Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 8

Zeova i oule ki son pep i pir

Zeova i oule ki son pep i pir

“Ou pir avek sa enn ki pir.”​—PSONM 18:26.

1-3. (a) Akoz en manman i fer sir ki son pti garson i prop? (b) Akoz Zeova i anvi ki son pep i prop oubyen pir?

EN MANMAN pe prepar son pti garson pour al lekol. I fer sir ki son garson in bennyen e ki son lenz i prop e byen drese. En bon lizyenn i gard li an bonn sante e i montre osi ki son paran pe pran byen swen avek li.

2 Nou Papa, Zeova i anvi ki nou prop e pir. (Psonm 18:26) I konnen ki ler nou prop, sa pou dan nou lavantaz e i pou anmenn laglwar lo li.​—Ezekyel 36:22; lir 1 Pyer 2:12.

 3 Ki savedir prop oubyen pir? Akoz lapropte oubyen lapirte i bon pour nou? Anmezir nou egzamin sa bann kestyon, nou pou remarke ki i annan serten sanzman ki nou bezwen fer personnelman.

AKOZ NOU BEZWEN RESTE PROP?

4, 5. (a) Akoz nou bezwen reste prop? (b) Ki kreasyon i ansenny nou lo lafason ki Zeova i konsider lapropte?

4 Nou aprann vin prop e pir atraver legzanp Zeova li menm. (Levitik 11:44, 45) Alor, rezon prensipal ki nou bezwen reste prop i akoz nou anvi ‘swiv legzanp Bondye.’​—Efezyen 5:1.

5 Nou kapab konpran pwennvi Zeova lo lapropte atraver son kreasyon. Zeova ti kree bann prosesis natirel ki gard ler ki nou respire ek nou delo prop. (Zeremi 10:12) Reflesir lo sa bann diferan fason ki later i netway son lekor, menm apre ki bann imen in polye li. Par egzanp, Zeova ti kree bann mikrob, ki telman ptipti ki nou bezwen en mikroskop pour vwar zot. Bann mikrob i kapab fer bann keksoz ki anpwazonnen vin bann keksoz ki nepli danzere pour bann imen. Sa i en prosesis ekstraordiner. Bann syantis i servi serten sa bann mikrob pour tir lefe ki polisyon i annan.​—Romen 1:20.

6, 7. Ki mannyer Lalwa Moiz ti montre ki bann ki ador Zeova ti devret prop e pir?

6 Nou osi vwar dan Lalwa ki Zeova ti donn bann Izraelit atraver Moiz, ki kantite i enportan pour reste prop. Par egzanp, bann dimoun ti bezwen prop fizikman pour Zeova aksepte zot ladorasyon. Zour Rekonsilyasyon, granpret ti bezwen benny de fwa.  (Levitik 16:4, 23, 24) Osi, avan lezot pret ti ofer sakrifis, zot ti bezwen lav zot lanmen ek lipye. (Egzod 30:17-21; 2 Kronik 4:6) Menm dan serten sityasyon, en dimoun ki ti dezobei bann lalwa lo lapropte ti kapab ganny kondannen amor.​—Levitik 15:31; Nonm 19:17-20.

Me ozordi? Nou kapab aprann bokou atraver bann standar Zeova ki ti dan Lalwa Moiz. (Malaki 3:6) I ti klerman montre ki bann ki ador Zeova i bezwen prop. Bann standar Zeova pa’n sanze. Zeova i ankor ekspekte ki son bann adorater i prop e pir.​—Zak 1:27.

KI SAVEDIR PROP?

8. Dan ki fason nou devret prop?

8 Pour Zeova, vin prop i enplik plis ki gard nou lekor, lenz ek lakour prop. Nou bezwen prop dan tou laspe nou lavi. Sa i enkli nou ladorasyon, kondwit ek panse. Wi, pour Zeova konsider nou prop, nou bezwen pir e prop dan tou laspe nou lavi.

9, 10. Ki nou bezwen fer pour ki nou ladorasyon i pir?

9 Vre ladorasyon. Nou pa devret annan nanryen pour fer avek fo larelizyon. Ler bann Izraelit ti prizonnyen Babilonn, zot ti antoure avek dimoun imoral ki ti pe ador bann fo bondye. Izai ti predir ki bann Izraelit ti pou retourn dan zot pei, Izrael e retabli vre ladorasyon laba. Zeova ti dir zot: “Sorti kot zot ete! Pa tous nanryen ki enpir. Sorti parmi zot! . . . Pirifye zot!” Ladorasyon Zeova pa ti devret ganny melanze avek bann lansennyman, labitid oubyen koutim ladorasyon bann fo bondye Babilonn.​—Izai 52:11.

 10 Pareyman ozordi, bann vre Kretyen napa nanryen pour fer avek fo larelizyon. (Lir 1 Korentyen 10:21.) Partou dan lemonn, en kantite tradisyon, koutim ek lansennyman i baze lo fo larelizyon. Par egzanp, dan bokou kiltir, dimoun i krwar ki i annan en keksoz dan nou ki kontinyen viv apre ki nou’n mor. I annan en kantite koutim ki baze lo sa krwayans. (Eklezyast 9:5, 6, 10) Bann Kretyen i bezwen evit sa bann koutim. Nou fanmir i kapab met presyon lo nou pour swiv sa bann koutim. Me vi ki nou anvi ki Zeova i konsider nou pir, nou pa pou les zot met nou anba presyon pour fer bann keksoz ki nou pa anvi.​—Akt 5:29.

11. Ki savedir annan en kondwit pir?

11 Kondwit pir. Pour Zeova konsider nou pir, nou bezwen evit tou sort kalite imoralite seksyel. (Lir Efezyen 5:5.) Dan Labib, Zeova i dir nou “sov lwen avek imoralite seksyel!” Bondye i fer li byen kler ki dimoun ki imoral e ki pa repantir “pa pou antre dan Rwayonm Bondye.”​—1 Korentyen 6:9, 10, 18; vwar Lezot lenformasyon nimero 22.

12, 13. Akoz nou bezwen annan bann panse pir?

12 Bann panse ki pir. Souvan sa ki nou mazinen i fer nou fer aksyon. (Matye 5:28; 15:18, 19) Si nou annan bann panse ki pir, nou pou anvi fer sa ki pir. I vre ki nou enparfe, alor detanzaot nou pou annan bann move panse. Ler sa i arive, nou devret rezet zot deswit. Si nou pa fer li, avek letan nou pou remarke ki nou leker in ranpli avek bann move keksoz. Nou kapab konmans anvi fer bann keksoz ki nou pe  kontinyelman mazin lo la. Nou devret plito, ranpli nou lespri avek bann panse ki prop. (Lir Filipyen 4:8.) Alor, nou devret rezet sa bann kalite divertisman ki montre imoralite seksyel oubyen vyolans. Nou devret swazir byen sa ki nou lir, gete oubyen koz lo la.​—Psonm 19:8, 9.

13 Pour nou reste dan lanmour Bondye, nou ladorasyon, kondwit ek panse i devret pir. Me i osi enportan pour Zeova ki nou prop fizikman.

KI MANNYER NOU KAPAB RESTE PROP FIZIKMAN?

14. Akoz i enportan pour nou reste prop fizikman?

14 Ler nou gard nou lekor ek lanvironnman prop, nou ek lezot dimoun otour nou pou benefisye. Nou pou santi nou byen e lezot pou anvi pas letan avek nou. Me i annan en lot rezon pli enportan ankor ki nou bezwen prop. Ler nou prop, nou anmenn laglwar lo Zeova. Zis mazin sa, si ou ti vwar en zanfan ki toultan sal, ou kapab mazin an mal lo son paran. Dan menm fason si nou pa pran byen swen avek nou lekor e nou pa toultan prop, dimoun pou mazin an mal lo Zeova. Pol ti dir: “Nou pa fer nanryen ki fer lezot tonbe, pour ki nou minister pa ganny blanmen dan okenn fason. Me dan tou fason, nou montre ki nou bann serviter Bondye.”​—2 Korentyen 6:3, 4.

Konman pep Zeova, nou bezwen gard nou lekor ek lanvironnman prop

15, 16. Ki nou kapab fer pour reste prop?

15 Nou lekor ek lenz. I enportan ki toulezour nou fer zefor pour reste prop. Par egzanp, nou bezwen bennyen regilyerman, si posib toulezour. Nou lav nou lanmen avek savon ek delo, sirtou avan kwi  manze oubyen avan manze e definitivman apre ki nou’n servi twalet oubyen tous en keksoz sal. I kapab paret senp pour lav nou lanmen, me i vreman enportan parski sa i anpes bann bakteri oubyen maladi propaze. I kapab menm sov lavi en dimoun. Si nou napa en twalet oubyen en septiktenk, nou kapab rod lezot mwayen efikas pour pa sali lanvironnman. Lontan, bann Izraelit ti napa en sistenm desarz, alor zot ti anter malpropte lwen avek lakour dimoun ek sours delo.​—Deterononm 23:12, 13.

16 Nou pa bezwen aste bann lenz ki ser, ekstravagan oubyen dernyen lanmod. Me nou lenz i devret prop e byen drese. (Lir 1 Timote 2:9, 10.) Nou toultan anvi ki nou laparans i anmenn loner pour Zeova.​—Tit 2:10.

17. Akoz nou anvi gard nou lakour ek lanvironnman prop?

 17 Nou lakour ek lanvironnman. Nenport ki landrwa kot nou reste, nou devret gard nou lakour prop. Nou bezwen fer sir ki nou loto, skouter, moter oubyen nenport transpor ki nou annan i prop, sirtou si nou servi li pour al renyon oubyen predikasyon. Apre tou, dan predikasyon nou koz avek dimoun lo lavi dan Paradi ki pou en landrwa prop. (Lik 23:43; Revelasyon 11:18) Nou lakour ek lanvironnman i montre ki nou pe met nou pare depi la konmela pour viv dan en nouvo lemonn ki pou prop.

18. Akoz nou anvi gard nou landrwa ladorasyon prop?

18 Nou landrwa ladorasyon. Nou montre ki lapropte i enportan pour nou ler nou gard nou landrwa ladorasyon prop, ki swa i Lasal Rwayonm oubyen kot nou zwenn pour lasanble rezyonal. Ler dimoun i vin kot en Lasal Rwayonm pour premye fwa, zot souvan remarke ki i prop. Sa i anmenn laglwar pour Zeova. Nou tou, konman manm en kongregasyon, nou annan sa loportinite pour ede netway nou Lasal Rwayonm e gard li dan en bon kondisyon.​—2 Kronik 34:10.

REZET BANN MOVE LABITID

19. Ki nou bezwen rezete?

19 Menm si Labib pa mansyonn tou labitid ki sal oubyen move ki nou devret rezete, i donn bann prensip ki ed nou konpran pwennvi Zeova. I pa oule nou fimen, abiz lalkol oubyen servi drog. Si nou zanmi Bondye, nou pa pou fer sa bann keksoz. Akoz? Parski nou annan en gran respe pour lavi ki Bondye  in donn nou. Sa bann move labitid i kapab akoursi nou lavi, afekte nou lasante e fer ditor lezot dimoun ki otour nou. En kantite dimoun i esey aret sa bann move labitid akoz zot oule reste an bonn sante. Me konman bann zanmi Zeova, nou annan sa pli bon rezon pour arete e sa i akoz nou lanmour pour Bondye. En zenn madanm ti dir: “Avek led Zeova, mon ti reisi sanz mon lavi, aret sa bann adiksyon. . . . Mon pa krwar mon ti pou kapab fer sa bann sanzman lo mon menm.” Annou vwar senk prensip Labib ki pou ed en dimoun aret bann move labitid.

20, 21. Ki kalite labitid Zeova i anvi nou rezete?

20 “Zot ki mon kontan, vi ki nou annan sa bann promes, annou pirifye nou avek tou sa ki sali lekor ek lespri e vin deplizanpli sen akoz nou annan en gran respe pour Bondye.” (2 Korentyen 7:1) Zeova i anvi nou rezet sa bann move labitid akoz zot kapab gat nou lespri ek lekor.

21 En bon rezon pour “pirifye nou avek tou sa ki sali lekor ek lespri” i dan 2 Korentyen 6:17, 18. Zeova i dir nou: “Aret tous sa keksoz enpir.” Apre i fer sa promes: “Mon pou resevwar zot. . . . Mon pou vin en papa pour zot e zot pou vin mon bann garson ek mon bann fiy.” Wi, Zeova pou kontan nou parey en papa i kontan son bann zanfan si nou rezet nenport keksoz ki kapab fer nou sal oubyen enpir devan li.

22-25. Ki prensip Labib ki kapab ed nou pour rezet bann move labitid?

22 “Ou devret kontan Zeova ou Bondye avek tou ou leker, avek tou ou nanm e avek tou ou lespri.”  (Matye 22:37) Sa i sa komannman pli enportan ki tou. (Matye 22:38) Zeova i merit tou nou lanmour. Ki mannyer nou pou kapab kontan li avek tou nou leker si nou swazir pour fer en keksoz ki kapab akoursi nou lavi oubyen andomaz nou lespri? Plito, annou fer tou sa ki nou kapab pour respekte sa lavi ki Bondye in donn nou.

23 “[Zeova i] donn tou dimoun lavi, i fer zot tou respire e i donn zot tou lezot keksoz.” (Akt 17:24, 25) Si ou zanmi i donn ou en kado spesyal, eski ou ti pou zete oubyen detri li? Lavi i en zoli kado ki Zeova in donn nou. Nou vreman apresye sa kado. Nou anvi servi nou lavi dan en fason ki pou anmenn laglwar lo li.​—Psonm 36:9.

24 “Ou devret kontan ou prosen parey ou kontan ou prop lekor.” (Matye 22:39) Bann move labitid pa zis afekte nou me osi lezot dimoun. Souvan i afekte bann dimoun ki otour nou, sirtou bann ki nou pli kontan. Par egzanp, en dimoun ki viv dan menm lakaz avek en dimoun ki fimen i kapab ganny bann problenm lasante zis akoz i respir sa lafimen. Me ler nou aret nou bann move labitid, nou montre bann ki otour nou ki nou kontan zot.​—1 Zan 4:20, 21.

25 “Kontinyen rapel zot pour zot soumet e obei bann gouvernman ek lotorite.” (Tit 3:1) Dan bokou pei, i kont lalwa pour annan oubyen servi drog. Vi ki Zeova i demann nou pour annan respe pour bann gouvernman, nou devret obei sa bann lalwa.​—Romen 13:1.

Ler nou reste prop e pir, nou anmenn laglwar lo Zeova

26. (a) Ki nou bezwen fer pour Zeova aksepte nou ladorasyon? (b) Akoz reste pir devan Bondye i sa pli bon fason viv?

 26 Si nou anvi vin zanmi Zeova, nou pou remarke ki nou bezwen fer serten sanzman. Si sa i leka, nou devret konmans deswit. I pa toultan fasil pour aret en move labitid, me i pa enposib osi! Zeova i promet pour ed nou. I dir: “Mwan [Zeova], ou Bondye. Mon ansenny ou pour ou prop dibyen; mon kondwir ou lo semen ki ou devret swiv.” (Izai 48:17) Ler nou fer nou mye pour reste prop e pir, nou kapab asire ki nou pe anmenn laglwar lo nou Bondye.