Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 7

Annan menm pwennvi avek Bondye lo lavi

Annan menm pwennvi avek Bondye lo lavi

“Ou menm sours lavi.”​—PSONM 36:9.

1, 2. Ki zoli kado Zeova in donn nou?

ZEOVA in donn nou tou en zoli kado. Sa i lavi. (Zenez 1:27) I anvi ki nou viv sa pli bon lavi. Alor, i’n donn nou bann prensip ki ed nou pour fer bann bon desizyon. Nou devret servi sa bann prensip pour ed nou “fer diferans ant sa ki byen ek sa ki mal.” (Ebre 5:14) Ler nou fer sa, nou pe les Zeova form nou pour byen servi nou lespri pour fer bann bon desizyon. Ler nou viv nou lavi dapre bann prensip Bondye e vwar ki mannyer nou lavi i amelyore, sa i fer nou pli apresye sa bann prensip.

2 Lavi i kapab vreman konplike. Parfwa i annan serten sityasyon kot napa okenn lalwa dan Labib ki koz direkteman lo la. Par egzanp, dan domenn medikal, nou pou bezwen fer en desizyon an rapor avek disan. Ki mannyer nou kapab fer bann desizyon ki pou fer Zeova plezir? Dan Labib, i annan bann prensip ki ansenny nou pwennvi Zeova lo lavi ek disan. Si nou konpran sa bann prensip, nou pou kapab fer bann bon desizyon e gard en konsyans  kler. (Proverb 2:6-11) Annou aprezan egzamin serten sa bann prensip.

KI PWENNVI ZEOVA LO LAVI EK DISAN?

3, 4. (a) Ki pwennvi Bondye lo disan? (b) Ki disan i reprezante?

3 Labib i dir nou ki disan i sakre parski i reprezant lavi. Lavi i presye pour Zeova. Apre ki Kaen ti’n touy son frer, Zeova ti dir li: “Disan ou frer pe kriy ver mwan depi later.” (Zenez 4:10) Disan Abel ti reprezant son lavi. Alor, ler Kaen ti touy Abel, i ti pran son lavi.

4 Apre Deliz dan letan Noe, Bondye ti dir bann imen ki zot kapab manz lavyann. Me, i ti spesifikman dir: “Fodre pa ki zot manz lavyann avek son lavi, setadir, son disan.” (Zenez 9:4) Sa lord i aplik pour tou bann desandans Noe, enkli nou. I kler ki pour Zeova, disan i reprezant lavi. Nou bezwen annan menm pwennvi avek Zeova lo disan.​—Psonm 36:9.

5, 6. Ki mannyer Lalwa Moiz ti montre pwennvi Zeova lo lavi ek disan?

5 Dan Lalwa ki Zeova ti donn Moiz, I ti dir: “Si en Izraelit oubyen en etranze . . . i manz disan nenport zannimo, mon pou tourn kont sa dimoun e mon pou rezet li [oubyen “met li amor,” NWT] parmi son pep. Annefe, lavi en kreatir i dan son disan.”​—Levitik 17:10, 11.

6 Lalwa Moiz ti dir ki si en dimoun i touy en zannimo pour manze, i bezwen vers son disan ater. Sa ti montre ki lavi sa zannimo i sakre e i pour Zeova, Kreater tou keksoz. (Deterononm 12:16; Ezekyel 18:4) Me Zeova pa ti ekspekte ki bann Izraelit i tir  tou pti latras disan ki reste dan sa lavyann ler zot touy li. Me osi lontan ki zot ti fer tou sa ki zot ti kapab pour ki sa lavyann in byen sennyen, zot ti kapab manz sa lavyann avek en konsyans kler. Par montre ki disan sa zannimo i sakre, zot ti demontre respe pour sa Enn ki donn lavi, Zeova. Lalwa ti osi demann bann Izraelit pour ofer bann sakrifis zannimo pour kouver zot pese.​—Vwar Lezot lenformasyon nimero 19 ek 20.

7. Ki mannyer David ti montre ki disan i sakre?

7 Nou kapab konpran ki disan i sakre atraver en keksoz ki David ti fer ler i ti pe lager avek bann Filisten. Bann zonm ki ti avek David ti vwar ki i ti vreman swaf, alor zot ti riske zot lavi e al dan teritwar zot lennmi pour rod delo pour li. Me ler zot ti anmenn sa delo pour David, i ti refize bwar e “i ti vers [li] ater konman en lofrann anver [Zeova].” David ti dir: “[Zeova!] Zanmen mon pou fer sa. Eski mon kapab bwar disan sa bann zonm ki’n riske zot lavi?” David ti konnen ki kantite lavi ek disan i presye pour Bondye.​—2 Samyel 23:15-17.

8, 9. Ki mannyer bann Kretyen i devret konsider disan ozordi?

8 Bann Kretyen dan premye syek pa ti bezwen ofer bann sakrifis zannimo. Kantmenm sa, zot ti bezwen annan menm pwennvi avek Bondye lo disan. Parey dan Lalwa Moiz, Zeova ti demann zot pour “pa servi disan.” Sa ti enportan zis parey zot ti bezwen rezet imoralite seksyel oubyen ladorasyon zidol.​—Akt 15:28, 29.

Ki mannyer mon kapab eksplik mon desizyon konsernan servi bann fraksyon disan?

9 I parey pour nou ozordi. Konman Kretyen, nou  konnen ki Zeova i Sours lavi e tou sa ki vivan i pour li. Nou osi konnen ki disan i sakre e i reprezant lavi. Alor, nou bezwen egzamin bann prensip Labib si nou annan okenn desizyon pour fer konsernan bann tretman medikal ki enplik disan.

DISAN DAN DOMENN MEDIKAL

10, 11. (a) Ki pwennvi Temwen Zeova lo transfizyon disan oubyen enn sa kat konponan prensipal dan disan? (b) Ki desizyon personnel sak Kretyen i bezwen fer?

10 Temwen Zeova i konpran ki “pa servi disan” pa vedir zis pa manze oubyen bwar disan. “Pa servi disan” i vedir pa pran transfizyon disan, pa donn disan e pa anmas nou prop disan pour ganny stoke e fer transfizyon apre. I osi vedir pa aksepte transfizyon enn sa kat konponan prensipal dan disan, setadir globil rouz (red cells), globil blan (white cells), plaket (platelets) ek plasma.

11 Sa kat konponan prensipal disan i kapab ganny divize dan bann pli pti konponan ki apel bann fraksyon disan. Sak Kretyen i bezwen deside si i pou aksepte sa bann fraksyon disan oubyen non. Sak Temwen i osi bezwen deside si i pou aksepte lezot prosedir medikal kot son prop disan i ganny servi. Sak dimoun i bezwen deside ki mannyer son prop disan pou ganny servi pandan en loperasyon, en tes medikal oubyen dan en serten tretman medikal.​—Vwar Lezot lenformasyon nimero 21.

12. (a) Akoz nou bann desizyon personnel i enportan pour Zeova? (b) Ki mannyer nou kapab fer bann bon desizyon konsernan bann tretman medikal?

12 Eski nou bann desizyon personnel ki annan  pour fer avek nou konsyans i vreman enportan pour Zeova? Wi! Nou bann panse ek motivasyon i enportan pour Zeova. (Lir Proverb 17:3; 24:12.) Alor, ler nou pe fer en desizyon ki annan pour fer avek tretman medikal, nou bezwen priye e demann Zeova son gidans e apre fer resers lo sa tretman. Apre sa, nou servi nou konsyans ki’n ganny antrennen par Labib pour fer en desizyon. Nou pa devret demann lezot ki zot ti pou fer si zot ti dan nou plas e lezot osi pa devret dir nou ki desizyon nou devret fer. Sak Kretyen pou “desarz son prop responsabilite.”​—Galat 6:5; Romen 14:12.

BANN LALWA ZEOVA I MONTRE KI I KONTAN NOU

13. Ki nou aprann lo Zeova atraver son bann lalwa ek prensip lo disan?

13 Nenport keksoz ki Zeova i demann nou pour fer i pour nou prop dibyen e i montre ki i kontan nou. (Psonm 19:7-11) Me nou pa devret obei li zis akoz son bann lalwa i benefisye nou. Nou obei li akoz nou kontan li. Vi ki nou kontan Zeova, nou pa pou aksepte transfizyon disan. (Akt 15:20) Sa i osi protez nou lasante. Bokou dimoun ozordi i konn danze transfizyon disan e plizyer dokter i dakor ki fer loperasyon san servi disan i pli bon pour lasante. Sa i montre klerman ki bann komannman Bondye i bon e ki Bondye i kontan nou.​—Lir Izai 55:9, NWT; Zan 14:21, 23.

14, 15. (a) Ki lalwa Zeova ti donn son pep pour protez zot? (b) Ki prensip ou kapab aprann avek sa bann lalwa?

14 Bann lalwa Bondye in toultan benefisye son  pep. Zeova ti donn lalwa bann Izraelit pour protez zot kont bann aksidan grav. Par egzanp, dapre lalwa, en met lakour ki ti annan en twa lakaz ki plat ti bezwen konstri en pti miray toultour son twa pour evite ki en dimoun i tonm anba. (Deterononm 22:8) En lot lalwa ti annan pour fer avek zannimo. Si en dimoun ti annan en toro ki ti mesan, i ti bezwen fer atansyon ki i pa atak oubyen touy personn. (Egzod 21:28, 29) Si en Izraelit pa ti obei sa lalwa, li ki ti pou responsab si en dimoun ti ganny touye akoz sa.

15 Sa bann lalwa i montre nou ki lavi i presye pour Zeova. Ki lefe sa i devret annan lo nou? Nou devret montre ki lavi i sakre par lafason ki nou pran swen avek nou lakour ek transpor, lafason ki nou dray e kalite divertisman ki nou swazir. Serten dimoun, sirtou bann zenn i krwar ki napa nanryen mal ki kapab arive avek zot. Alor zot pran bann risk e zot met zot lavi an danze. Me Zeova pa anvi nou azir dan sa fason. I anvi ki nou konsider nou prop lavi ek lavi lezot dimoun konman enportan.​—Eklezyast 11:9, 10.

16. Ki mannyer Zeova i konsider lavortman?

16 Lavi sak dimoun i enportan pour Zeova. Menm en pti baba ki pa ankor ne i presye pour li. Anba Lalwa Moiz, si en dimoun ti bles en madanm ansent par aksidan, ki swa sa madanm oubyen sa pti baba ti mor, pour Zeova, sa dimoun ti koupab pour mert. Sa i vedir ki menm si i ti en aksidan, en dimoun ti’n ganny touye e konpansasyon pour sa lavi ti bezwen ganny peye. (Lir Egzod 21:22, 23.) Pour Bondye, en pti baba ki pa ankor ne i en dimoun. La ki  ou konn sa, ki mannyer ou krwar Zeova i santi lo lavortman? Ki mannyer i santi ler i vwar sa plizyer milyon pti baba ki pa ankor ne pe ganny touye sak lannen?

17. Kwa ki kapab konsol en madanm ki’n deza fer lavortman avan i konn Zeova?

17 Me ki pou arive si en madanm in deza fer en lavortman avan i konn pwennvi Zeova lo la? I kapab asire ki Zeova i kapab pardonn li gras a sakrifis Zezi. (Lik 5:32; Efezyen 1:7) En madanm ki’n fer lavortman dan lepase pa devret kontinyelman santi li koupab si i’n vreman repantir. “[Zeova] i ranpli avek konpasyon e i bon . . . Parey Les i lwen avek Was, i met nou pese lwen avek nou.”​—Psonm 103:8-14.

REZET LAENN

18. Akoz nou devret fer tou sa ki nou kapab pour tir laenn dan nou leker?

18 Konsider lavi ki Bondye in donn nou konman sakre i konmans dan nou leker. I osi annan pour fer avek santiman ki nou annan anver lezot. Zapot Zan ti ekri: “Tou sa ki ay son frer i en mertriye.” (1 Zan 3:15) San realize, si nou pa tro kontan en dimoun, nou kapab fasilman devlop laenn pour li. Laenn i kapab fer en dimoun mank respe pour lezot, fer bann fo lakizasyon lo zot oubyen menm swete ki zot mor. Zeova i konnen ki mannyer nou santi anver lezot dimoun. (Levitik 19:16; Deterononm 19:18-21; Matye 5:22) Si nou remarke ki nou annan laenn pour en dimoun, nou bezwen fer en kantite zefor pour tir sa bann move santiman.​—Zak 1:14, 15; 4:1-3.

19. Ki lefe pwennvi Zeova lo vyolans i annan lo nou?

 19 I annan en lot fason ki nou montre ki nou kontan lavi. Nou aprann dan Psonm 11:5 ki Zeova “i deteste sa enn ki kontan vyolans.” Si nou swazir bann divertisman ki vyolan, sa i montre ki nou kontan vyolans. Akoz nou ti pou anvi met dan nou lespri bann parol, nide ek portre vyolan? Nou plito anvi ranpli nou lespri avek bann panse ki pir e ki fer nou annan lape lespri.​—Lir Filipyen 4:8, 9.

PA FORM PARTI BANN LORGANIZASYON KI NAPA RESPE POUR LAVI

20-22. (a) Ki mannyer Zeova i konsider lemonn Satan? (b) Ki mannyer pep Bondye i montre ki zot “pa form parti sa lemonn”?

20 Lemonn Satan napa respe pour lavi e Zeova i konnen ki zot koupab pour vers disan setadir pour touy dimoun. Pour plizyer syek, bann pouvwar politik in responsab pour lanmor plizyer milyon dimoun, enkli bann serviter Zeova. Dan Labib, sa bann pouvwar oubyen gouvernman i ganny dekrir konman bann bebet ki feros e vyolan. (Danyel 8:3, 4, 20-22; Revelasyon 13:1, 2, 7, 8) Dan sa lemonn ozordi, lavant zarm i en gro biznes. Dimoun i fer bann gro profi ler zot vann sa bann zarm ki kapab detri en kantite dimoun. I kler ki “lemonn antye i anba kontrol Satan.”​—1 Zan 5:19.

21 Me bann vre Kretyen “pa form parti sa lemonn.” Pep Zeova pa pran okenn kote ni dan lager ni dan politik. Zis parey zot pa touy personn, zot pa siport okenn lorganizasyon ki touy dimoun. (Zan 15:19; 17:16) Ler bann Kretyen i ganny persekite, zot  pa rann mal pour mal par servi vyolans. Zezi ti dir ki nou devret menm kontan nou lennmi.​—Matye 5:44; Romen 12:17-21.

22 Larelizyon osi in responsab pour lanmor plizyer milyon dimoun. Ler Labib pe koz lo Gran Babilonn, setadir tou bann fo larelizyon, i dir: “Disan bann profet, bann sen ek tou bann ki’n ganny touye lo later in ganny trouve dan sa lavil.” Eski ou kapab konpran akoz Zeova i demann son pep pour “sorti” dan Gran Babilonn? Akoz bann ki ador Zeova pa form parti fo larelizyon.​—Revelasyon 17:6; 18:2, 4, 24.

23. Ki nou bezwen fer pour “sorti” dan Gran Babilonn?

23 Pour nou “sorti” dan Gran Babilonn, nou bezwen fer li byen kler ki nou nepli form parti okenn fo larelizyon. Par egzanp, nou bezwen fer sir ki nou non in ganny tire lo lalis sa larelizyon ki nou ti asosye avek. Deplis, nou bezwen rezet e deteste sa bann move keksoz ki fo larelizyon i fer. Fo larelizyon i soutir e promot imoralite, politik ek vorasite. (Lir Psonm 97:10; Revelasyon 18:7, 9, 11-17) Akoz sa, pour bokou lannen, plizyer milyon dimoun in perdi zot lavi.

24, 25. Akoz nou ganny lape lespri ek en konsyans kler ler nou aprann konn Zeova?

24 Avan nou ti konn Zeova, nou tou, dan en fason ou en lot, nou ti siport bann move keksoz ki sa lemonn Satan i fer. Me la, nou’n sanze. Nou’n aksepte sakrifis Zezi e nou’n dedye nou lavi avek Zeova. Zeova “li menm i donn [nou] soulazman.” Nou santi nou anpe e nou annan en konsyans kler, akoz nou konnen ki nou pe fer plezir Bondye.​—Akt 3:19; Izai 1:18.

 25 Menm si nou’n deza form parti en lorganizasyon ki pa ti konsider lavi konman sakre, Zeova i kapab pardonn nou gras a sakrifis Zezi. Nou vreman apresye lavi ki Zeova in donn nou. Nou montre ki nou apresye sa kado par fer tou sa ki nou kapab pour ed lezot aprann konn Zeova, sorti dan lemonn Satan e devlop en relasyon pros avek Bondye.​—2 Korentyen 6:1, 2.

KOZ AVEK LEZOT LO RWAYONM BONDYE

26-28. (a) Ki travay enportan Zeova ti donn profet Ezekyel? (b) Ki Zeova in demann nou pour fer ozordi?

26 Zeova ti demann profet Ezekyel pour averti pep Izrael ki Zerizalenm ti pe al ganny detrir e pour dir zot ki zot bezwen fer pour zot pa ganny detrir. Si Ezekyel pa ti averti bann dimoun, i ti pou bezwen rann kont avek Zeova. (Ezekyel 33:7-9) Ezekyel ti montre ki i ti konsider lavi konman sakre par fer tou sa ki i ti kapab pour anons sa mesaz enportan.

27 Zeova in demann nou pour averti bann dimoun ki lemonn Satan pou byento ganny detrir. Nou osi bezwen ed bann dimoun aprann konn Zeova pour ki zot kapab viv dan nouvo lemonn. (Izai 61:2; Matye 24:14) Nou anvi fer tou sa ki nou kapab pour anons sa mesaz avek lezot. Parey Pol, nou anvi dir: “Mon pa responsab pour lanmor personn, parski mon pa’n ezite pour dir zot tou keksoz lo lavolonte Bondye.”​—Akt 20:26, 27.

28 I annan lezot domenn dan lavi kot nou bezwen pir. Annou vwar sa dan lot sapit.