Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 17

Reste dan lanmour Bondye

Reste dan lanmour Bondye

“Batir zot lafwa tre sen e . . . reste dan lanmour Bondye.”​—ZID 20, 21.

1, 2. Ki nou kapab fer pour reste dan lanmour Bondye?

NOU tou nou anvi for e an bonn sante. Alor nou esey manz bann bon manze, fer legzersis regilyerman e pran byen swen avek nou lekor. Menm si sa i demann bokou zefor, nou kontan ler nou vwar son bon rezilta, alor nou pa bes lebra. Me nou osi bezwen for e an bonn sante dan domenn spirityel.

2 Menm si nou’n konmans aprann konn Zeova e nou pe byen fer, nou bezwen kontinyen ranforsi nou relasyon avek li. Ler Zid ti ankouraz bann Kretyen pour “reste dan lanmour Bondye,” i ti eksplike ki mannyer zot kapab fer sa. I ti dir zot: “Batir zot lafwa tre sen.” (Zid 20, 21) Alor ki mannyer nou kapab devlop en lafwa for?

KONTINYEN BATIR OU LAFWA

3-5. (a) Ki mannyer Satan i anvi ou santi konsernan bann standar Zeova? (b) Ki mannyer ou santi konsernan bann lalwa ek prensip Zeova?

3 I enportan ki ou personnelman asire ki bann lalwa Zeova i sa ki pli bon pour ou. Satan i oule ki ou krwar ki bann standar Bondye i tro difisil pour swiv  e ki ou pou pli ere si ou desid pour ou menm sa ki byen ek sa ki mal. Depi dan zarden Edenn, Satan in esey fer bann dimoun krwar sa e i ankor pe fer bokou zefor pour fer sa dan nou letan.​—Zenez 3:1-6.

4 Eski Satan i annan rezon? Eski bann standar Zeova i tro strik? Eski Bondye pe tro priv nou? Non. Pour eksplike annou pran en legzanp. Meton ou pe marse dan en zoli zarden e ou remarke ki en bout sa zarden in ganny bare. Petet ou demann ou lekor, ‘Be akfer zot in met sa baraz?’ En sel kou, ou tann en lyon pe kriye lot kote sa baraz. Ki mannyer ou santi konsernan sa baraz aprezan? Pa ou kontan ki sa baraz pe protez ou e pe anpes sa lyon atak ou! Bann prensip Zeova i parey sa baraz e Dyab i parey sa lyon. Parol Bondye i averti nou: “Kontinyen rezonn byen e kontinyen veye! Zot lennmi Dyab pe ale vini parey en lyon ki pe kriye pe rode lekel i pou devore.”​—1 Pyer 5:8.

5 Zeova i oule ki nou annan sa pli bon lavi posib. I pa anvi ki Satan i anbet nou. Sanmenm sa in donn nou bann lalwa ek prensip pour protez nou e pour ki nou kapab ere. (Efezyen 6:11) Zak ti ekri: “En dimoun ki egzamin o profon lalwa parfe ki anmenn ver laliberte e ki kontinyen fer sa, . . . pou ere dan tou sa ki i fer.”​—Zak 1:25.

6. Akoz nou asire ki sa ki Zeova i demann nou pour fer i pli bon pour nou?

6 Ler nou swiv gidans Zeova, nou lavi i amelyore e nou lanmitye avek li i vin pli for. Par egzanp, ler nou priy Zeova toulezour nou menm nou ki benefisye.  (Matye 6:5-8; 1 Tesalonisyen 5:17) Pa nou kontan ler nou obei son lord pour zwenn ansanm pour ador li e ankouraz kanmarad. Nou osi ere ler nou fer nou mye pour anons e ansenny mesaz Labib avek lezot. (Matye 28:19, 20; Galat 6:2; Ebre 10:24, 25) Ler nou mazinen ki mannyer sa bann keksoz in ed nou pour gard nou lafwa for, nou pli asire ki sa ki Zeova i demann nou pour fer i pli bon pour nou.

7, 8. Kwa ki pou ed nou pour pa tro trakase konsernan bann leprev ki nou kapab gannyen a lavenir?

7 Petet nou trakase ki nou lafwa pou ganny teste e ki i pou tro difisil pour nou reste fidel. Si ou santi koumsa par ler, rapel parol Zeova: “Mwan Zeova, mon ou Bondye, sa Enn ki pe ansenny ou pour ou prop byenfe, sa Enn ki pe gid ou dan sa semen ki ou  devret marse. Si selman ou ekout byen mon bann komannman! Alor ou lape pou vin zis parey en larivyer e ou ladrwatir parey bann laroul dan lanmer.”​—Izai 48:17, 18, NWT.

8 Ler nou obei Zeova, nou pou toultan anpe parey en larivyer ki pa zanmen sek. Nou ladrwatir pou parey laroul ki kontinyelman kraz lo lans. Alor nenport kwa ki arive dan nou lavi, nou kapab reste fidel avek Zeova! Labib i promet: “Larg ou fardo lo Zeova e i pou soutenir ou. Zanmen i pou les sa enn ki drwat tonbe.”​—Psonm 55:22, NWT.

“FER ZEFOR POUR VIN BANN DIMOUN MATIR”

9, 10. Ki savedir vin en dimoun matir?

9 Anmezir ki ou “fer zefor pour vin [en] dimoun matir,” ou pou vin pli pros avek Zeova. (Ebre 6:1) Me ki savedir vin en dimoun matir?

10 Nou pa vin bann Kretyen matir zis akoz nou laz i monte. Pour vin matir, nou bezwen fer Zeova vin nou pli bon Zanmi e esey vwar keksoz parey li. (Zan 4:23) Pol ti ekri: “Bann ki viv dapre lekor enparfe i mazin bann move dezir, me sa bann ki viv dapre lespri sen i mazin bann keksoz ki annan pour fer avek lespri sen.” (Romen 8:5) En dimoun matir pa konsantre lo bann keksoz ki fer li plezir oubyen lo bann keksoz materyel. O kontrer, i konsantre lo servi Zeova e fer bann bon desizyon dan lavi. (Proverb 27:11; lir Zak 1:2, 3.) I pa les li ganny enfliyanse pour fer sa ki mal. En dimoun matir i konn sa ki byen e i determinen pour fer li.

11, 12. (a) Ki Pol ti dir lo “abilite pour zize” ki en Kretyen i annan? (b) Ki mannyer vin en Kretyen matir i parey vin en atlet?

 11 I demann zefor pour vin matir. Zapot Pol ti ekri: “Manze solid i pour bann dimoun matir ki’n aprann servi zot abilite pour zize pour zot kapab fer diferans ant sa ki byen ek sa ki mal.” (Ebre 5:14) Dan langaz Grek, sa mo ki’n ganny tradwir konman “aprann” dan sa verse, i kapab vedir aprann gras a en lantrennman, parey en atlet ki antrenn son lekor.

12 Ler nou vwar en bon atlet ki pe reisi, nou konnen ki i’n pran letan e ki i’n bezwen ganny antrennen pour devlop son skil. I pa ti ne konman en atlet. Ler en pti baba fek ne, i pa vreman konnen ki mannyer pour servi son lebra ek lipye. Me avek letan, i aprann ki mannyer pour tyonbo keksoz e ki mannyer pour marse. Si i ganny antrennen, i kapab vin en atlet. Pareyman, i pran letan e nou bezwen aprann oubyen ganny antrennen, pour vin bann Kretyen matir.

13. Kwa ki pou ed nou pour annan menm pwennvi avek Zeova?

13 Dan sa liv, nou’n vwar ki mannyer nou kapab annan menm pwennvi avek Zeova e vwar keksoz parey li. Nou’n aprann pour apresye e kontan bann standar Zeova. Ler nou fer bann desizyon, nou demann nou lekor: ‘Ki lalwa oubyen prensip Labib ki aplikab dan sa sityasyon? Ki mannyer mon kapab met zot an pratik? Ki Zeova ti a kontan mon fer?’​—Lir Proverb 3:5, 6; Zak 1:5.

14. Ki nou bezwen fer pour batir nou lafwa?

14 Nou pa zanmen aret batir nou lafwa dan Zeova. Ler nou manz bann bon manze, sa i ed nou pour vin  for, pareyman aprann konn Zeova i ed nou pour devlop en lafwa for. Ler nou ti konmans etidye Labib, nou’n aprann bann laverite de baz lo Zeova e sa ki i demann nou pour fer. Me anmezir letan i pase, nou bezwen konpran bann keksoz pli profon. Sanmenm sa ki Pol ti oule dir ler i ti ekri: “Manze solid i pour bann dimoun matir.” Ler nou aplik bann keksoz ki nou aprann, nou vin pli saz. Labib i dir nou: “Lasazes i sa keksoz pli enportan.”​—Proverb 4:5-7, NWT; 1 Pyer 2:2.

15. Akoz i enportan pour nou vreman kontan Zeova ek nou bann frer ek ser?

15 En dimoun i kapab for e an bonn sante, me pour li reste koumsa, i bezwen kontinyen pran byen swen avek son lekor. Pareyman, en dimoun matir i konnen ki i bezwen travay dir pour gard en bon relasyon avek Zeova. Pol i fer nou rapel: “Kontinyen teste zot lekor pour vwar si zot dan lafwa, kontinyen fer sir ki kalite dimoun zot ete.” (2 Korentyen 13:5) Me i annan en lot keksoz ki nou bezwen apard ki en lafwa for. Nou lanmour pour Zeova e pour nou bann frer ek ser i bezwen kontinyen agrandi. Pol ti dir: “Si mon annan . . . konnesans, si mon annan lafwa ki sitan for pour deplas montanny, me mon napa lanmour, mon en nanryen ditou.”​—1 Korentyen 13:1-3.

KONSANTRE LO OU LESPWAR

16. Ki mannyer Satan ti a kontan nou santi?

16 Satan i anvi ki nou krwar ki nou pa pou zanmen kapab fer plezir Zeova. I ti a kontan ki nou santi nou dekouraze e ki nou krwar ki napa okenn  solisyon pour nou problenm. I pa anvi ki nou annan konfyans dan nou bann frer ek ser Kretyen e i pa anvi ki nou ere. (Efezyen 2:2) Satan i konnen ki bann panse negatif i kapab dekouraz nou e gat nou relasyon avek Bondye. Me Zeova in donn nou en keksoz pour nou lalit avek bann panse negatif. Sa i lespwar.

17. Akoz lespwar i enportan?

17 Dan 1 Tesalonisyen 5:8, Labib i konpar nou lespwar avek en kask ki protez latet en solda dan batay e i dir ki sa kask i nou “lespwar pour ganny sove.” Ler nou annan lespwar dan bann promes Zeova, sa i kapab protez nou lespri e ed nou rezet bann panse negatif.

18, 19. Ki mannyer lespwar ti donn Zezi lafors?

18 Sa lespwar ki Zezi ti annan ti fer li for. Sa dernyen zour swar son lavi lo later, i ti fer fas avek bann sityasyon difisil enn apre lot. Enn son zanmi pros ti  trai li. En lot ti menm dir ki i pa konn li. Lezot ti abandonn li e sove. Bann dimoun dan son prop pei ti vir kont li e demande ki i ganny met amor lo en poto martir. Kwa ki ti ed li andir tou sa martir? “Akoz sa lazwa ki i ti pou gannyen, i pa ti pran kont laont pour mor lo en poto martir e aprezan i pe asize lo kote drwat tronn Bondye.”​—Ebre 12:2.

19 Zezi ti konnen ki par reste fidel, i ti pou onor son Papa e prouve ki Satan i en manter. Sa lespwar ti donn li en gran lazwa. I ti osi konnen ki byento i ti pou rezwenn son Papa dan lesyel. Sa lespwar ti ed li pour andire. Parey Zezi, nou bezwen konsantre lo nou lespwar. I pou ed nou andire nenport kwa ki arive.

20. Kwa ki kapab ed ou pour reste pozitif?

20 Zeova i vwar ou lafwa ek landirans. (Izai 30:18; lir Malaki 3:10.) I promet pour “donn ou, tou sa ki ou  leker i dezir.” (Psonm 37:4) Alor reste konsantre lo ou lespwar. Satan i anvi ki ou perdi lespwar e ki ou krwar ki bann promes Zeova pa pou zanmen vin vre. Me ou pa kapab les bann panse negatif kontrol ou! Si ou vwar ki ou pe konmans perdi lespwar, demann Zeova pour ed ou. Rapel bann parol dan Filipyen 4:6, 7: “Pa bezwen trakas pour nanryen, me dan tou sirkonstans, fer Bondye konn zot bann demann dan lapriyer ek siplikasyon ensi ki remersiman e ki lape Bondye ki depas tou sa ki nou kapab konpran i protez zot leker ek lespri par Kris Zezi.”

21, 22. (a) Ki plan Zeova pour later? (b) Ki ou determinen pour fer?

21 Regilyerman pran letan pour medit lo sa lavenir eksitan ki pe vini. Byento, tou dimoun pou ador Zeova. (Revelasyon 7:9, 14) Zis mazinen ki mannyer lavi pou ete dan nouvo lemonn. I pou pli bon ki okenn keksoz ki nou kapab mazinen! Satan, son bann demon ek tou bann keksoz mal pou’n disparet. Ou pa pou malad e ou pa pou mor. O kontrer, ou pou leve toulezour ranpli avek lenerzi e kontan ki ou vivan. Tou dimoun pou travay ansanm pour fer later vin en paradi. Tou dimoun pou annan bann bon manze ek en landrwa an sekirite pour viv. Bann dimoun pa pou kriyel oubyen vyolan me zot pou vreman zantiy avek kanmarad. Avek letan, tou imen lo later pou ganny “laglwar ek laliberte bann zanfan Bondye.”​—Romen 8:21.

22 Zeova i oule vin ou pli bon Zanmi. Alor fer tou sa ki ou kapab pour obei Zeova e vin pli pros avek li sak zour. Annou reste dan lanmour Bondye pour touzour!​—Zid 21.