Ekout Bondye e viv pour touzour

Kreater i anvi gid, protez e beni ou.

Lentrodiksyon

Akoz son lanmour pour limonite, Bondye i ansenny nou sa meyer fason pour viv.

Ki mannyer nou kapab ekout Bondye?

Nou bezwen konnen ki pou fer e lekel ki kapab ed nou.

Lekel sa vre Bondye?

Nou kapab aprann son non e dekouver serten son bann kalite.

Ki mannyer lavi ti ete dan Paradi?

Sa premye parti Labib i dekrir li.

Ki ti arive ler zot ti ekout Satan?

Bann move keksoz ti konmans arive.

Sa gran Deliz—Lekel ki ti ekoute? Lekel ki pa ti ekoute?

Ki keksoz ki ti vin kler dan latitid bann dimoun?

Ki nou aprann avek Deliz?

Eski pa i en keksoz lepase?

Lekel Zezi?

Akoz i enportan pour konn li?

Ki lanmor Zezi i vedir pour ou?

I fer bann benediksyon posib.

Kan ki i pou annan en Paradi?

Labib in predir bann levennman ki pou arive ler sa letan i pros.

Ki benediksyon bann ki ekout Bondye pou gannyen?

Bann keksoz ki ou pa pou anvi manke.

Eski Zeova i ekout nou?

Ki kalite keksoz ou kapab koz lo la avek Zeova?

Ki mannyer ou kapab annan en lavi fanmir ere?

Kreater tou bann fanmir i donn sa pli bon konsey.

Ki nou devret fer pour fer plezir Bondye?

I annan serten keksoz ki Ii pa kontan e lezot keksoz ki i kontan.

Ki mannyer ou kapab montre ki ou fidel avek Zeova?

Si ou annan sa dezir pour reste fidel sa pour afekte ou bann desizyon ki ou pou fer.