Skip to content

Al lo konteni

 LESON 6

David pa ti per

David pa ti per

Ki ou fer ler ou per?— Petet ou tay kot manmi ouswa dadi pour protez ou. Me, i annan en lot dimoun ki kapab protez ou tou. I pli for ki nenport ki. Eski ou konnen lekel?— Wi, Zeova. Annou koz lo en zenn garson dan Labib ki ti apel David. I ti konnen ki Zeova ti pou touzour ed li, alor i pa ti per.

Depi ler David ti ankor en pti baba, son paran ti koz avek li lo Zeova. Sa ti ed David pour pa per menm ler serten keksoz efreyan ti ariv li. I ti konnen ki Zeova ti son Zanmi e I ti pou ed li. En fwa, kan David ti pe pran swen avek son bann mouton, en gro manman lyon ti vini e pran en mouton dan son labous! Eski ou konnen ki David ti fer? I ti tay deryer sa lyon e i ti touy li avek son de lanmen! Pli tar, ler en lours ti atak bann mouton, David ti touy li osi ou konnen! Lekel ki ti pe ed David?— Wi, se Zeova.

En lot fwa osi David ti vreman brav. Bann Izraelit ti pe lager avek en pep ki ti apel bann Filisten. Enn parmi bann solda Filisten ti vreman, vreman gran. I ti en zean! I ti apel Golyat. Sa zean ti pe sikann bann solda Izraelit ek Zeova. Golyat ti dir bann solda Izraelit vin lager avek li. Me tou bann Izraelit ti tro per pour lager avek li. Alor, kan David ti tann sa, i ti dir Golyat: ‘Mwan mon pou lager avek ou! Zeova pou ed mwan e mon pou bat ou!’ Eski ou krwar David ti brav?— Wi, i ti vreman brav. Eski ou anvi konnen ki ti arive apre?

David ti pran son fles ek senk pti ros e al lager avek sa zean. Kan sa zean ti remarke ki David ti zis en zenn garson, i ti sikann li. Me David ti dir li: ‘Ou’n vin kot mwan avek en lepe, me mwan mon pe vin kot ou avek non Zeova!’ Apre sa, i ti met en ros dan son fles, i ti tay ver Golyat e balans li direk lo Golyat. Sa ros ti tap Golyat drwat lo son fron ant son de lizye!  Sa zean ti tonm ater e mor! Bann Filisten ti telman per ki zot tou zot ti taye lake lo ledo. Ki mannyer en zenn garson parey David ti kapab touy en zean?— Zeova ti ed li e Zeova ti pli for ki sa zean, pa i vre!

David pa ti per akoz i ti konnen Zeova ti pou ed li

Ki ou aprann avek zistwar David?— Zeova i pli for ki nenport ki. Zeova i ou Zanmi osi. Alor, laprosenn fwa ki ou per, pa oubliye ki Zeova i kapab ed ou pour vin brav!

LIR DAN OU LABIB

  • Psonm 56:3, 4

  • 1 Samyel 17:20-54