Dapre Zan 11:1-57

  • Lanmor Lazar (1-16)

  • Zezi i konsol Mart ek Mari (17-37)

  • Zezi i resisit Lazar (38-44)

  • Konplo pour touy Zezi (45-57)

11  En zonm ki ti apel Lazar ti malad. I ti Betani, vilaz kot Mari ek son ser Mart ti reste.  Li menm li Mari ki ti vid delwil parfimen lo Senyer e eswiy son lipye avek son seve, son frer Lazar ki ti malad.  Alor son bann ser ti anvoy en mesaz pour li: “Senyer, sa enn ki ou kontan* i malad.”  Me ler Zezi ti tann sa, i ti dir: “Rezon ki Lazar i malad, se pa pour li mor, me se pour glorifye Bondye ek Garson Bondye.”  Zezi ti kontan Mart, son ser ek Lazar.  Me ler i ti tande ki Lazar ti malad, i ti reste ankor de zour dan sa landrwa kot i ti ete.  Me apre sa, i ti dir son bann disip: “Annou al Zide ankor.”  Bann disip ti dir li: “Ansenyan, pa tro lontan pase bann zabitan Zide ti pe rod saboul ou e la ou pe al laba ankor?”  Zezi ti reponn: “Pa i annan 12 erdtan lizour? Si en dimoun i mars lizour i pa pou bat dan nanryen parski i annan lalimyer pour kler li. 10  Me si en dimoun i mars aswar, i pou tonbe parski napa lalimyer pour kler li.” 11  Apre ki i ti’n dir sa, i ti azoute: “Lazar nou zanmi in tonm dormi, me mon pe al lev li.” 12  Son bann disip ti dir li: “Senyer, si i pe dormi, i pou byen apre.” 13  Zezi ti pe koz lo son lanmor, me zot zot ti krwar ki i ti dir i pe repoze. 14  Alor, Zezi ti dir zot fran: “Lazar in mor, 15  me i pli bon pour zot ki mon pa ti laba, pour ki zot a krwar. Annou al kot li.” 16  Alor Toma ki ti ganny apele Zimo ti dir avek lezot disip: “Annou ale nou osi pour ki nou a mor ansanm avek li.” 17  Ler Zezi ti ariv laba, i ti aprann ki i ti fer kat zour depi ki Lazar ti’n ganny met dan latonm. 18  Betani ti pros avek Zerizalenm, apepre trwa kilomet.* 19  En kantite Zwif ti’n vin kot Mart ek Mari pour konsol zot akoz zot frer ti’n mor. 20  Ler Mart ti tande ki Zezi ti pe vini, i ti al zwenn li, me Mari ti reste kot lakour. 21  Apre sa, Mart ti dir Zezi: “Senyer, si ou ti la, mon frer pa ti pou’n mor. 22  Me menm la konmela mon konnen ki nenport kwa ki ou pou demann Bondye, Bondye pou donn ou.” 23  Zezi ti dir li: “Ou frer pou resisite.” 24  Mart ti dir li: “Mon konnen i pou resisite dernyen zour.” 25  Zezi ti dir li: “Mwan menm rezireksyon ek lavi. Sa enn ki demontre lafwa dan mwan, menm si i mor i pou reviv, 26  tou sa ki viv e ki demontre lafwa dan mwan pa pou mor ditou. Eski ou krwar sa?” 27  I ti dir li: “Wi Senyer, mon krwar ki ou menm Kris, Garson Bondye, sa enn ki pe vin dan lemonn.” 28  Apre ki i ti’n dir sa, i ti al kriy son ser Mari e dir li an prive: “Ansenyan i la e i pe rod ou.” 29  Ler i ti tann sa, i ti leve deswit e i ti al kot li. 30  Zezi pa ti ankor ariv dan sa vilaz, me i ti ankor kot Mart ti’n zwenn li. 31  Ler bann Zwif ki ti pe konsol Mari kot lakaz ti vwar li leve e ale deswit, zot ti swiv li an krwayan ki i ti pe al kot latonm pour plere. 32  Ler Mari ti vwar Zezi, i ti al kot i ti ete, tonm azenou e dir li: “Senyer si ou ti la, mon frer pa ti pou’n mor.” 33  Ler Zezi ti vwar li ek bann Zwif ki ti’n vin avek li pe plere, i ti vin emosyonnel* e son leker ti fermal. 34  I ti dir: “Kot zot in met li?” Zot ti dir li: “Senyer vin gete.” 35  Alor, larm Zezi ti koule. 36  Ler zot ti vwar sa, bann Zwif ti dir: “Zot vwar ki mannyer i ti kontan li!” 37  Me serten ti dir: “Sa zonm ti kapab fer en zonm aveg vwar kler, pa i ti kapab anpes sa zonm mor?” 38  Ler Zezi ti ariv kot latonm, ankor enn fwa i ti vin emosyonnel. Anfet, i ti en kavern e en ros ti’n ganny mete dan larantre. 39  Zezi ti dir: “Tir sa ros.” Mart, ser sa defen ti dir li: “Senyer, i fer kat zour, son lekor i bezwen pi la.” 40  Zezi ti dir li: “Pa mon’n dir ou ki si ou krwar ou pou vwar laglwar Bondye?” 41  Alor zot ti tir sa ros. Apre sa, Zezi ti get anler ver lesyel e dir: “Papa, mon remersye ou ki ou’n tann mwan. 42  I vre, mon konnen ou touzour ekout mwan, me mon’n koze pour ki sa lafoul otour mwan i a krwar ki ou’n anvoy mwan.” 43  Ler i ti’n fini dir sa bann keksoz, i ti kriye: “Lazar, sorti!” 44  Sa zonm ki ti’n mor ti sorti. Son lipye ek son lanmen ti’n anvlope dan bann bout latwal e son figir ti’n kouver avek en bout latwal. Zezi ti dir zot: “Tir sa bann bout latwal lo li e les li ale.” 45  Alor, en kantite Zwif ki ti’n vin kot Mari e ki ti vwar sa ki i ti’n fer ti konmans annan lafwa dan li. 46  Me serten ti al rakont bann Farizyen sa ki Zezi ti’n fer. 47  Alor bann sef pret ek Farizyen ti reini bann manm Sannedren e dir: “Ki nou pou fer, parski sa zonm pe fer en kantite mirak? 48  Si nou les li, zot tou zot pou annan lafwa dan li e bann Romen pou vini e pran nou tanp ek nou nasyon.” 49  Me Kaif enn parmi zot ki ti granpret sa lannen ti dir zot: “Zot pa konn nanryen, 50  zot pa’n mazinen ki i ti a pli bon pour en zonm mor pour lepep ki en nasyon antye ganny detrir?” 51  I pa ti dir sa akoz i ti son prop lide, me vi ki i ti granpret sa lannen, i ti profetize ki Zezi ti pou mor pour sa nasyon, 52  pa zis pour sa nasyon, me osi pour reini bann zanfan Bondye ki ti eparpiye partou. 53  Alor depi sa zour, zot ti fer konplo pour touy li. 54  Alor, Zezi ti nepli mars kot bann Zwif ti kapab vwar li, me i ti al dan en rezyon pros avek dezer, dan en lavil ki ti apel Efraim e i ti reste laba avek son bann disip. 55  Lafet Lapak bann Zwif ti pros e en kantite dimoun sorti dan lakanpanny ti al Zerizalenm avan Lapak pour pirifye zot lekor. 56  Zot ti pe rod Zezi e ler zot ti la dan tanp, zot ti dir avek kanmarad: “Ki ou krwar? I pa pou vin lafet ditou?” 57  Bann sef pret ek Farizyen ti’n donn lord ki si en dimoun ti konnen kote Zezi i ete, i devret dir zot pour ki zot tyonbo* li.

Bann not

Oubyen “annan lafeksyon pour li.”
Literalman, “15 stadya.” En stadya i 185 met.
Literalman, “plennyen dan lespri.”
Oubyen “aret.”