Dapre Zan 18:1-40

  • Zida i trai Zezi (1-9)

  • Pyer i servi en lepe (10, 11)

  • Zezi i ganny anmennen kot Anas (12-14)

  • Pyer i dir i pa konn Zezi pour premye fwa (15-18)

  • Zezi devan Anas (19-24)

  • Pyer i dir i pa konn Zezi pour en dezyenm e trwazyenm fwa (25-27)

  • Zezi devan Pilat (28-40)

    • “Mon Rwayonm pa form parti sa lemonn” (36)

18  Apre ki i ti’n fini koze, Zezi ek son bann disip ti kit sa landrwa, pas par Vale Kidronn* pour al kot en zarden.  Aprezan, Zida sa enn ki ti pou trai li ti osi konn sa landrwa parski souvan Zezi ti zwenn avek son bann disip laba.  Alor, Zida ti anmenn en group solda ek zofisye sorti kot bann sef pret ek Farizyen laba avek bann flanbo, lalanp ek zarm.  Vi ki Zezi ti konn tou sa ki ti pou arive avek li, i ti avans devan e dir zot: “Lekel ki zot pe rode?”  Zot ti reponn: “Zezi sa Nazareen.” I ti dir zot: “Mwan menm sa.” Zida sa enn ki ti pe trai li ti pe osi debout ansanm avek zot.  Me ler Zezi ti dir “Mwan menm sa,” zot ti dekile e tonm ater.  Alor i ti demann ankor en kou: “Lekel ki zot pe rode?” Zot ti dir: “Zezi sa Nazareen.”  Zezi ti reponn: “Mon’n dir zot ki se mwan menm sa. Alor si zot pe rod mwan, les sa bann zonm ale.”  Sa ti arive pour akonpli sa ki i ti’n dir: “Parmi sa bann ki ou’n donn mwan, ni enn mon pa’n perdi.” 10  Simon Pyer ti annan en lepe. Apre sa, i ti tir son lepe e donn lesklav granpret en kou lepe e sot son zorey kote drwat. Sa lesklav ti apel Malkis. 11  Me Zezi ti dir Pyer: “Met ou lepe dan son fouro. Ou pa krwar ki mon devret bwar sa lakoup* ki mon Papa in donn mwan?” 12  Apre sa, bann solda, komandan militer ek zofisye sorti kot bann Zwif ti tyonbo* Zezi e anmar li. 13  Zot ti premyerman anmenn li kot Anas parski i ti boper Kaif ki ti granpret sa lannen. 14  Anfet, se Kaif ki ti konsey bann Zwif ki i ti pou bon pour en zonm mor pour lepep. 15  Simon Pyer ensi ki en lot disip ti pe swiv Zezi. Granpret ti konn sa disip, alor i ti al avek Zezi ziska dan lakour lakaz gran pret, 16  me Pyer ti pe debout deor kot baro.* Alor sa lot disip ki granpret ti konnen ti al deor, koz avek gardyen e fer Pyer antre anndan. 17  Sa servant ki ti sa gardyen kot baro ti dir Pyer: “Pa ou osi ou en disip sa zonm ou?” I ti dir: “Mwan non.” 18  Bann lesklav ek zofisye ti pe debout otour en dife ki zot ti’n alimen parski i ti fer fre e zot ti pe sof zot. Pyer osi ti debout avek zot pe sof li. 19  Alor sef pret ti kestyonn Zezi konsernan son bann disip ek son lansennyman. 20  Zezi ti reponn li: “Mon’n koz devan tou dimoun an piblik. Mon’n toultan ansenny dan sinagog e dan tanp kot tou bann Zwif i rasanble, mon pa’n zanmen dir nanryen an sekre. 21  Akoz ou kestyonn mwan? Kestyonn sa bann ki’n tann sa ki mon’n dir. Zot, zot konnen ki mon’n dir.” 22  Apre ki i ti’n dir sa parol, enn bann zofisye ki ti debout la ti donn Zezi en gran kalot dan son figir e dir: “Koumsa ki ou reponn sef pret?” 23  Zezi ti reponn li: “Si mon’n dir en keksoz mal, dir* mwan kwa ki mal, me si mon’n dir sa ki byen, akoz ou tap mwan?” 24  Apre sa, Anas ti fer anmar Zezi e anvoy li kot Granpret Kaif. 25  Simon Pyer ti debout laba pe sof li. Zot ti dir li: “Pa ou osi ou enn son bann disip?” I ti demanti e dir: “Mwan non.” 26  Enn bann lesklav granpret ki ti fanmir sa zonm ki Pyer ti’n sot son zorey ti dir: “Pa mon ti vwar ou dan zarden avek li mwan?” 27  Me Pyer ti demanti ankor enn fwa e deswit apre en kok ti sante. 28  Ler zot ti sorti kot Kaif, zot ti anmenn Zezi kot lakaz gouverner. I ti byen granmaten. Me zot pa ti antre dan lakaz gouverner pour ki zot pa vin enpir e pa kapab manz repa Lapak. 29  Alor, Pilat ti sorti deor e dir: “Ki lakizasyon zot annan kont sa zonm?” 30  Zot ti reponn: “Si sa zonm pa ti en kriminel, nou pa ti pou’n anmenn li kot ou.” 31  Alor, Pilat ti dir zot: “Pran li e ziz li zot menm dapre zot lalwa.” Bann Zwif ti dir li: “I kont lalwa pour nou touy en dimoun.” 32  Sa ti ganny dir pour akonpli parol Zezi konsernan kalite lanmor i ti pou sibir. 33  Alor Pilat ti retourn anndan dan lakaz gouverner. I ti apel Zezi e demann li: “Eski ou menm Lerwa bann Zwif?” 34  Zezi ti reponn: “Ou menm ki pe demann sa ouswa lezot ki’n dir sa lo mwan?” 35  Pilat ti dir: “Mon pa en Zwif mwan, non? Ou prop nasyon ek bann sef pret ki’n livre ou avek mwan. Ki ou’n fer?” 36  Zezi ti reponn: “Mon Rwayonm pa form parti sa lemonn. Si mon Rwayonm ti form parti sa lemonn, mon bann dimoun ti pou’n lager pour ki mon pa ganny livre avek bann Zwif. Me parey ou vwar, mon Rwayonm pa sorti dan sa lemonn.” 37  Alor Pilat ti dir li: “Be, alor, eski ou en lerwa?” Zezi ti reponn: “Ou menm ou pe dir ki mon en lerwa. Se pour sa ki mon’n ne e ki mon’n vin dan lemonn pour rann temwannyaz lo laverite. Tou sa ki dan kote laverite i ekout mwan.” 38  Pilat ti dir li: “Kisisa laverite?” Apre ki i ti’n dir sa, i ti al ankor kot bann Zwif e dir zot: “Mon pa vwar nanryen mal avek li. 39  Deplis, zot annan en koutim ki mon devret larg en zonm zour lafet Lapak. Alor, eski zot oule ki mon larg Lerwa bann Zwif?” 40  Ankor enn fwa zot ti kriye: “Non, pa sa zonm, larg Barabas!” Barabas ti en voler.

Bann not

Oubyen “Larivyer Kidronn.” Sa larivyer ti plen zis pandan liver.
Sa “lakoup” i reprezant lavolonte Bondye ki Zezi ti bezwen mor.
Oubyen “aret.”
Oubyen “larantre.”
Oubyen “rann temwannyaz avek.”