Osea 11:1-12

  • Lanmour Bondye pour Izrael depi son lanfans (1-12)

    • “Mon ti kriy mon garson pour li sorti Lezip” (1)

11  “Ler Izrael ti en pti garson, mon ti kontan li,E mon ti kriy mon garson pour li sorti Lezip.   Pli zot* ti kriy bann Izraelit,Pli bann Izraelit ti elwannyen avek zot. Zot ti kontinyen fer sakrifis avek bann zidol BaalE ofer sakrifis avek bann stati.   Me mwan ki ti montre Efraim ki mannyer pour marse e mon ti pran zot dan mon lebra. Zot pa ti rekonnet ki mwan ki ti’n geri zot.   Mon ti servi lakord labonte* ek lanmour* pour kontinyen gid zot ver mwan. Mon ti sa enn ki ti tir en fardo lo zot*E avek ladouser, mon ti anmenn manze pour sakenn.   Zot pa pou retourn Lezip, me Asiri pou vin zot lerwa,Parski zot in refize retourn kot mwan.   En lepe pou vir vire pour atak zot lavilE i pou detri bann bar feray baro lavil e devor zot akoz zot bann konplo.   Mon pep i annan tandans pour vin enfidel anver mwan. Menm si zot in ganny demande pour retourn ver sa Enn Tre O,* personn pa leve.   O Efraim, ki mannyer mon kapab abandonn ou? O Izrael, ki mannyer mon kapab livre ou avek ou lennmi? Ki mannyer mon kapab tret ou parey Adma? Ki mannyer mon kapab fer ou vin parey Zeboyim? Mon’n sanz mon nide*E an menm tan mon’n annan konpasyon pour zot.   Mon pa pou tir mon gran lakoler lo zot. Mon pa pou detri Efraim ankor,Mwan mon Bondye, mon pa en zonm,Mon sa Enn ki Sen parmi zot. Mon pa pou vin kont zot dan lakoler. 10  Zot pou mars deryer Zeova e i pou kriye parey en lyon. Ler i kriye, son bann garson pou vini sorti dan was e zot pou tranble. 11  Zot pou tranble parey en zwazo ler zot sorti Lezip,Parey en pizon* ler zot sorti Asiri. Mon pou fer zot reste dan zot lakaz.” La sa ki Zeova in dir. 12  “Efraim in antour mwan avek mansonzE pep Izrael in zis anbet mwan. Me Zida i ankor pe mars avek BondyeE i fidel avek sa Enn ki Tre Sen.”

Bann not

Setadir, bann profet ek lezot dimoun ki ti ganny anvoye pour ansenny Izrael.
Literalman, “lakord zonm.”
Aparaman, paran ti servi lakord pour montre zot zanfan ki mannyer pour marse.
Literalman, “parey bann ki tir en zoug lo zot lanmaswar.”
Setadir, retourn ver vre ladorasyon.
Literalman “leker.”
Oubyen “kolonm.”