Skip to content

Al lo konteni

 SAPIT 20

Led sekour i form parti nou minister

Led sekour i form parti nou minister

PWEN ENPORTAN SA SAPIT

Lanmour Kretyen an aksyon pandan letan dezas

1, 2. (a) Ki difikilte bann Kretyen Zide ti fer fas avek? (b) Ki aksyon ki demontre lanmour bann Kretyen Zide ti eksperyanse?

I APEPRE 46 N.L. e Zide pe eksperyans en gran lafamin. Bann disip Zwif Kris ki reste laba napa ase mwayen pour aste sa ptigin legren byen ser ki i annan. Zot pe mor lafen telman zot napa nanryen pour manze. Par kont, zot pros pour santi proteksyon Zeova dan en fason ki okenn lezot disip Kris pa’n zanmen eksperyanse oparavan. Ki pe al arive?

2 Touse par sa soufrans ki bann Kretyen Zwif pe pas ladan Zerizalenm ek Zide, bann Kretyen Zwif ek lezot nasyon Antyos, Siri, i anmas larzan pour zot bann frer ek ser dan lafwa. Apre sa, zot swazir Barnabas ek Sol, de frer responsab parmi zot pour anmenn led sekour kot bann ansyen dan kongregasyon Zerizalenm. (Lir Akt 11:27-30; 12:25.) Zis mazinen ki degre touse sa bann frer ki ti dan bezwen Zide ti touse par sa lanmour ki zot bann frer ek ser Antyos ti’n demontre anver zot!

3. (a) Ki mannyer pep Bondye dan nou letan i ankor pe swiv model ki bann premye Kretyen Antyos in kite? Donn legzanp. (Vwar osi bwat “ Nou premye gran travay led sekour dan letan modern.”) (b) Ki kestyon nou pou egzaminen dan sa sapit?

3 Sa levennman, dan premye syek i premye fwa ki ganny mansyonnen dan Labib kot bann Kretyen ki viv dan en parti lemonn ti donn led sekour sa bann ki viv dan en lot parti lemonn. Ozordi, nou swiv menm model ki nou bann frer Antyos in kite. Kan nou tande ki nou bann frer ek ser Kretyen dan lezot landrwa pe fer fas avek en dezas ouswa leprev, nou ed zot. * Pour konpran ki mannyer nou led sekour i relye avek lezot nou bann aktivite Kretyen, annou egzamin trwa kestyon lo sa travay sekour ki form parti nou minister: Akoz led sekour i form parti nou minister? Ki lobzektif sa led sekour ki nou ofer? Ki byenfe nou gannyen avek sa led sekour ki form parti nou minister?

Akoz led sekour i en servis sakre

4. Ki Pol ti dir bann Korentyen konsernan minister en Kretyen?

4 Dan son dezyenm let pour bann Korentyen, Pol ti eksplike ki minister bann Kretyen i diviz an de. Menm si let Pol ti pour bann Kretyen swazir, son parol i aplik pour ‘lezot mouton’ ozordi osi. (Zan 10:16) En parti nou minister se  pour “fer lezot rekonsilye avek [Bondye],” andotmo, nou travay predikasyon ek lansennyman. (2 Kor. 5:18-20; 1 Tim. 2:3-6) Lot parti i enplik en minister ki nou fer pour nou bann frer ek ser Kretyen. Pol ti spesifikman refer avek sa minister konman en “privilez pour partisip dan led.” (2 Kor. 8:4) Dan langaz orizinal, sa de lekspresyon “fer lezot rekonsilye avek [Bondye],” literalman, “minister rekonsilyasyon” e “privilez pour partisip dan led,” literalman, “minister led sekour,” tou le de i refer avek en “minister” ki tradiksyon sa mo Grek di·a·ko·niʹa. Akoz sa i enportan?

5. Akoz i enportan ki Pol ti dir ki travay led sekour i form parti nou minister?

5 An servan menm mo Grek pour tou le de aktivite, Pol ti pe montre ki travay led sekour i form parti ansanm avek lezot form minister ki kongregasyon Kretyen i fer. Pli boner i ti’n dir: “I annan plizyer fason servi [oubyen literalman, “plizyer minister”], me en menm Senyer. I annan plizyer sort aktivite, . . . Tousala i ganny prodwi par en sel e menm Lespri.” (1 Kor. 12:4-6, 11, nou ki’n met an italik.) Anfet, Pol ti montre ki tou sa bann diferan fason pour servi dan kongregasyon i form parti nou servis sakre. * (Rom. 12:1, 6-8) I pa drol ki i ti santi li apropriye pour donn en serten parti son letan pour partisip dan led pour bann sen, pa i vre?​—Rom. 15:25, 26.

6. (a) Parey Pol ti eksplike, akoz led sekour i form parti nou ladorasyon? (b) Dekrir ki mannyer travay led sekour i ganny fer dan lemonn antye ozordi. (Vwar bwar “ Kan i annan dezas!”)

6 Pol ti ed bann Korentyen pour vwar akoz led sekour ti form parti zot minister ek zot ladorasyon pour Zeova. Remark son rezonnman: Bann Kretyen ki ofer led sekour i fer li akoz zot “lobeisans dan fason ki zot pratik Levanzil Kris.” (2 Kor. 9:13) Alor, pouse par zot dezir pour met lansennyman Kris an pratik, bann Kretyen i ed zot bann konpanyon Kretyen. Pol ti dir ki sa bon aksyon ki zot fer pour zot bann frer ek ser i en fason ki Bondye i demontre son labonte ekstraordiner. (2 Kor. 9:14; 1 Pyer 4:10) Lo menm laliny, ler i ti pe fer komanter lo servi nou bann frer ek ser ki dan bezwen, ki enplik travay led sekour, The Watchtower le 1 Desanm 1975 ti admet: “Nou pa devret zanmen annan dout ki Zeova ek son Garson Zezi pe donn bokou lenportans sa kalite form servis.” Led sekour i vreman en laspe enportan nou servis sakre.​—Rom. 12:1, 7; 2 Kor. 8:7; Ebr. 13:16.

Led sekour avek en lobzektif kler

7, 8. Ki lobzektif prensipal led sekour ki nou ofer? Eksplike.

7 Ki lobzektif sa led sekour ki form parti nou minister? Pol ti reponn sa kestyon dan son dezyenm let pour bann Korentyen. (Lir 2 Korentyen 9:11-15.) Dan sa bann verse, Pol i met lanfaz lo trwa lobzektif ouswa bi prensipal ki nou atenn kan nou partisip dan sa minister pour ed lezot Kretyen. Annou egzamin zot enn par enn.

8 Premyerman, led sekour ki nou ofer i glorifye Zeova. Remarke ki degre souvan Pol ti atir latansyon son bann frer  ek ser lo Zeova dan sa senk verse ki ganny site pli o. Sa zapot ti rapel zot ki zot aksyon ti pou vin konman en “remersiman anver Bondye” e i ti pou osi “montre zot rekonnesans anver Bondye.” (Verse 11, 12) I ti dir konman ki travay led sekour i fer bann Kretyen “rann glwar Bondye” e loue “gran lagras ki Bondye in akord zot.” (Verse 13, 14) Deplis, Pol ti termin son diskisyon lo sa travay led sekour an dizan: “Annou rann gras Bondye.”​—Verse 15; 1 Pyer 4:11.

9. Ki lefe nou travay led sekour i kapab annan? Donn en legzanp.

9 Parey Pol, bann serviter Bondye ozordi i konsider led sekour konman en loportinite pour rann glwar Zeova e fer loner son lansennyman. (1 Kor. 10:31; Tit 2:10) Anfet, led sekour i zwe en gran rol pour elimin bann move pwennvi ki serten dimoun i annan lo Zeova ek son bann Temwen. Pour donn en legzanp: En madanm ki ti reste dan en landrwa ki ti’n ganny ravaze avek en siklonn ti annan en siny lo son laport ki ti dir: “Temwen Zeova, pa tap mon laport.” Me, en zour i ti vwar bann travayer led sekour pe aranz en lakaz ki ti’n andomaze lot kote semen kot i ti reste. Pour plizyer zour, sa madanm ti get sa bann travayer amikal e apre i ti al kot zot pour gete lekel zot. Ler i ti aprann ki sa bann volonter ti bann Temwen Zeova, i ti sitan enpresyonnen ki i ti dir: “Mon’n vreman mal ziz zot.” Ki rezilta sa ti anmennen? I ti retir sa siny lo son laport.

10, 11. (a) Ki legzanp ki montre ki nou pe akonplir dezyenm lobzektif nou travay led sekour? (b) Ki piblikasyon ki ed bann travayer led sekour? (Vwar bwat “ En zouti an plis pour bann travayer led sekour.”)

10 Dezyenmman, nou konble “bezwen” nou bann frer ek ser Kretyen. (2 Kor. 9:12a) Nou kontan pour konble bezwen nou bann frer ek ser e ed zot dan zot soufrans deswit. Akoz? Parski bann manm kongregasyon i form “en sel lekor” e “si en parti lekor i soufer, tou lezot parti i soufer avek li.” (1 Kor. 12:20, 26) Alor, lanmour ek konpasyon pour nou bann frer ek ser i pous plizyer frer ek ser ozordi pour aret fer sa ki zot pe fer deswit, pran zot zouti e al dan landrwa kot en dezas in frape pour al ed zot bann frer ek ser. (Zak 2:15, 16) Par egzanp, apre ki en tsounami ti frap Zapon an 2011, biro brans Leta-z-ini ti anvoy en let bann Komite Konstriksyon Rezyonal Leta-z-ini pour demann led “detrwa frer kalifye” ki ti pou disponib pour ede rekonstri bann Lasal Rwayonm laba. Ki mannyer zot ti reakte? Dan zis detrwa semenn, pros 600 volonter ti fer laplikasyon pour al ede e menm pare pour pey zot tiket avyon dan zot pos ziska Zapon! Biro brans Leta-z-ini ti dir: “Nou’n vreman enpresyonnen par sa reaksyon.” Ler en frer Zapon ti demann enn bann travayer led sekour akoz i ti’n vini pour ede, i ti ganny dir: “Nou bann frer Zapon i form parti ‘nou lekor.’ Nou santi zot douler ek soufrans.” Touse par sa lanmour ek leta lespri sakrifis, bann travayer led sekour in par ler riske zot lavi pour ed zot bann frer ek ser Kretyen. *​—1 Zan 3:16.

 11 Bann dimoun ki pa Temwen osi i eksprim zot rekonesans pour sa led sekour ki nou ofer. Par egzanp, apre en dezas ki ti frap leta Arkansas, Leta-z-ini an 2013, en zournal ti ekri en rapor lo sa led rapid ki bann volonter Temwen ti ofer an dizan: “Temwen Zeova i sitan byen organize ki lafason ki zot reakte dan bann dezas i parey en lar.” Vreman, parey zapot Pol ti dir, nou konble “bezwen” nou bann frer ek ser.

12-14. (a) Akoz i vreman enportan pour atenn trwazyenm lobzektif nou travay led sekour? (b) Ki lekspresyon ki endik lenportans pour kontinyen dan nou bann aktivite spirityel?

12 Trwazyenmman, nou ed sa bann ki pe soufer pour repran zot aktivite spirityel. Akoz sa i enportan? Pol ti dir ki sa bann ki ganny led sekour pou ganny pouse pour “montre zot rekonnesans anver Bondye.” (2 Kor. 9:12b) Ki pli bon fason i annan ankor pour bann ki’n ganny afekte eksprim zot remersiman pour Zeova apard repran zot bann aktivite spirityel o pli vit posib? (Fili. 1:10, NW) The Watchtower 1945 ti dir: “Pol ti aksepte . . . pour anmas kontribisyon akoz sa ti pe ed . . . bann frer ki ti dan bezwen pour ganny led sekour materyel e pour zot kapab partisip pli libreman e plennman dan travay Zeova pour rann temwannyaz.” Nou annan menm lobzektif ozordi. Ler nou bann frer i repran zot aktivite predikasyon, zot ankouraz pa zis zot prosen, me osi zot prop lekor.​—Lir 2 Korentyen 1:3, 4.

13 Get remark ki serten ki ti ganny led sekour ti fer apre ki zot ti repartisip dan predikasyon e lankourazman zot ti gannyen ler zot ti pe fer li. En frer ti dir: “I ti en gran benediksyon pour nou fanmir al dan predikasyon. Anmezir nou ti ed lezot, nou ti santi en serten soulazman avek bann lenkyetid ki nou ti annan.” En ser ti dir: “Ler mon ti konsantre lo bann aktivite spirityel, sa ti tir mon lespri lo sa kantite domaz materyel ki ti otour mwan. I ti donn mwan en serten sekirite.” En lot ser ti fer sa remark: “Malgre plizyer keksoz ti an deor nou kontrol, nou minister ti gid mon fanmir. Kan nou ti koz avek lezot lo nou lespwar konsernan en nouvo lemonn, sa ti ranforsi nou konfyans ki tou keksoz pou ganny refer a nef.”

14 Asiste renyon i en lot aktivite spirityel ki nou bann frer ek ser Kretyen i bezwen rekonmans fer o pli vit posib. Get sa ki ti ariv Kiyoko, en ser ki sa letan ti pros pour ganny 60 an. Apre ki i ti’n perdi tou keksoz dan en tsounami, eksepte son lenz ki ti lo li ek son sandalet, i ti napa en lide ki mannyer i ti pou sirviv. Apre sa, en ansyen ti dir li ki zot ti pou fer zot renyon labitid dan son loto. Kiyoko i dir: “En ansyen ek son madanm ek en lot ser ti asiz dan loto. Sa renyon ti senp, me i ti parey en mirak, bann souvenir sa tsounami ti sorti dan mon lespri. Mon ti santi en lape lespri. Sa renyon ti montre mwan valer ki i annan pour asosye avek lezot frer ek ser.” Ler  i ti pe fer komanter lo bann renyon ki i ti asiste apre en dezas, en lot ser ti dir: “Sanmenm ki ti ed mwan pour andire!”​—Rom. 1:11, 12; 12:12.

Led sekour i anmenn byenfe eternel

15, 16. (a) Ki byenfe bann Kretyen Korent ek lezot landrwa ti gannyen avek sipor led sekour? (b) Ki mannyer nou osi nou benefisye avek led sekour dan nou letan?

15 Ler i ti pe koz lo led sekour ki nou ofer, Pol ti osi eksplik bann Korentyen byenfe ki zot, ensi ki lezot Kretyen ti pou gannyen si zot partisip dan sa travay ki ganny konsidere konman en minister. I ti dir: “Sa bann frer [Zwif Zerizalenm ki ti resevwar led] i a priy pour zot avek bokou lafeksyon, akoz sa gran lagras ki Bondye in akord zot.” (2 Kor. 9:14, nou ki’n met an italik.) Zenerozite bann Korentyen ti pou motiv bann Kretyen Zwif pour priy pour zot bann frer Korent, enkli bann Kretyen lezot nasyon e sa ti pou ogmant zot lafeksyon pour zot.

16 Pour aplik parol Pol konsernan byenfe nou gannyen avek travay led sekour, menm dan nou letan, The Watchtower le 1 Desanm 1945 ti dir: “Kan en parti pep konsakre Bondye i kontribye anver bezwen en lot group, mazin lo sa linite ki sa i prodwir!” Sanmenm ki bann travayer led sekour i eksperyanse ozordi. En ansyen ki ti ofer led sekour apre en linondasyon i dir: “Ofer led sekour i fer mwan santi mwan pli pros ki oparavan avek mon bann frer ek ser.” En ser rekonesan ki ti resevwar led sekour i met li koumsa: “Tou sa ki bann frer ek ser i fer i donn en avangou ki mannyer Paradi pou ete.”​—Lir Proverb 17:17.

17. (a) Ki mannyer sa parol dan Izai 41:13 i aplik avek travay led sekour? (b) Sit detrwa legzanp lo konman ki travay led sekour i rann glwar Zeova e ranforsi nou linite. (Vwar osi bwat “ Volonter sorti partou i anmenn led sekour.”)

 17 Kan bann travayer led sekour i ariv dan en landrwa dezas, dan en fason spesyal, nou bann frer ek ser ki’n ganny afekte i eksperyans laverite par deryer sa promes Bondye: “Mwan, Zeova ou Bondye, mon pe tyonbo ou lanmen drwat, sa Enn ki pe dir ou, ‘Pa bezwen per. Mon pou ed ou.’” (Iza. 41:13) Apre ki i ti’n sirviv en dezas, en ser ti dir: “Mon ti napa okenn lespwar apre ki mon ti’n vwar tou sa domaz, me Zeova ti anvoy son lanmen pour ed mwan. Sa led ki mon ti gannyen avek bann frer i difisil pour eksplike.” Apre ki en dezas ti frap zot rezyon, de ansyen ti ekrir en let delapar kongregasyon kot zot ti pe servi: “Sa tranblemandter ti koz bokou soufrans, me nou ti santi led ki Zeova ti donn nou atraver nou bann frer ek ser. Nou ti’n lir konsernan travay led sekour, me aprezan nou’n vwar li avek nou de lizye.”

Eski ou kapab partisipe?

18. Ki ou devret fer si ou anvi partisip dan led sekour? (Vwar osi bwat “ Sa i’n annan en lefe lo lafason ki i’n viv son lavi.”)

18 Eski ou ti a kontan gout sa lazwa ki ou gannyen dan travay led sekour? Si wi, gard antet ki bann travayer led sekour ki ganny swazir i souvan bann ki travay lo proze konstriksyon Lasal Rwayonm. Alor, enform bann ansyen ki ou ti a kontan ranpli en form laplikasyon. En ansyen ki lontan i pe partisip dan led sekour i donn sa rapel: “I pli bon al dan en rezyon dezas apre ki ou’n ofisyelman ganny en lenvitasyon avek Komite Sekour.” Dan sa fason, nou travay led sekour pou ganny fer dan en fason annord.

19. Ki mannyer bann travayer led sekour i ed bokou pour montre ki nou vreman bann disip Kris?

19 Travay led sekour i sirman en fason eksepsyonnel kot nou pe obei komannman Kris pour “kontan kanmarad.” Kan nou demontre sa kalite lanmour, nou pe montre ki nou vreman bann disip Kris. (Zan 13:34, 35) Pa i vreman en benediksyon ozordi pour annan sitan kantite travayer volonter ki rann glwar Zeova anmezir zot ofer led sekour neseser pour sa bann ki pe fidelman siport Rwayonm Bondye!

^ par. 3 Sa sapit i koz lo bann led sekour ki nou ofer anver nou bann frer ek ser Kretyen. Me, dan plizyer ka, nou’n osi ed bann ki pa Temwen.​—Gal. 6:10.

^ par. 5 Pol i osi servi form pliryel sa mo di·aʹko·nos (bann serviter) pour refer avek bann asistan ministeryel.​—1 Tim. 3:12.

^ par. 10 Vwar lartik “Aiding Our Family of Believers in Bosnia,” (Led pour nou bann frer Boznya) dan The Watchtower le 1 Novanm 1994 paz 23-27 an Angle.