Skip to content

Al lo konteni

Lenformasyon

Lenformasyon

BATENM Bann sez premye ranze devan pou ganny rezerve pour bann kandida batenm. Tou kandida batenm i devret fini pran zot plas devan, avan ki diskour batenm i konmanse Sanmdi bomaten. Sak kandida batenm i bezwen anmenn en servyet ek en lenz apropriye pour batenm.

DONASYON Laranzman in ganny fer pour ki nou annan bann sez konfortab, en bon sistenm son, lekipman video ek lezot servis ki permet nou pour profit byen nou lasanble e ed nou vin pli pros avek Zeova. Ou kontribisyon volonter i ede pour kouver sa bann depans e osi pour siport travay mondyal. I annan bann bwat kontribisyon dan sa lasal. Si i posib, ou kapab osi fer donasyon lo donate.jw.org. Tou donasyon ki ganny fer i ganny byen apresye. Konsey Direkter i oule remersye ou pour ou sipor zenere pour travay Rwayonm.

KEKSOZ PERDI Nenport ki keksoz ki nou pa konnen pour ki, pou ganny anmennen kot Departman keksoz perdi. Si ou’n perdi okenn keksoz, al kot sa departman e ou pou kapab idantifye sa ki pour ou. Zanfan ki’n perdi zot paran pou ganny anmennen kot sa departman. Par kont, nou oule rapel zot ki sa departman i pa en deker. Vey ou zanfan silvouple e fer sir i reste avek ou.

LAKEY Bann manm servis lakey i la pour asiste ou. Silvouple, swiv zot lenstriksyon konsernan parking, konman pour deplase, anmas plas ek lezot keksoz ankor.

PLAS ASIZE Silvouple pran konsiderasyon pour lezot. Nou oule rapel zot ki nou rezerv plas asize zis pour nou fanmir pros, bann ki pe vwayaz avek nou, ki reste dan menm lakaz oubyen nou etidyan Labib. Silvouple pa met keksoz lo sez si ou pa pe anmas sa plas.

PREMYE SEKOUR Nou oule rapel zot ki sa servis i zis pour bann ka irzan.

SERVIS VOLONTER Si ou oule ede avek travay ki annan pour fer avek lasanble, silvouple raport kot Departman Servis Lenformasyon ek Volonter.

Organize par Konsey Direkter Temwen Zeova

© 2024 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania