Rwayonm Bondye pe dirize!

Plizyer milyon dimoun i ere e an sekirite anba dominasyon gouvernman parfe Bondye. Eski ou ti a kontan vin en sitwayen sa Rwayonm?

En Let Sorti Kot Konsey Direkter

Ki mannyer lanons vreman spesyal ki Charles Russell ti fer le 2 Oktob 1914 in vin en realite?

SAPIT 1

Ki ou Rwayonm i vini

Zezi ti koz lo Rwayonm Bondye plis ki okenn lezot size. Kan e ki mannyer sa Rwayonm pou vini?

SAPIT 2

Sa Rwayonm i vin an egzistans dan lesyel

Lekel ki’n prepar pep Kris lo later pour sa Rwayonm? Ki bann diferan lapse sa Rwayonm ki montre ki en gouvernman reel?

SAPIT 3

Zeova i revel son plan

Eski Rwayonm Bondye ti dan plan Bondye depi o konmansman? Ki Zezi ti dir lo Rwayonm?

SAPIT 4

Zeova i glorifye son non

Ki sa Rwayonm in akonplir an rapor avek non Bondye? Ki mannyer personnelman ou ede pour sanktifye non Bondye?

SAPIT 5

Sa Lerwa i donn plis leklersisman lo sa Rwayonm

Ganny leklersisman konsernan Rwayonm Bondye, son bann dirizan ek sitwayen, e lenportans fidelite.

SAPIT 6

Bann dimoun ki prese​—Bann predikater ki ofer zot lekor volonterman

Akoz Zezi ti annan konfyans ki i ti pou annan bann volonter ki ti pou siport li pandan bann dernyen zour? Ki mannyer ou kapab montre ki ou pe rod plito Rwayonm Bondye?

SAPIT 7

Metod pour prese​—Servi diferan metod pour zwenn plis dimoun posib

Diferan metod ek mwayen teknik ki pep Bondye in srevi pour swenn pli dimoun posib avek sa bon nouvel avan ki lafen i vini.

SAPIT 8

Diferan zouti predikasyon​—Prodiksyon piblikasyon pour lemonn antye

Ki mannyer travay tradiksyon i montre ki nou annan led Zezi? Prodiksyon piblikasyon pour lemonn antye?

SAPIT 9

Rezilta predikasyon​—“Bann lagrenn in mir e in pare pour larekolt”

Zezi ti ansenny de leson enportan son bann disip konsernan sa gran rekolt spirityel. Ki leson nou kapab tire avek sa?

SAPIT 10

Sa Lerwa i rafin son pep spirityelman

Ki Nwel ek lakrwa i annan an komen?

SAPIT 11

Standar moral ki reflekte sentete Bondye

Larantre ek bann lasanm gard dan vizyon Ezekyel i annan en sinifikasyon spesyal pour pep Bondye depi 1914.

SAPIT 12

Organize pour servi sa Bondye lape

Dan Labib, lekontrer avek dezord se lape, pa lord. Akoz? Ki lefe sa larepons i annan lo bann Kretyen ozordi?

SAPIT 13

Bann predikater Rwayonm i anmenn zot ka ankour

Serten ziz dan nou letan in annan menm pwennvi ki sa ansenyan Lalwa ki ti apel Gamalyel.

SAPIT 14

Zot fidelman siport zis gouvernman Bondye

“Larivyer” persekisyon kont Temwen Zeova akoz zot pa pran kote dan lemonn ti ganny arete par en lot sours ki personn pa ti ekspekte.

SAPIT 15

Lalit pour ador Bondye libreman

Pep Bondye in lalit pour defann son drwa pour obei lalwa Rwayonm Bondye.

SAPIT 16

Rasanble ansanm pour ladorasyon

Ki mannyer nou kapab pli byen benefisye avek bann renyon pour ador Zeova?

SAPIT 17

Form bann predikater sa Rwayonm

Ki mannyer bann lekol in prepar bann predikater Rwayonm pour desarz zot responsabilite?

SAPIT 18

Finansman bann aktivite Rwayonm

Kot larzan i sorti? Ki mannyer i ganny servi?

SAPIT 19

Travay konstriksyon ki onor Zeova

Bann landrwa ladorasyon i onor Bondye, me Bondye i kontan en lot keksoz ankor plis ankor.

SAPIT 20

Led sekour i form parti nou minister

Ki mannyer nou konnen ki led sekour i form parti nou servis sakre pour Zeova?

SAPIT 21

Rwayonm Bondye i elimin son bann lennmi

Ou kapab met ou pare pour lager Armagedon.

SAPIT 22

Sa Rwayonm i akonpli lavolonte Bondye lo later

Ki mannyer nou kapab asire ki bann promes Zeova pour vreman ganny akonplir?