Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 39

Bondye i mazin son garson

Bondye i mazin son garson

ZEZI ti plere ler son zanmi Lazar ti mor. Ou krwar leker Zeova ti fer mal ler Zezi ti soufer e mor?— Labib i dir ki bann keksoz ki arive i kapab “bles” Bondye e fer li “soufer.”Psonm 78:40, 41; Zan 11:35.

Ou kapab mazin sa douler ki Zeova ti santi ler i ti vwar son Garson ki i ti byen kontan pe mor?— Zezi ti asire ki Bondye pa pou bliy li. Sanmenm avan i ti mor, dernyen parol ki i ti dir i: “Papa, dan ou lanmen, mon remet mon [lavi]!”Lik 23:46.

Zezi ti asire ki i pou resisite, ki i pa pou reste dan “lemonn lanmor.” Apre ki Zezi ti resisite, zapot Pyer ti sit sa ki Labib ti dir lo Zezi: “I pa’n ganny abandonnen dan lemonn lanmor, e son lekor pa’n vin lapouritir.” (Akt 2:31; Psonm 16:10) Wi, lekor Zezi pa ti ganny letan pouri dan latonm e anvoy move loder.

 Ler Zezi ti lo later, i ti menm dir son bann disip ki i pa pou mor pour en bon pe letan. I ti eksplike ki i pou ‘ganny met amor, e ki trwazyenm zour i pou resisite.’ (Lik 9:22) Alors bann disip pa ti merit sirprann ler Zezi ti resisite. Eski zot ti sirprann?— Annou vwar.

Ti Vandredi ver trwa zer apremidi ler sa Gran Ansennyan ti mor lo poto. Zozef ti en zonm ris e en manm pli gran lakour Zwif. I ti krwar dan Zezi li osi, me i pa ti dir personn. Ler i ti tande ki Zezi in mor, i ti al kot Pilat, gouverner Romen. I ti demann li permisyon pour tir lekor Zezi lo poto e anter li. Apre, Zozef ti anmenn lekor Zezi dan en zarden kot ti annan en latonm dan ros, ki zot ti servi pour met lekor mor ladan.

Zot ti met lekor Zezi dan sa latonm, e roul en gro ros pour blok larantre. Son trwazyenm zour ti en Dimans. Soley pa ti ankor leve, alors ti ankor fernwanr deor. Ti annan bann solda ki ti la pe vey latonm. Bann sef pret ki ti fer zot fer sa. Ou konnen akoz?—

Bann pret osi ti’n tande ki Zezi ti pou resisite. Zot ti fer bann solda veye pangar bann disip Zezi i vol son lekor e apre dir ki i’n resisite. Me en sel kou, later ti konmans sekwe. En gran lalimyer ti klere dan sa fernwanr. En lanz Zeova ti aparet! Bann solda ti sitan per ki zot pa ti kapab ni bouze. Sa lanz ti al kot latonm e tir sa ros dan larantre. Latonm ti vid!

Akoz latonm ti vid? Ki ti’n arive?

Zis parey zapot Pyer ti dir plitar: ‘Bondye ti’n resisit Zezi.’ (Akt 2:32) Bondye ti’n fer Zezi revin vivan dan en lekor parey i ti annan avan i ti vin lo later. I ti’n resisit li konman en lespri, parey bann lanz. (1 Pyer 3:18) Me pour bann dimoun  kapab vwar Zezi, i ti bezwen pran en lekor imen. Eski i ti fer sa?— Annou vwar.

Soley ti pe konmans leve. Bann solda ti’n fini ale. Mari Madlenn ek lezot madanm ki ti disip Zezi ti pe al kot lekor Zezi. Zot ti pe dir antre zot: “Lekel ki pou roul sa gro ros ki dan larantre kavo pour nou?” (Mark 16:3) Me ler zot ti ariv kot latonm, sa ros ti’n fini roul akote. E latonm ti vid! Lekor Zezi ti’n disparet! Deswit, Mari Madlenn ti taye pour al rod serten zapot Zezi.

Lezot madanm ti reste lanmenm kot latonm. Zot ti pe demann zot lekor: ‘Kote lekor Zezi i kapab ete?’ En sel kou, de zonm dan lenz klate ti aparet. Zot ti de lanz! Zot ti dir avek sa bann madanm: ‘Akoz zot pe rod Zezi la? I’n resisite. Ale vit, al dir bann disip.’ Pa bezwen dir ou, sa bann madanm ti depese! Zot ti zwenn en zonm dan semen. Ou konnen lekel sa zonm?—

Zezi! I ti’n pran en lekor imen. I ti osi dir avek sa bann madanm: ‘Al dir mon bann disip.’ Sa bann madanm ti dan en gran leksitasyon. Zot ti vwar bann disip e dir zot: ‘Zezi i vivan! Nou’n vwar li!’ Mari ti’n fini dir Pyer ek Zan ki latonm ti vid. Alors zot ti al gete, parey ou vwar la lo portre. Zot ti get sa lenz linenn ki Zezi ti’n ganny anvlope ladan, me zot pa ti konnen ki zot pou krwar. Zot ti anvi krwar ki Zezi in revin ankor, me sa ti en tro bon nouvel pour zot krwar i vre.

Ki Pyer ek Zan ti pe mazinen?

En pe pli tar sa Dimans menm, Zezi ti aparet avek de son bann disip ki ti pe marse lo semen ki al dan vilaz Emais. Zezi ti mars avek zot e koz avek zot. Me zot pa ti rekonnet li akoz i ti napa menm lekor imen ki i ti annan avan. Apre ki Zezi ti’n manz ansanm avek zot e fer en lapriyer, la zot ti rekonnet li. Sa de disip  ti sitan kontan ki zot ti depese pour retourn Zerizalenm, kantmenm i ti lwen! Petet zis apre sa, Zezi ti aparet avek Pyer pour montre li ki I vivan.

Plitar kan fernwanr ti’n fer, plizyer disip Zezi ti’n zwenn ansanm dan en lasanm. Laport ti take. En sel kou, zot ti trouv Zezi la avek zot dan lasanm! Aprezan zot ti konnen ki sa Gran Ansennyan ti’n vreman resisite. Zis mazinen ki kantite kontan zot ti kontan!Matye 28:1-15; Lik 24:1-49; Zan 19:38–20:21.

Pour 40 zour, Zezi ti aparet avek son bann disip dan diferan  lekor imen pour montre zot ki i vivan. Apre i ti kit later pour retourn kot son Papa dan lesyel. (Akt 1:9-11) Bann disip pa ti tarde pour konmans dir tou dimoun ki Bondye in resisit Zezi. Kantmenm bann pret ti bat zot e fer touy serten antre zot, zot ti kontinyen prese. Zot ti konnen si zot mor, Bondye pou mazin zot zis parey i ti mazin son Garson.

Ki bokou dimoun i mazinen pandan sa moman dan lannen ki Zezi ti resisite? Be ou, ki ou mazinen?

Pa bann premye disip Zezi i vreman diferan avek bokou dimoun ozordi! Sa bann dimoun i mazin zis lapen oubyen dizef Pak pandan sa letan dan lannen ki Zezi ti resisite. Me Labib pa koz lo lapen ek dizef Pak. I koz lo servi Bondye.

Nou kapab fer parey bann disip Zezi. Nou kapab dir bann dimoun ki Bondye ti fer en keksoz enkrwayab ler i ti resisit son Garson. Nou pa devret per, kantmenm serten dimoun i dir zot pou touy nou. Si nou mor, Zeova pou mazin nou e resisit nou, zis parey i ti fer avek Zezi.

Pa nou kontan pour konnen ki Bondye i mazin bann ki servi li e i pou menm resisit zot?— Alors, nou devret rode ki mannyer nou kapab fer Bondye kontan. Ou ti konnen nou kapab vreman fer Bondye kontan?— Nou pou koz lo sa dan lot sapit.

Si nou krwar Zezi ti resisite, nou pou annan en lafwa for dan bann promes Bondye. Silvouple lir Akt 2:22-36; 4:18-20; ek 1 Korentyen 15:3-8, 20-23.