Dapre Matye 15:1-39

  • Tradisyon zonm i ganny devwale (1-9)

  • Bann keksoz enpir i sorti dan leker (10-20)

  • Lafwa en madanm Fenisyen (21-28)

  • Zezi i geri en kantite maladi (29-31)

  • Zezi i nouri 4,000 dimoun (32-39)

15  Apre sa, bann Farizyen ek profeser lalwa sorti Zerizalenm ti vin kot Zezi e demann li:  “Akoz ou bann disip pa swiv tradisyon nou zanset? Par egzanp, zot pa lav* zot lanmen avan manze.”  Zezi ti reponn zot: “Akoz zot tradisyon i fer zot pa obei komannman Bondye?  Par egzanp, Bondye ti dir, ‘Onor ou papa ek ou manman’ e ‘Sa ki ensilte son papa oubyen son manman i devret ganny met amor.’  Me zot zot dir, ‘En dimoun ki dir son papa oubyen son manman: “Tou sa ki mon annan pour kapab ed ou, mon’n fini donn li avek Bondye,”  andotmo, sa dimoun pa oblize onor son papa ditou.’ Alor zot in fer parol Bondye napa valer akoz zot tradisyon.  Ipokrit, Izai ti annan rezon ler i ti profetiz sa lo zot:  ‘Sa pep i onor mwan avek zot labous, me zot leker i vreman lwen avek mwan.  I anven ki zot pe kontinyen ador mwan, parski se bann komannman zonm ki zot ansennyen.’” 10  Apre sa, i ti apel lafoul e dir zot: “Ekoute e konpran sa parol: 11  Pa sa ki antre dan labous en zonm ki fer li vin enpir, me sa ki sorti dan son labous ki fer li vin enpir.” 12  Apre, son bann disip ti vin dir li: “Eski ou konnen ki bann Farizyen pa’n kontan sa ki ou’n dir?” 13  I ti reponn zot: “Tou plant ki mon Papa ki dan lesyel pa’n plante pou ganny derasinen. 14  Les zot, zot bann gid aveg. Alor, si en aveg i gid en lot aveg, tou le de pou tonm dan trou.” 15  Pyer ti dir: “Eksplik nou sa legzanp ki ou’n rakonte pli boner.” 16  Zezi ti dir: “Eski zot osi zot pa ankor konpran? 17  Eski zot pa konnen ki sa ki en dimoun i manze i desann dan vant e apre i sorti dan lekor? 18  Par kont, sa ki sorti dan labous i sorti dan leker e se sa bann keksoz ki fer en dimoun vin enpir. 19  Par egzanp, se dan leker ki sorti bann move rezonnman: mert, adilter, imoralite seksyel,* vol, fo temwannyaz e koz an mal lo keksoz sakre.* 20  Se sa bann keksoz ki fer en dimoun vin enpir, me pran en repa san lav* lanmen pa fer en dimoun vin enpir.” 21  Zezi ti kit sa landrwa e i ti al dan rezyon Tir ek Sidon. 22  La en madanm Fenisyen ki reste dan sa landrwa ti vini e kriye: “Pran pitye* pour mwan, Senyer, Garson David. Mon fiy pe soufer en kantite akoz i posede par en demon.” 23  Me Zezi pa ti dir sa madanm nanryen. Alor son bann disip ti vin dir li: “Fer li ale, parski i kontinyen kriye la deryer nou.” 24  I ti reponn: “Mon pa’n ganny anvoye kot personn eksepte kot bann mouton perdi pep Izrael.” 25  Me sa madanm ti vini, tonm azenou e dir li: “Senyer, ed mwan!” 26  I ti reponn: “I pa byen pour pran dipen bann zanfan e zet avek bann pti lisyen.” 27  Sa madanm ti dir: “Wi, Senyer, me selman bann pti lisyen i manz bann pti bout dipen ki tonm anba latab zot met.” 28  Alor Zezi ti reponn li: “Ou annan en gran lafwa madanm! Ki sa ki ou’n demande i arive.” Deswit son fiy ti geri. 29  Zezi ti kit sa landrwa e i ti ariv o bor Lanmer Galile e apre ki i ti’n mont anler lo montanny, i ti asiz lanmenm. 30  Alor, en gran lafoul ti vin kot li, zot ti anmenn dimoun ki ti pe bwete, bann envalid, aveg, kozpa ek lezot ankor e met zot kot lipye Zezi e i ti geri zot. 31  Lafoul ti etonnen kan zot ti vwar bann kozpa pe koze, bann envalid revin byen, bann ki bwete pe marse, bann aveg pe vwar kler e zot ti glorifye Bondye Izrael. 32  Zezi ti apel son bann disip e dir zot: “Mon leker i fermal akoz sa lafoul, parski i fer trwa zour depi ki zot avek mwan e zot pa’n manz nanryen. Mon pa oule les zot al vant vid,* parski zot kapab tonm feb dan semen.” 33  Me bann disip ti dir li: “Kote nou pou ganny ase dipen pour donn sa gran lafoul dan sa landrwa izole?” 34  Alor Zezi ti demann zot: “Konbyen dipen zot annan?” Zot ti dir: “Set ek detrwa pti pwason.” 35  Apre ki i ti’n demann lafoul pour asiz ater, 36  i ti pran sa set dipen ek pwason, apre ki i ti’n fer lapriyer, i ti kas dipen an morso e donn son bann disip e son bann disip ti donn lafoul. 37  Zot tou zot ti byen manze e zot ti ranpli set gran pannyen avek bann restan. 38  I ti annan 4,000 zonm ki ti manze san kont madanm ek zanfan. 39  Finalman, apre ki i ti’n fer lafoul ale, i ti anbark dan kannot e i ti ariv dan rezyon Magadann.

Bann not

Sa pa pe refer avek lav lanmen sal, me avek pirifikasyon dapre bann tradisyon Zwif.
Grek, por·neiʹa. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “blasfenm.”
Setadir, san pirifye zot.
Oubyen “demontre mizerikord.”
Literalman, “zennen.” Vwar Leksplikasyon bann mo.