Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 38

Akoz nou devret kontan Zezi?

Akoz nou devret kontan Zezi?

FER konmsi ou dan en bato ki pe koule. Pa ou ti pou kontan si en dimoun i vin sov ou?— Ki mannyer ou pou santi si sa dimoun i perdi son lavi zis pour li kapab sov ou?— Be sanmenm ki Zezi Kri in fer. Parey nou ti vwar dan Sapit 37, i ti donn son lavi pour sov nou.

Me i pa’n sov nou akoz nou pe noye. I’n sov nou dan kwa? Ou rapel?— Dan sa pese ek lanmor ki Adan in pas avek nou tou. Kantmenm serten dimoun in fer bann keksoz ki vreman move, Zezi in mor pour zot osi. Ou ti pou riske ou lavi pour sov bann dimoun koumsa ou?—

Labib i dir: ‘Apenn si nou pou aksepte mor pour en dimoun zis; petet nou pa pou ni menm fye pour mor pour en bon dimoun.’ Me Labib i dir ki Zezi “ti mor pour bann peser.” Sa i enkli bann dimoun ki pa ni menm servi Bondye! Labib i dir pli ba: “Kan nou ti ankor peser [pe fer bann move keksoz], Kris in mor pour nou.”Romen 5:6-8.

Ou mazin en zapot ki ti fer bann keksoz vreman move avan sa?— Sa zapot ti ekrir: ‘Kris Zezi in vin dan lemonn pour sov bann peser; e mwan menm premye.’ Zapot Pol ki ti dir sa. I ti dir ki dan lepase i ti “bet” e i ti kontinyen “viv dan mesanste.”1 Timote 1:15; Tit 3:3.

Zis mazinen ki kantite lanmour Bondye ti annan pour  anvoy son Garson mor pour bann dimoun koumsa! Annou pran nou Labib e nou a lir dan Zan sapit 3, verse 16. La i dir: “Bondye in telman kontan lemonn [savedir bann dimoun lo later] ki i’n donn son sel Garson, pour ki nenport ki, ki krwar dan li, pa pou mor, me i a ganny lavi eternel.”

Ki soufrans Zezi ti pas ladan ler i ti donn son lavi pour nou?

Zezi ti montre ki i ti annan menm lanmour pour nou parey son Papa. Petet ou rapel dan Sapit 30, nou ti vwar ki mannyer Zezi ti ganny trete dan en move fason sa zour swar ki i ti ganny arete. I ti ganny anmennen dan lakaz Gran Pret, Kaif, kot i ti ganny zize. Bann fo temwen ti koz lalang lo Zezi, e bann dimoun ti tap li koud-pwen. Sa menm swar, Pyer ti dir i pa konn Zezi. Aprezan, annou fer konmsi nou la e nou pe vwar tou sa ki ti arive apre.

Lizour i fer. Lannwit antye Zezi pa’n dormi. Sa zizman ki zot ti fer pandan lannwit pa ti bon. Alors bann pret pe depese pour reini bann manm lakour Zwif, pour fer en lot zizman. Zot akiz Zezi ankor pour fer krim kont Bondye.

Apre bann pret i fer anmar Zezi e anmenn li kot Pilat, ki gouverner Romen. Zot dir Pilat: ‘Zezi i kont gouvernman. Fodre touy li.’ Me Pilat i vwar ki bann pret pe koz lalang. Alors i dir zot: ‘Mon pa vwar nanryen mal avek sa zonm. Mon pou les li ale.’ Me bann pret ek lezot dimoun i kriye: ‘Non! Touy li!’

Plitar, Pilat i sey dir bann dimoun ankor ki i pou les Zezi ale. Me bann pret i fer dimoun dan lafoul kriye: ‘Si ou les li ale, ou osi ou kont gouvernman! Touy li!’ Tapaz lafoul pa kapab kontrole. Ou konnen ki Pilat i fer?—

I ekout zot. Premyerman i fer fwet Zezi. Apre i kit li dan lanmen bann solda pour touy li. Zot met en kouronn pikan  lo latet Zezi e salye li pour monk li. Apre zot donn Zezi en gro poto pour anmennen ziska kot en landrwa ki apel Koksis Latet. La zot klout lanmen ek lipye Zezi lo poto. Apre zot met sa poto debout pour ki Zezi i reste anpandan lo la. Disan i koule avek Zezi. I dan en douler enkrwayab.

Zezi pa mor toudswit. I la anpandan lo poto. Bann sef pret i sikann li. Bann dimoun ki pe pase i dir: ‘Sov ou lekor, si ou Garson Bondye, desann sorti lo sa poto.’ Me Zezi i konnen ki son papa in anvoy li pour fer. I konnen i bezwen donn son lavi parfe pour  nou ganny en sans pour viv pour touzour. Finalman, dan pti trwa zer apremidi, Zezi i kriy son Papa e apre i mor.Matye 26:36–27:50; Mark 15:1; Lik 22:39–23:46; Zan 18:1–19:30.

Pa Zezi ti diferan avek Adan! Adan pa ti montre okenn lanmour pour Bondye. I ti dezobei Bondye. Adan pa ti ni montre okenn lanmour pour nou. Akoz son pese, nou tou nou’n ne dan pese. Me Zezi ti montre ki i kontan Bondye e nou osi. I ti donn son lavi pour tir sa bann move keksoz ki Adan in anmenn lo nou.

Ki nou kapab fer pour montre ki nou kontan Zezi?

Ou apresye sa zoli keksoz ki Zezi in fer pour nou?— Ler ou priy Bondye, eski ou remersye li pour donn nou son Garson?— Zapot Pol ti apresye sa ki Kris ti fer pour li. Pol ti ekrir ki Garson Bondye ti ‘kontan li e donn son lavi pour li.’ (Galat 2:20) Zezi in mor pour ou ek mwan osi. I ti donn son lavi parfe pour nou ganny lavi eternel! Pa sa i en bon rezon pour nou kontan Zezi?

Zapot Pol ti ekrir bann Kretyen dan lavil Korent e dir zot: “Lanmour Kris i pous nou pour fer aksyon.” Dapre ou, ki kalite aksyon lanmour Kris i devret pous nou pour fer?— Get larepons ki Pol i donnen: ‘Kris in mor pour tou dimoun pour ki  zot viv pour Li. Zot pa devret viv pour fer plezir zot lekor.’2 Korentyen 5:14, 15, New Life Version.

Ki mannyer ou kapab montre ki ou pe viv pour fer plezir Kris?— En fason i ler ou dir lezot sa ki ou’n aprann lo li. Me i annan lezot fason. Par egzanp, si ou tousel dan lakour. Napa personn pour vwar sa ki ou pe fer, sirtou manmi ek dadi. Eski ou pou get bann progranm lo televizyon oubyen keksoz lo Internet ki pa fer plezir Zezi?— Pa bliye Zezi i vivan e i kapab vwar tou sa ki nou fer!

Lekel ki kapab vwar tou sa ki nou fer?

En lot rezon akoz nou devret kontan Zezi i akoz nou anvi imit Zeova. Zezi ti dir: “Mon Papa i kontan mwan.” Ou konnen akoz Zeova ti kontan Zezi e akoz nou devret kontan li nou osi?— Akoz Zezi ti pare pour mor pour fer lavolonte Bondye. (Zan 10:17) Alors annou fer sa ki Labib i dir nou: “Fer tou zot zefor pour fer tou parey [Bondye]. Les zot lavi ganny kontrole par lanmour, parey Kris in kontan nou e i’n donn son lavi pour nou.”Efezyen 5:1, 2.

Pour ogmant nou lapresyasyon pour Zezi e sa ki i ti fer pour nou, silvouple lir Zan 3:35; 15:9, 10; ek 1 Zan 5:11, 12.