Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 16

Annou opoz Dyab

Annou opoz Dyab

“Opoz Dyab e i pou sov lwen avek zot.”​—ZAK 4:7.

1, 2. Ki nou bezwen konpran lo Satan ek son bann demon?

LAVI dan nouvo lemonn Bondye pou gou. Alafendefen nou pou viv parey Zeova ti oule. Me pour le moman, nou pe viv dan en lemonn ki ganny kontrole par Satan ek son bann demon. (2 Korentyen 4:4) Menm si nou pa vwar zot, zot egziste e zot vreman pwisan.

2 Dan sa sapit, nou pou diskit lo ki mannyer nou kapab reste pros avek Zeova e protez nou lekor kont Satan. Zeova i promet ki i pou ed nou. Me nou bezwen konpran bann taktik ki Satan ek son bann demon i servi pour anbet e atak nou.

SATAN I “PAREY EN LYON KI PE KRIYE”

3. Ki Dyab i oule fer avek nou?

3 Satan i dir ki bann imen i ador Zeova pour bann rezon egois e ki nou pou aret servi Li si keksoz i vin tro difisil. (Lir Zob 2:4, 5.) Ler en dimoun i montre ki i anvi aprann konn Zeova, Satan ek son bann demon i remarke e zot esey anpes li kontinyen. Zot ankoler ler en dimoun i dedye son lavi avek Zeova e batize. Labib i konpar Dyab avek “en lyon ki pe kriye pe rode lekel i pou devore.” (1 Pyer 5:8) Satan i  anvi gat nou relasyon avek Zeova.​—Psonm 7:1, 2; 2 Timote 3:12.

Satan i ankoler ler nou dedye nou lavi avek Zeova

4, 5. (a) Kwa ki Satan pa kapab fer? (b) Ki mannyer nou kapab “opoz Dyab”?

4 Me nou pa bezwen per Satan ek son bann demon. Zeova in met en limit lo sa ki zot kapab fer nou. Zeova i promet ki “en gran lafoul” bann vre Kretyen pa pou mor pandan “gran ladetres.” (Revelasyon 7:9, 14) Napa nanryen ki Dyab i kapab fer pour anpes sa arive, parski Zeova pe protez Son pep.

 5 Si nou reste pros avek Zeova, Satan pa pou kapab kas nou relasyon avek Li. Parol Bondye i donn nou sa lasirans: “[Zeova] i avek zot osi lontan ki zot avek li.” (2 Kronik 15:2; lir 1 Korentyen 10:13.) Bokou zonm ek madanm dan lepase, parey Abel, Enok, Noe, Sara ek Moiz ti opoz Dyab par reste pros avek Zeova. (Ebre 11:4-40) Nou kapab fer parey. Parol Bondye i promet nou: “Opoz Dyab e i pou sov lwen avek zot.”​—Zak 4:7.

NOU BEZWEN LALIT

6. Ki mannyer Satan i atak nou?

6 Menm si Satan i konnen ki Zeova in met en limit lo sa ki i kapab fer nou, i pou esey fer tou sa ki i kapab pour kas nou relasyon avek Bondye. Ozordi, Dyab i atak nou dan diferan fason e servi bann menm taktik ki i’n servi pour plizyer milye lannen. Ki serten sa bann taktik?

7. Akoz Satan pe atak pep Zeova? Ki taktik Satan i servi?

7 Zapot Zan ti ekri: “Lemonn antye i anba kontrol Satan.” (1 Zan 5:19) Satan pe kontrol sa move lemonn e i ti pou kontan kontrol pep Zeova osi. (Mika 4:1; Zan 15:19; Revelasyon 12:12, 17) Dyab i konnen ki i napa bokou letan ki reste, alor i pe met en kantite presyon lo nou tou pour ki nou pa reste fidel avek Bondye. Par ler Satan i atak nou direkteman, me lezot fwa son bann latak i anba anba.

8. Ki sak Kretyen i bezwen realize?

8 Dan Efezyen 6:12, nou lir: “Nou . . . pe lalit avek . . . bann demon dan lesyel.” Sak Kretyen i bezwen lalit avek Dyab ek bann demon. Nou bezwen realize  ki tou bann ki dedye zot lavi avek Zeova pou bezwen lite dan sa batay. Dan son let pour bann Efezyen, Pol ti ankouraz tou bann Kretyen pour “reziste” oubyen “reste ferm.”​—Efezyen 6:11, 13, 14.

9. Ki Satan ek bann demon i esey fer avek nou?

9 Satan ek bann demon i esey anbet nou dan plizyer fason. Menm si nou’n reisi pa tonm dan en latrap Satan, sa pa vedir ki i pou enposib pour nou tonm dan en lot latrap Satan. Dyab i esey rod nou bann febles pour li kapab swazir sa pli bon latrap pour ganny nou. Me nou pa bezwen ganny atrape, parski Labib i ed nou konn bann latrap Dyab. (2 Korentyen 2:11; vwar Lezot lenformasyon nimero 31.) Enn sa bann latrap i bann pratik demonyak.

RESTE LWEN AVEK BANN DEMON

10. (a) Kisisa bann pratik demonyak? (b) Ki mannyer Zeova i konsider bann pratik demonyak?

10 Bann pratik demonyak i enkli tou bann pratik kot en dimoun i kominik avek bann demon. Bann keksoz tel parey predir lavenir, sorsye, grigri, bonnonm dibwa, mazik, zet move sor oubyen esey koz avek dimoun mor, i bann pratik demonyak. Labib i dir nou ki bann pratik demonyak i “degoutan,” alor nou pa kapab fer sa bann keksoz e ador Zeova an menm tan. (Deterononm 18:10-12; Revelasyon 21:8) Bann Kretyen i bezwen konpletman evit tou sa ki annan pour fer avek bann pratik demonyak.​—Romen 12:9.

11. Ki kapab arive si nou enterese avek bann keksoz mazik?

11 Satan i konnen ki si bann keksoz mazik i atir  nou, i pou fasil pour li atir nou ver bann pratik demonyak. Okenn keksoz ki annan pour fer avek bann pratik demonyak pou gat nou relasyon avek Zeova.

SATAN I ESEY ANBET NOU

12. Ki mannyer Satan i esey anbet nou?

12 Satan i esey anbet dimoun e fer zot konfize. Ptitapti i met bann dout dan lespri bann dimoun pour ki zot krwar ki ‘sa ki byen, i mal e sa ki mal, i byen.’ (Izai 5:20) Dyab i esey fer nou krwar ki bann konsey Labib pa marse e ki nou ti pou pli ere si nou pa ti bezwen swiv lalwa Bondye.

13. Ki mannyer Satan in esey senm dout dan lespri serten dimoun?

13 Enn bann taktik pli efikas ki Satan i servi se senm dout dan lespri bann dimoun. I’n fer sa pour en bon pe letan. Dan zarden Edenn, i ti esey met bann dout dan lespri Ev ler i ti demann li: ‘Eski Bondye in vreman dir: Ou pa devre manz tou bann fri lo bann pye ki dan zarden?’ (Zenez 3:1) Pli tar, dan letan Zob, devan bann lanz, Satan ti demann Zeova: ‘Eski ou krwar, i pour nanryen ki Zob i annan respe pour Bondye?’ (Zob 1:9) Apre batenm Zezi, Satan ti teste li par dir: “Si ou en garson Bondye, dir sa bann ros vin dipen.”​—Matye 4:3.

14. Ki mannyer Satan i kapab fer dimoun krwar ki bann pratik demonyak pa vreman danzere?

14 Ozordi, Dyab i ankor pe kontinyen senm dout dan lespri dimoun. I esey fer dimoun krwar ki serten pratik demonyak pa sitan mal akoz i pa bann keksoz vreman serye. Menm serten Kretyen pa vwar ki sa bann keksoz i danzere. (2 Korentyen 11:3) Alor,  ki nou kapab fer pour protez nou lekor? Ki mannyer nou kapab fer sir ki nou pa pe ganny anbete par bann trik Satan? Annou vwar de domenn kot nou ti kapab ganny anbete: divertisman ek lasante.

SATAN I SERVI NOU DEZIR NATIREL POUR FER NOU FER PESE

15. Akoz nou bezwen vey byen nou bann divertisman?

15 Ozordi, i annan mazik ek bann keksoz demonyak dan en kantite film, video, progranm lo televizyon, zwe lo konpiter ek sit Enternet. Pour bokou dimoun, napa nanryen mal avek sa bann keksoz e zot menm vwar li gou, me zot pa realize ki i danzere pour les bann demon enfliyans zot. En dimoun i osi kapab partisip dan bann keksoz demonyak ler i lir oroskop, lir dan lanmen, bat kart e get dan boul kristal. Dyab i kasyet danze sa bann keksoz par fer zot paret gou, drol oubyen ekstraordiner. En dimoun i kapab krwar ki napa nanryen mal pour li get bann keksoz demonyak oubyen mazik si i pa pe fer sa bann keksoz. Akoz i danzere pour mazin koumsa?​—1 Korentyen 10:12.

16. Akoz nou devret rezet bann divertisman ki annan pour fer avek bann demon?

16 Satan ek bann demon pa kapab lir dan nou lespri. Me zot kapab konn nou bann dezir ek fason panse atraver bann swa ki nou fer pour nou ek nou fanmir. Sa i enkli nou bann divertisman. Si nou swazir bann film, lanmizik ek liv ki annan pour fer avek bonnonm dibwa, mazik, zet move sor, demon, sorsye, vampire oubyen lezot, Satan ek bann demon  pou konnen ki nou enterese dan sa bann zafer. Apre sa, zot pou esey fer nou partisip dan bann keksoz demonyak.​—Lir Galat 6:7.

17. Vi ki nou tou nou anvi an bonn sante, ki Satan i kapab fer?

17 Nou tou nou anvi an bonn sante, me Satan i osi kapab servi sa pour fer nou fer sa ki mal. Ozordi, en kantite dimoun pe soufer akoz zot lasante pa bon. I kapab ki en dimoun in esey diferan tretman me sa pa’n abouti dan nanryen. (Mark 5:25, 26) Sityasyon sa dimoun i kapab vin telman grav ki i pare pour esey nenport kwa. Me konman Kretyen,  nou bezwen fer sir ki nou pa swazir bann tretman medikal ki annan pour fer avek “mazik.”​—Izai 1:13, NWT.

Depan lo Zeova ler ou malad

18. Ki bann tretman medikal en Kretyen i devret rezete?

18 Dan letan pep Izrael, serten ti fer “mazik.” Zeova ti dir zot: “Ler zot lev zot lanmen ver mwan, mon pou ferm mon lizye. Menm si zot fer bokou lapriyer, mon pa pou ekoute.” (Izai 1:15) Zis mazinen, Zeova pa ti ni menm ekout zot lapriyer! Nou pa anvi fer okenn keksoz ki pou gat nou relasyon avek Zeova e anpes li ed nou, sirtou ler nou malad. (Psonm 41:3) Alor nou bezwen rod lenformasyon lo en tretman ki nou pe mazin fer pour gete si i relye avek bann keksoz demonyak dan okenn fason. (Matye 6:13) Si i annan okenn posibilite ki i relye avek bann keksoz demonyak, nou bezwen pa servi sa tretman!​—Vwar Lezot lenformasyon nimero 32.

ZISTWAR LO BANN DEMON

19. Ki mannyer Dyab i fer bokou dimoun per?

19 Serten dimoun i krwar ki Dyab ek bann demon pa egziste, me lezot i konnen ki zot egziste akoz bann leksperyans ki zot in pas atraver. En kantite dimoun i per bann demon e zot in vin lesklav siperstisyon. Lezot i rakont bann zistwar lo bann move keksoz ki bann demon in fer e sa i fer dimoun per. Laplipar ditan, dimoun i kontan sa bann zistwar e zot anvi rakont lezot. Sa bann zistwar i fer dimoun per Dyab.

20. Ki mannyer nou kapab propaz bann mansonz Satan?

20 Mazin sa, Satan i anvi ki dimoun i per li. (2 Tesalonisyen  2:9, 10) I koz manti e i konnen ki mannyer pour anbet dimoun ki enterese avek bann pratik demonyak. I fer zot krwar bann keksoz ki pa neseserman vre. Sa bann dimoun i kapab rakont bann zistwar lo sa ki zot krwar zot in vwar oubyen tande. Sak fwa ki dimoun i repet sa bann zistwar, sa bann zistwar i vin pli egzazere. Nou pa anvi repet sa bann zistwar e ed Satan fer dimoun per.​—Zan 8:44; 2 Timote 2:16.

21. Olye rakont bann zistwar lo demon, ki nou kapab koz lo la?

21 Si en serviter Zeova in deza enplike dan bann keksoz demonyak, i pa pou rakont sa bann zistwar zis pour fer gou. Nou pa devret fer per pep Zeova avek bann keksoz ki Dyab ek son bann demon i kapab fer. O kontrer, nou bezwen konsantre lo Zezi e sa pouvwar ki Zeova in donn li. (Ebre 12:2) Zezi pa ti rakont son bann disip bann zistwar lo bann demon pour fer gou. I ti konsantre lo sa mesaz Rwayonm e lo “bann keksoz merveye ki Bondye in fer.”​—Akt 2:11; Lik 8:1; Romen 1:11, 12.

22. Ki ou determinen pour fer?

22 Annou pa oubliye ki lobzektif Satan se pour gat nou relasyon avek Zeova. I pou fer tou pour ki sa i arive. Me nou konn bann taktik Dyab e nou determinen pour rezet tou bann pratik demonyak. Nou “pa [pou] les Dyab pran lavantaz” lo nou e afebli nou determinasyon. (Lir Efezyen 4:27.) Alor, si nou opoz Dyab, nou pa pou tonm dan son bann latrap e nou pou an sekirite anba proteksyon Zeova.​—Efezyen 6:11.