Dapre Zan 20:1-31

  • En latonm vid (1-10)

  • Zezi i aparet avek Mari Magdalenn (11-18)

  • Zezi i aparet avek son bann disip (19-23)

  • Toma i doute me pli tar i krwar (24-29)

  • Bi sa roulo (30, 31)

20  Premye zour lasemenn, Mari Magdalenn ti vin kot latonm granmaten, i ti ankor fernwanr, i ti vwar ki sa ros ti’n ganny tire dan larantre latonm.  Alor i ti tay kot Simon Pyer ek sa disip ki Zezi ti kontan. I ti dir zot: “Zot in tir Senyer dan latonm e nou pa konnen kote zot in met li.”  Pyer ek sa lot disip ti al kot latonm.  Zot ti konmans tay ansanm me sa lot disip ti tay pli vit ki Pyer e ariv kot latonm premye.  I ti bese e get dan latonm, i ti vwar sa latwal linenn ki ti’n ganny mete la, me i pa ti antre anndan.  Apre sa, Simon Pyer osi ti arive par deryer li e i ti antre dan latonm. I ti vwar sa latwal linenn ki ti’n ganny mete la.  Sa latwal ki ti’n ganny mete lo latet Zezi pa ti avek lezot bout latwal, me i ti’n ganny roule akote.  Sa lot disip ki ti’n ariv kot latonm premye ti antre li osi, i ti vwar e krwar.  Parski zot pa ti ankor konpran lekritir ki i ti bezwen resisite. 10  Alor sa bann disip ti retourn kot zot. 11  Me Mari ti kontinyen debout pe plere an deor latonm. Pandan ki i ti pe plere, i ti bese e get dan latonm. 12  I ti vwar de lanz dan lenz blan pe asize kot lekor Zezi ti ete, enn kot latet e lot kot lipye Zezi ti ete. 13  Zot ti dir li: “Madanm, akoz ou pe plere?” I ti dir zot: “Zot in pran mon Senyer e mon pa konnen kote zot in met li.” 14  Apre ki i ti’n dir sa, i ti vire e vwar Zezi pe debout la, me i pa ti rekonnet ki sa ti Zezi. 15  Zezi ti dir li: “Madanm, akoz ou pe plere? Lekel ki ou pe rode?” I ti panse ki sa zonm ti en zardinyen, alor i ti dir li: “Msye, si ou’n tir son lekor la, dir mwan kote ou’n met li e mon ava pran li.” 16  Zezi ti dir li: “Mari!” Ler i ti vire, i ti dir li an Ebre: “Rabouni!” (ki vedir “Ansenyan!”) 17  Zezi ti dir li: “Larg mwan parski mon pa ankor mont kot mon Papa. Me al kot mon bann frer e dir zot, ‘Mon pe al kot mon Papa e zot Papa, kot mon Bondye e zot Bondye.’” 18  Mari Magdalenn ti al rakont sa nouvel avek bann disip: “Mon’n vwar Senyer!” Apre i ti rakont zot sa ki Zezi ti’n dir li. 19  Lo tar sa menm zour, premye zour lasemenn, bann disip ti’n rasanble dan en landrwa e zot ti’n tak tou laport akoz zot ti per bann Zwif. Zezi ti aparet avek zot e dir zot: “Ki lape i avek zot.” 20  Apre ki i ti’n dir sa, i ti montre zot son lanmen ek son kote. Alor bann disip ti kontan pour vwar Senyer. 21  Zezi ti dir zot ankor: “Ki lape i avek zot. Parey mon Papa in anvoy mwan, mwan osi mon pe anvoy zot.” 22  Apre ki i ti dir sa, i ti soufle lo zot e i ti dir zot: “La lespri sen. 23  Si zot pardonn pese en dimoun, i ganny pardonnen. Si zot pa pardonn pese en dimoun, i pa ganny pardonnen.” 24  Me Toma, enn parmi sa 12 zapot ki ti osi ganny apele Zimo pa ti la avek zot ler Zezi ti vini. 25  Alor lezot disip ti dir li: “Nou’n vwar Senyer!” Me i ti dir zot: “Tan ki mon pa vwar mark sa bann klou dan son lanmen, tous mark sa bann klou avek mon ledwa e tous son kote, mon pa pou zanmen krwar.” 26  Be wit zour pli tar, ankor enn fwa son bann disip ti dan en lakaz e Toma ti la. Menm si laport ti take, Zezi ti aparet avek zot e dir: “Ki lape i avek zot.” 27  Apre sa, i ti dir Toma: “Get mon lanmen e met ou ledwa la. Tous mon kote avek ou lanmen e aret doute* me zis krwar.” 28  Toma ti reponn li: “Mon Senyer, mon Bondye!” 29  Zezi ti dir li: “Eski ou krwar parski ou’n vwar mwan? Ere bann ki krwar menm si zot pa’n vwar.” 30  Byensir, Zezi ti osi fer bokou lezot mirak devan son bann disip, bann ki pa’n ganny ekrir dan sa roulo. 31  Me sa bann keksoz in ganny ekrir pour ki zot kapab krwar ki Zezi i li menm Kris, Garson Bondye e akoz zot krwar, zot pou kapab ganny lavi gras a li.

Bann not

Literalman, “pa krwar.”