Ansenny ou zanfan

Bann paran, servi sa bann zistwar pour ansenny ou zanfan bann leson enportan dan Labib.

Lentrodiksyon

Bann parol dan liv Deterononm i kapab gid ou anmezir ou elve ou zanfan.

LESSON 1

En sekre ki nou kontan pour konnen

Labib i koz lo en “sekre” ki spesyal. Eski ou ti a kontan aprann lo sa sekre spesyal?

LESSON 2

Rebeka ti anvi fer Zeova kontan

Ki nou kapab fer pour vin parey Rebeka? Lir sa zistwar e aprann plis lo li.

LESSON 3

Raab ti krwar dan Zeova

Aprann ki mannyer Raab ek son fanmir ti ganny sove ler Zeriko ti ganny detri.

LESSON 4

I ti fer son papa ek Zeova kontan

Ki promes ki fiy Yifta ti garde? Konman nou kapab imit li?

LESSON 5

Samyel ti kontinyen fer sa ki byen

Konman ou kapab imit Samyel e fer sa ki byen menm si lezot dimoun pe fer sa ki mal?

LESSON 6

David pa ti per

Lir sa zistwar Labib eksitan pour aprann kwa ki ti fer David sitan brav.

LESSON 7

Eski par ler ou santi ou tousel e ou per?

Ki Zeova ti dir Eliya ler i ti santi li tousel? Ki ou kapab aprann avek sa ki’n arive avek Eliya?

LESSON 8

Yosiya ti annan bann bon zanmi

Labib i dir nou ki i ti vreman difisil pour Yosiya fer sa ki byen. Vwar ki mannyer son bann zanmi ti ed li.

LESSON 9

Zeremi pa ti aret koz lo Zeova

Menm si dimoun ti sikann li e ankoler avek li, akoz Zeremi ti kontinyen koz lo Zeova?

LESSON 10

Zezi ti touzour obeir

I pa touzour fasil pour obeir ou paran. Vwar konman legzanp Zezi i kapab ed ou.

LESSON 11

Zot ti ekri lo Zezi

Aprann lo sa wit dimoun ki’n ekri Labib ki ti viv menm letan avek Zezi e ki ti ekri lo son lavi.

LESSON 12

Neve Pol ti brav

Sa zenn onm ti sov lavi son tonton. Ki i ti fer?

LESSON 13

Timote ti anvi ed dimoun

Ki mannyer ou kapab annan en lavi eksitan e ere parey Timote?

LESSON 14

En Rwayonm ki pou diriz later antye

Ki mannyer lavi pou ete ler Zezi i diriz later? Eski ou ti a kontan la?