Dapre Matye 2:1-23

  • Vizit bann astrolog (1-12)

  • Sove pour al Lezip (13-15)

  • Erod i touy bann pti garson (16-18)

  • Retourn Nazaret (19-23)

2  Apre ki Zezi ti’n ne Betleenm, Zide, dan letan Lerwa Erod,* bann astrolog* sorti dan Les ti vin Zerizalenm  e zot ti demande: “Lerwa bann Zwif ki’n ne, kote i ete? Parski nou ti vwar son zetwal kan nou ti dan Les e nou’n vin onor li.”*  Lerwa Erod ek tou dimoun Zerizalenm ti per ler zot ti tann sa.  Erod ti reini tou bann sef pret* ek profeser lalwa e demann zot kote Kris* ti sipoze ne.  Zot ti dir li: “Betleenm, Zide, sanmenm ki sa profet ti ekri:  ‘E ou, Betleenm dan pei Zida, ou pa ditou sa pli pti lavil parmi bann ki diriz Zida, akoz sa enn ki pou dirize pou sorti kot ou e i pou vin berze mon pep Izrael.’”  Alor, Erod ti apel bann astrolog an sekre e i ti demann zot egzakteman kan sa zetwal ti aparet.  Ler i ti anvoy zot Betleenm, i ti dir zot: “Ale e rod byen partou sa pti garson e kan zot in trouv li, fer mwan konnen pour ki mwan osi mon a kapab al onor li.”*  Apre ki lerwa ti’n koz avek zot, zot ti ale e la sa zetwal ki zot ti’n vwar kan zot ti dan Les ti al par devan zot ziska kot sa pti garson ti ete. 10  Ler zot ti vwar sa zetwal arete, zot ti vreman dan lazwa. 11  Zot ti antre dan lakaz e zot ti vwar sa pti garson avek son manman Mari e zot ti tonm azenou e onor li. Zot ti osi ouver bann bwat e ofer li bann kado, lor, lansan blan ek lamir.* 12  Par kont, vi ki zot ti’n ganny averti par Bondye dan en rev pour pa retourn kot Erod, zot ti retourn dan zot pei par en lot semen. 13  Apre ki zot ti’n ale, lanz Zeova* ti aparet avek Zozef dan en rev e dir li: “Leve, pran sa pti garson ek son manman e sov Lezip. Reste laba ziska ki mon a dir ou retournen, parski Erod pe al rod sa pti garson pour touy li.” 14  Alor, pandan lannwit, Zozef ti leve e pran sa pti garson ek son manman e zot ti al Lezip. 15  I ti reste laba ziska ki Erod ti mor. Sa ti akonpli sa ki Zeova* ti’n dir atraver son profet: “Mon ti fer mon garson sorti Lezip.” 16  Alor, ler Erod ti vwar ki bann astrolog ti’n anbet li, i ti pran en gran lakoler e i ti anvoy dimoun pour touy tou garson de-z-an e mwens, Betleenm ek dan tou son bann distrik, dapre sa ki bann astrolog ti’n dir li konsernan kan sa zetwal ti’n aparet. 17  Sa ti akonpli sa ki ti’n ganny dir atraver profet Zeremi: 18  “I ti annan en kantite leokri ek larm dan lavil Rama. Sa ti Rasel ki ti pe plere pour son bann zanfan e i pa ti oule ganny rekonforte parski zot nepli la.” 19  Ler Erod ti’n mor, lanz Zeova* ti aparet avek Zozef dan en rev Lezip 20  e i ti dir: “Leve, pran sa pti garson ek son manman e al dan pei Izrael, parski bann ki ti anvi pran lavi* sa pti garson in mor.” 21  Alor, i ti leve e pran sa pti garson ek son manman e retourn dan pei Izrael. 22  Me ler i ti tande ki Arkelais ti pe diriz Zide dan plas son papa Erod, i ti per pour al laba. Deplis, vi ki i ti’n ganny averti par Bondye dan en rev, i ti finalman al dan rezyon Galile. 23  I ti al reste dan lavil Nazaret e sa ti akonpli sa ki ti’n ganny dir atraver bann profet: “I pou ganny apele en Nazareen.”*

Bann not

Setadir, Erod Legran.
En dimoun ki etidye bann zetwal pour konn lavenir.
Oubyen “tonm azenou devan li.”
Oubyen “Mesi, sa Enn ki’n ganny swazir.”
Oubyen “tonm azenou devan li.”
En lapoud ki santi bon.
Literalman, “nanm.”
Probableman sorti dan sa mo Ebre “bourzon.” Vwar Leksplikasyon bann mo.