Skip to content

Al lo konteni

 LESON 10

Konman pour idantifye vre ladorasyon?

Konman pour idantifye vre ladorasyon?

1. Eski i annan zis en sel vre larelizyon?

“Vey byen sa bann fo profet.”​—MATYE 7:15.

Zezi ti koz avek son bann disip lo en sel larelizyon, sa enn ki vre. I parey en semen ki anmenn ver lavi eternel. Zezi ti dir: “Pa bokou ki pe trouv” sa semen. (Matye 7:14) Bondye i aksepte zis sa kalite ladorasyon ki dan son Parol, Labib. Tou bann vre Kretyen i ini ansanm pour ador Bondye, zot annan menm krwayans.​—Lir Zan 4:23, 24; 14:6; Efezyen 4:4, 5.

Get sa video Eski Bondye i aksepte tou kalite ladorasyon?

2. Ki Zezi ti dir lo bann fo Kretyen?

“An piblik, zot dir ki zot konn Bondye, me sa ki zot fer i montre ki zot pa konn li.”​—TIT 1:16.

Zezi ti averti ki i ti pou annan bann fo profet ki ti pou kontamin vre larelizyon Kretyen. An deor, zot kapab paret konman bann vre adorater. Zot dir ki zot Kretyen. Me ou kapab rekonnet zot par sa ki zot vreman ete. Ki mannyer? Zis vre ladorasyon ki pou fer bann vre Kretyen vin bann dimoun ki annan bann bon kalite ek fason azir.​—Lir Matye 7:13-23.

3. Ki mannyer ou kapab idantifye bann vre adorater Bondye?

Annou get senk laspe ki idantifye zot:

  • Bann vre adorater i respekte Labib konman Parol Bondye. Zot fer bokou zefor pour viv dapre bann prensip Labib. Vre larelizyon i diferan avek lezot larelizyon ki baze lo pwennvi zonm. (Matye 15:7-9) Bann vre Kretyen i met an pratik sa ki zot ansennyen.​—Lir Zan 17:17; 2 Timote 3:16, 17.

  •   Bann vre disip Zezi i annan respe pour non Bondye, Zeova. Zezi ti montre ki i ti annan respe pour non Bondye par fer dimoun konn son non. I ti ed lezot pour konn Bondye e montre zot konman pour priye pour ki son non i ganny sanktifye. (Matye 6:9) Ki larelizyon ki koz lo non Bondye?​—Lir Zan 17:6; Romen 10:13, 14.

  • Bann vre Kretyen i pres lo Rwayonm Bondye. Bondye ti anvoy Zezi pour pres sa bon nouvel lo Rwayonm. Rwayonm Bondye i sa sel lespwar pour limanite. Zezi ti kontinyen koz lo Rwayonm ziska son lanmor. (Lik 4:43; 8:1; 23:42, 43) I ti dir ki son bann disip ti pou pres lo Rwayonm Bondye. Si en dimoun i koz lo Rwayonm Bondye, ki larelizyon i ladan?​—Lir Matye 24:14.

  • Bann disip Zezi pa form parti sa move lemonn. Ou kapab rekonnet zot akoz zot pa pran par dan politik e dan bann konfli sosyal. (Zan 17:16; 18:36) Deplis, zot pa imit move pratik ek latitid sa lemonn.​—Lir Zak 4:4.

  • Bann vre Kretyen i vreman kontan kanmarad. Zot in aprann dan Parol Bondye ki zot devret respekte dimoun tou ras oubyen nasyonalite. Menm si fo larelizyon in souvan siport aktivman bann lager ant bann nasyon, bann vre Kretyen pa fer sa. (Mika 4:1-3) Plito, bann vre Kretyen i volonterman servi zot letan ek resours pour ed e ankouraz lezot.​—Lir Zan 13:34, 35; 1 Zan 4:20.

4. Eski ou kapab idantifye sa vre larelizyon?

Ki larelizyon ki baz tou son lansennyman lo Parol Bondye, ki respekte non Bondye e ki koz lo Rwayonm Bondye konman sa sel lespwar pour limanite? Lekel sa group ki demontre lanmour anver lezot e pa partisip dan bann lager? Ki ou panse?​—Lir 1 Zan 3:10-12.