Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 36

Lekel ki pou resisite? Kot zot pou reste?

Lekel ki pou resisite? Kot zot pou reste?

DAN sa de dernyen sapit ki nou’n vwar, nou ti koz lo bann dimoun ki ti ganny resisite. Ou rapel konbyen ki ti resisite?— Ti annan senk zot. Konbyen ladan ki ti zanfan?— Trwa. Sa katriyenm ti en zennonm. Ki sa i montre nou?—

Be i montre nou ki Bondye i kontan bann zenn. Me i pou resisit bokou lezot dimoun osi. Eski Bondye pou resisit zis bann ki fer sa ki byen?— Petet nou kapab krwar sa. Me selman i annan bokou dimoun ki pa’n zanmen aprann laverite lo Zeova ek son Garson. Alors zot ti fer sa ki mal akoz zot ti ganny ansennyen bann move keksoz. Eski ou krwar Zeova pou resisit bann dimoun koumsa?—

Labib i dir: “Tou dimoun bon konman move, pour resisite.” (Akt 24:15) Akoz bann dimoun ki pa ti bon oubyen ki pa ti fer  sa ki byen pou resisite?— Akoz zot pa’n zanmen ganny en sans pour aprann lo Zeova e konnen ki i anvi zot fer.

Akoz Bondye pou resisit bann dimoun ki pa ti fer sa ki byen?

Kan bann dimoun pou ganny resisite?— Mazin letan Lazar ti mor e Zezi ti dir avek son ser Mart: “Ou frer pou resisite.” Mart ti reponn: ‘Mon konnen ki i pou resisite zour rezireksyon, dernyen zour.’ (Zan 11:23, 24) Ki Mart ti oule dir ler i ti dir Lazar pou resisite ‘dernyen zour’?—

Kote pou ete sa Paradi ki Zezi pe koz lo la avek sa zonm?

Mart ti’n deza tann sa promes ki Zezi ti fer: ‘Tou bann mor ki dan tonbo pou sorti dan zot tonbo.’ (Zan 5:28, 29) Alors “dernyen zour” pou kan tou bann ki dan memwar Bondye pou revin vivan. Dernyen zour pa pou en zour 24 er-d-tan. I pou dir pour mil an. Labib i dir sa zour, ‘Bondye pou ziz bann dimoun lo later.’ Parmi bann dimoun ki i pou zize, pou osi annan bann ki’n resisite.Akt 17:31; 2 Pyer 3:8.

Pa i pou gou sa zour! Pandan sa zour ki dir pour mil an, bokou dimoun ki’n mor pou reganny lavi. Zot pou reste dan sa ki Zezi ti apel Paradi. Annou vwar kote Paradi pou ete e ki mannyer i pou ete.

Apepre trwa er-d-tan avan Zezi ti mor lo poto, i ti koz lo Paradi avek en zonm lo sa lot poto akote li. Sa zonm ti en kriminel ki ti’n ganny kondannen amor. Me anmezir i ti obzerv Zezi  e tann sa ki dimoun ti pe dir lo li, i ti konmans krwar dan Zezi. Alors sa kriminel ti dir: “Mazin mwan ler ou retournen konman lerwa.” Zezi ti reponn li: “An verite, mon dir ou ozordi ou pou avek mwan dan paradi.”Lik 23:42, 43.

Ler nou lir lo Paradi, ki portre ki vin dan nou lespri?

Ki Zezi ti oule dir par sa? Kote Paradi i ete?— Reflesir. Kote Paradi ti ete okonmansman?— Ou rapel Bondye ti met sa premye zonm, Adan, ek son madanm dan en paradi isi menm lo later? Sa landrwa ti apel zarden Edenn. Dan sa zarden ti annan zannimo, me zot pa ti en danze pour personn. Ti annan bokou pye dibwa avek tou sort kalite bon fri lo la. Ti osi annan en gro larivyer. Ti en landrwa fantastik!Zenez 2:8-10.

Alors sa Paradi ki sa kriminel pou viv ladan, i sa later menm ki pou’n vin en zoli landrwa pour viv. Eski Zezi pou isi lo later avek sa zonm dan Paradi?— Non. Ou konnen akoz i pa pou la?—

Akoz Zezi pou dan lesyel konman lerwa. Li i pou anler me i pou diriz sa later ki pou’n vin en Paradi. Zezi ti dir sa zonm i pou avek li, akoz i pou resisit li e pran swen avek li. Me akoz Zezi pou les sa zonm ki ti en kriminel viv dan Paradi?— Annou vwar.

Avan sa kriminel ti koz avek Zezi, eski i ti konn plan Bondye?— Non. I ti fer bann move keksoz akoz i pa ti konn  laverite lo Bondye. Dan Paradi i pou aprann konsernan plan Bondye. Apre i pou ganny sans pour montre si i vreman kontan Bondye par fer sa ki Bondye i oule.

Eski tou dimoun ki pou resisite pou reste dan Paradi lo later?— Non, pa tou. Ou konnen akoz?— Akoz i annan serten ki pou resisite pour al viv dan lesyel avek Zezi. Zot pou diriz later ansanm avek li konman lerwa. Be ki mannyer nou konn sa?

Sa zour swar avan Zezi ti mor, i ti dir avek son bann zapot: ‘I annan en kantite lasanm dan lakaz mon Papa. Mon pe al prepar en plas pour zot.’ Apre Zezi ti promet zot: “Mon pou retournen e pran zot avek mwan, pour ki zot a la kot mwan mon ete.”Zan 14:2, 3.

 Kote Zezi ti ale apre ki i ti’n resisite?— I ti al dan lesyel kot son Papa. (Zan 17:4, 5) Alors, Zezi ti promet son bann zapot ek lezot disip ki i pou resisit zot pour ki zot a avek li dan lesyel. Ki zot pou fer dan lesyel avek Zezi?— Labib i dir ki bann disip Zezi ki form parti sa “premye rezireksyon,” pou viv dan lesyel e pou ‘renny lo later avek li pandan 1000 an.’Revelasyon 5:10; 20:6; 2 Timote 2:12.

Ki kantite ki pou form parti sa “premye rezireksyon” e diriz avek Zezi konman lerwa?— Zezi ti dir son bann disip: ‘Pa bezwen per, pti troupo, akoz zot Papa i’n war bon pour donn zot son Rwayonm.’ (Lik 12:32) I annan en serten kantite ki form parti sa “pti troupo,” e ki pou resisite pour al kot Zezi dan Rwayonm lesyel. Labib i dir i annan “144,000” zot, e zot pou sorti isi lo later.Revelasyon 14:1, 3.

Kote bann dimoun ki pou resisite pou reste, e ki zot pou fer?

Ki kantite ki pou viv dan Paradi lo later?— Labib pa dir ki kantite. Me kan Adan ek Ev ti dan zarden Edenn, Bondye ti dir zot fer zanfan e ranpli later. Zot pa ti arive fer sa. Me sa i plan Bondye. Alors i pou fer sir ki later i ranpli avek bann bon dimoun.Zenez 1:28; Izai 45:18; 55:11.

Zis mazinen ki mannyer i pou gou pour viv dan Paradi! Later antye pou vin parey en zoli zarden. I pou ranpli avek tou kalite zwazo, zannimo, bann zoli pye dibwa ek fler. Napa personn ki pou annan douler isi douler laba akoz i malad. Nou pa ni pou bezwen mor. Tou dimoun pou byen avek kanmarad. Selman, si nou anvi viv dan Paradi, nou bezwen prepar nou la konmela.

Lir lezot teks Labib ki koz lo plan Bondye pour later: Proverb 2:21, 22; Eklezyast 1:4; Izai 2:4; 11:6-9; 35:5, 6; ek 65:21-24.