Skip to content

Al lo konteni

KESTYON 3

Ki mannyer mon kapab koz avek mon paran?

Ki mannyer mon kapab koz avek mon paran?

AKOZ I ENPORTAN

Pli ou annan en bon relasyon avek ou paran, pli ou lavi pou fasil.

KI OU TI POU FER?

Imazin sa senaryo: I Merkredi swar. Geoff, ki annan 17 an, in fini fer son louvraz e la i pe al rilaks en kou.

Zis ler i met onn televizyon e tonm dan son sez prefere son papa i aparet devan laport byen mekontan.

“Geoffrey! Akoz ou pe gaspiy ou letan devan televizyon kan ou sipoze pe ed ou pti frer avek son leson? Zanmen ou fer sa ki ou ganny demande pour fer!”

“La i konmans ankor,” Geoff i mangonnen e son papa i tann li.

Son papa i kabannen e dir, “Ki ou dir mwan?”

Geoff i reponn, “Nanryen, Dadi,” e fer en gran tyouk.

Son papa i dir li avek lakoler, “Koumsa ou koz avek mwan ou!”

Si ou ti Geoff, ki mannyer ou ti pou kapab anpes sa sityasyon arive?

ARETE E REFLESIR!

Koz avek ou paran i parey dray en loto. Si semen in bloke, ou kapab fer en lot larout.

PAR EGZANP:

En fiy ki apel Leah i dir, “Mon vwar li difisil pour koz avek mon papa. Parfwa apre ki mon’n koz avek li pour en pe letan, i dir mwan, ‘Eskize, ou ti pe koz avek mwan ou?’”

LEAH I ANNAN OMWEN TRWA OPSYON.

 1. Kriy avek son papa.

  Leah i kriye, “Zanmen ou ekout mwan ou, i enportan sa!”

 2. Aret koz avek son papa.

  Leah i senpleman aret koz avek son papa lo son problenm.

 3. Esper en pli bon moman pour koz lo sa size.

  Pli tar Leah i koz avek son papa oubyen i ekri li en let konsernan son problenm.

Lekel parmi sa trwa opsyon ki ou ti pou ankouraz Leah pour swazir?

REFLESIR: Papa Leah i preokipe, alor i pa realize ki Leah i fristre. Si Leah i swazir Opsyon A, son papa pa pou konpran akoz i pe kriy avek li. Me pa akoz i kriye ki son papa pou ekout li. Deplis, i pa pou demontre respe ek loner pour son papa. (Efezyen 6:2) Personn pa pou benefisye avek sa opsyon.

Zis parey en semen ki’n bloke pa pou anpes ou kontiny ou larout, ou kapab rod en lot fason pour koz avek ou paran

Menm si Opsyon B i paret pli fasil, i pa sa enn ki pli bon. Akoz? Pour ki Leah i reisi rezourd son problenm i bezwen koz avek son papa e pour son papa kapab ed li, i bezwen konnen ki pe pase dan lavi Leah. Reste trankil pa pou abouti dan nanryen.

Par kont, avek Opsyon C, Leah i fer en lot larout akoz i vwar ki semen i bloke. Sa sityasyon pa pou anpes li fer zefor pour koz avek son papa en lot moman. Si i swazir pour ekri en let son papa, Leah i kapab santi li pli byen deswit.

Ekri en let i kapab ed Leah eksprim pli byen son santiman. Ler son papa pou lir sa let, i pou konnen ki Leah ti pe esey dir li e petet sa pou ed son papa pour pli byen konpran son problenm. Tou le de Leah ek son papa pou benefisye avek Opsyon C. Ki swa i koz avek son papa direkteman oubyen ekri en let, sa opsyon i swiv sa konsey Labib ki dir, “rod bann keksoz ki promot lape.”Romen 14:19NW.

Ki lezot opsyon Leah ti’n kapab annan?

Mazin en lot opsyon e ekri li dan sa lespas vid. Apre ekri ki ti pou arive si Leah i swiv sa opsyon.

KOZ KLERMAN AVEK OU PARAN

Mazinen ki sa ki ou dir e sa ki ou paran i krwar ou’n dir pa toultan parey.

PAR EGZANP:

Ou paran i demann ou ki ou gannyen e ou reponn, “Mon pa anvi koz lo la.”

Me sa ki ou paran i konpran: “Mon napa konfyans dan ou. Mon a koz avek mon bann zanmi lo mon problenm me pa avek ou.”

Fer krwar ou pe fer fas avek en problenm difisil e ou paran i ofer pour ed ou. Me ou dir: “Pa trakase. Mon oke mwan.”

 • Ki ou paran i kapab konpran?

 • Ki pli bon larepons ou ti kapab donn zot?