Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 4

Bondye i annan en Non

Bondye i annan en Non

KI PREMYE keksoz ou demann en dimoun si ou anvi vin son zanmi?— Ou demann li ki mannyer i apele. Nou tou nou annan en non. Bondye ti donn premye zonm lo later en non. I ti apel li Adan. Madanm Adan ti apel Ev.

Me pa zis dimoun ki annan non. Mazin lezot keksoz ki osi annan non. Ler ou ganny en poupet oubyen en pti lisyen, pa ou donn li en non?— Savedir i tre enportan pour annan en non.

Mazin sa kantite zetwal ki annan dan lesyel aswar. Ou krwar zot annan en non?— Wi, Bondye in donn tou zetwal dan lesyel sakenn son non. Labib i dir nou: “I pe kont bann zetwal; zot tou, i apel zot par zot non.”Psonm 147:4.

Ou ti konnen tou zetwal i annan en non?

Lekel ki pli enportan dan liniver antye?— Bondye ki pli enportan. Ou krwar Bondye i annan en non?— Zezi ti dir i annan. En zour Zezi ti dir Bondye dan son lapriyer: ‘Mon’n fer mon bann disip konn ou non.’ (Zan 17:6) Ou konnen ki mannyer Bondye i apele?— Bondye li menm i dir nou ki mannyer i apele. I dir: “Mwan Zeova. Sa i mon non.” Alors non Bondye i ZEOVA.Izai 42:8.

Ki mannyer ou santi ler lezot i rapel ou non?— Pa ou kontan?— Zeova osi i anvi dimoun konn son non. Alor nou devret servi non Zeova ler nou koz lo Bondye. Sa Gran Ansennyan ti servi non Bondye, Zeova, ler i ti koz avek  dimoun. En fwa Zezi ti dir: ‘Kontan Zeova Bondye avek tou ou leker.’Mark 12:30.

Zezi ti konnen sa non “Zeova” i tre enportan. Alors i ti dir son bann disip servi non Bondye. I ti menm dir zot koz lo non Bondye kan zot priye. Zezi ti konnen Bondye i anvi tou dimoun konnen i apel Zeova.

Lontan menm, Bondye ti montre Moiz ki son non i tre enportan. Moiz ti en Izraelit e sa letan bann Izraelit ti pe viv dan en pei ki apel Lezip. Bann dimoun ki ti reste Lezip ti apel bann Ezipsyen. Zot ti pa bon avek bann Izraelit e fer zot lesklav. En zour kan Moiz ti’n gran, i ti sey ed en Izraelit. Sa ti fer Faraon ki ti lerwa Lezip ankoler. I ti oule touy Moiz! Alors Moiz ti sove e kit Lezip.

Moiz ti al dan en lot pei ki ti apel  Madyann. Laba Moiz ti marye e annan zanfan. I ti osi fer louvraz en berze, savedir i ti okip bann mouton. En zour ler Moiz ti pe okip son mouton obor en montanny, i ti vwar en keksoz ki zanmen i ti’n deza vwar. En zarbis ti pe pran dife, be selman sa zarbis pa ti brile! Moiz ti avans pli pre pour vwar pli byen.

Ou konnen ki ti arive?— Moiz ti tann en lavwa sorti dan sa zarbis ki ti pe pran dife. Sa lavwa ti dir, “Moiz! Moiz!” Lekel ki ti pe koze?— Sa ti Bondye! Bondye ti pe al fer Moiz fer en gran travay. Bondye ti dir: ‘Vini. Mon pou anvoy ou kot Faraon, lerwa Lezip, pour ou fer mon pep, bann Izraelit, sorti Lezip.’ Bondye ti promet Moiz ki i pou ed li fer sa.

Ki keksoz enportan Moiz ti aprann kot sa zarbis ki ti pe pran dife?

Me Moiz ti dir avek Bondye: ‘Fer krwar mon ariv kot bann Izraelit e mon dir zot Bondye ki’n anvoy mwan. Si zot demann mwan, “Ki mannyer i apele?” Ki mon pou dir?’ Bondye ti dir Moiz dir bann Izraelit: ‘Zeova in anvoy mwan kot zot. Zeova i  son non pour touzour.’ (Egzod 3:1-15) Sa i montre ki Bondye pou kontinyen apel Zeova. I pa pou zanmen sanz son non. Bondye i anvi dimoun konnen ki son non i Zeova pour touzour.

Ki mannyer Bondye ti fer dimoun konn son non kot Lanmer Rouz?

Moiz ti al Lezip. Me bann Ezipsyen ti krwar Zeova i zis en pti bondye ki bann Izraelit ti adore. Zot pa ti konnen ki i ti Bondye later antye. Alor Zeova ti dir lerwa Lezip: ‘Mon pou fer later antye konn mon non.’ (Egzod 9:16) Zeova ti fer sanmenm. Ou konnen ki mannyer i ti fer sa?—

I ti fer Moiz tir nasyon Izrael Lezip. Ler zot ti ariv kot Lanmer Rouz, Zeova ti ouver sa lanmer an de. Dan milye ti sek e bann Izraelit ti mars lo sek pour ariv lot kote san okenn danze. Kan Faraon ek son bann larme ti vini deryer zot, sa delo ti retourn dan son plas e tou sa bann Ezipsyen ti mor.

Dimoun partou lo later ti tande ki Zeova ti’n fer kot Lanmer Rouz. Ki mannyer nou konnen zot ti tann sa?— Karant an apre, bann Izraelit ti ariv Kanaan, sa pei ki Zeova ti’n promet pour  donn zot. Laba en zenn madanm ki ti apel Raab ti dir de zonm Izraelit: “Nou’n tande ki mannyer Zeova ti fer sek delo dan Lanmer Rouz devan zot ler zot ti sorti Lezip.”Zozye 2:10.

Ozordi bokou dimoun i parey sa bann Ezipsyen. Zot pa krwar Zeova i Bondye later antye. Alor Zeova i anvi son pep koz lo li avek lezot dimoun. Sanmenm ki Zezi ti fer. Avan i ti mor lo later, i ti dir Zeova dan lapriyer: ‘Mon’n fer zot konn ou non.’Zan 17:6.

Zezi ti fer lezot konn non Bondye. Ou kapab montre lezot dimoun non Bondye dan Labib?

 Eski ou anvi vin parey Zezi? Alor, dir lezot dimoun ki Bondye i apel Zeova. Ou pou remarke ki bokou dimoun pa konn sa. Petet ou kapab montre zot sa verse dan Psonm 83:18. Annou pran Labib, nou a rod sa verse ansanm. I dir: “Ki dimoun i konnen ki ou, ki ou non i Zeova, ou tousel ki Tre O lo later antye.”

Ki nou aprann dan sa verse?— Nou aprann ki Zeova i non pli enportan ki annan. I non Bondye Tou Pwisan, non Papa Zezi, e non sa Enn ki’n fer tou keksoz. Pa bliye, Zezi ti dir nou devret kontan Zeova avek tou nou leker. Ou kontan Zeova ou?—

Ki mannyer nou kapab montre nou kontan Zeova?— Premyerman, ler nou aprann konn li parey en Zanmi. Dezyenmman, ler nou dir lezot ki mannyer Bondye i apele. Nou kapab montre zot son non dan Labib menm. Nou kapab osi koz avek zot lo bann zoli keksoz ki Bondye in kree ek bann bon keksoz ki i’n fer. Sa i fer Zeova kontan akoz i anvi dimoun konn li. Nou osi nou kapab koz lo li, non?—

Pa tou dimoun ki pou anvi ekoute ler nou koz lo Zeova. Bokou dimoun pa ti ni menm ekoute ler Zezi, sa Gran Ansennyan, ti koz lo Li. Me sa pa ti anpes Zezi koz lo Zeova.

Alors annou fer parey Zezi. Annou kontinyen koz lo Zeova. Si nou fer sa, Zeova pou kontan akoz nou montre ki nou kontan son non.

Aprezan lir ansanm dan Labib detrwa verse ki montre lenportans non Bondye: Izai 12:4, 5; Matye 6:9; Zan 17:6; ek Romen 10:13.