Dapre Matye 11:1-30

  • Zan ki Batize i ganny onore (1-15)

  • En zenerasyon antete i ganny kondannen (16-24)

  • Zezi i loue son Papa akoz i kontan bann ki annan limilite (25-27)

  • Vin disip Zezi e reganny lafors (28-30)

11  Ler Zezi ti’n fini donn bann lenstriksyon son 12 disip, i ti kit sa landrwa pour al prese e ansennyen dan lezot lavil.  Me ler Zan, ki ti dan prizon, ti’n tann konsernan sa ki Kris ti pe fer, i ti anvoy son bann disip  pour demann li: “Eski ou sa Enn ki nou pe espere oubyen nou bezwen esper en lot?”  Zezi ti reponn zot: “Ale e rakont Zan sa ki zot pe tande e vwar:  Bann aveg pe vwar aprezan, bann ki bwete pe marse, bann ki annan lalep pe vin pir, bann sourd pe tande, bann mor pe ganny resisite e bann pov pe ganny anonse sa bon nouvel.  Ere bann ki napa rezon pour tonbe akoz mwan.”  Ler bann disip Zan ti ale, Zezi ti konmans koz avek lafoul lo Zan: “Ki zot ti al gete dan dezer? En zon* ki pe balanse dan divan?  Kwa alor, ki zot ti al gete? En zonm abiye dan lenz ser? Dimoun ki met lenz ser i reste dan lakaz bann lerwa.  Vreman alor, akoz zot ti al dan dezer? Pour vwar en profet? Wi, mon dir zot e i pli enportan ki en profet. 10  La sa ki’n ganny ekrir konsernan li: ‘Ekoute! Mon pe anvoy mon mesaze avan ou,* ki pou prepar ou semen par devan ou!’ 11  Laverite mon dir zot, napa personn ki’n ne lo later ki pli gran ki Zan ki batize, me sa enn ki pli pti dan Rwayonm lesyel i pli gran ki li. 12  Depi lepok Zan ki batize ziska prezan, dimoun pe lite pour antre dan Rwayonm lesyel e sa bann ki pe lite ki antre. 13  Parski tou bann Profet ek Lalwa ti profetiz lo la ziska lepok Zan 14  e ki swa zot pare pour aksepte sa oubyen non, li menm li sa ‘Eliya ki sipoze vini.’ 15  Sa enn ki annan zorey ekoute. 16  “Avek lekel mon pou konpar sa zenerasyon? I parey bann zanfan ki pe asize lo bazar pe kriy avek kanmarad, 17  ‘Nou ti zwe laflit pour zot, me zot pa ti danse, nou ti plere e fer leokri, me zot pa ti tap zot lestoman pour montre ki zot dan lapenn.’ 18  Pareyman, Zan pa ti manze ni bwar parey tou dimoun, me dimoun i dir, ‘I posede par en demon.’ 19  Garson zonm li i manze e bwar, me dimoun i dir, ‘Get sa zonm! I manz tro bokou e i kontan bwar diven, en zanmi bann kolekter taks ek dimoun ki annan en move lavi.’ Toudmenm, lasazes en dimoun i ganny rekonnet* par son aksyon.” 20  Alor i ti reprimann bann dimoun dan bann lavil kot i ti’n fer laplipar son bann mirak, parski zot pa ti repantir: 21  “Maler lo ou, Korazin! Maler lo ou, Betsayda! Parski si bann mirak ki’n ganny fer kot zot ti’n ganny fer Tir ek Sidon, depi lontan zot ti pou’n met latwal goni e asiz dan lasann pour montre ki zot in repantir. 22  Me mon dir zot, Zour Zizman, i pou pli sever pour zot ki pour Tir ek Sidon. 23  Aprezan, ou Kapernaoum, eski ou pou ganny onore ziska dan lesyel? Se dan Latonm* ki ou pou ale, parski si sa bann mirak ki ti ganny fer kot ou ti’n ganny fer Sodonm, ozordi menm i ti pou ankor la. 24  Me mon dir zot, Zour Zizman, i pou pli sever pour zot ki pour Sodonm.” 25  Alor Zezi ti dir: “Papa, Senyer lesyel ek later, mon loue ou an piblik, parski ou’n kasyet tou sa bann keksoz avek bann ki saz e entelizan e ou’n revel zot avek bann zanfan. 26  Wi Papa, parski sanmenm sa ki ti ou lavolonte. 27  Mon Papa in met tou keksoz dan mon lanmen, personn pa vreman konn Garson eksepte son Papa e personn pa vreman konn Papa eksepte son Garson ek bann ki Garson i anvi ansenny zot lo son Papa. 28  Vin kot mwan, zot tou ki pe rente e fatige* e mon pou redonn zot lafors. 29  Vin mon disip* e swiv mon legzanp, parski mon dous e mon annan limilite* e zot pou reganny lafors. 30  Parski i fasil pour vin mon disip* e sa ki mon demann zot pour anmennen i pa lour.”

Bann not

Zon i en plant ki son baton i mens e long ki fasilman balanse dan divan.
Literalman, “devan ou figir.”
Literalman, “prouve drwat.”
Literalman, “Lades.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “ki pe anmenn en gro fardo.”
Literalman, “pran mon zoug lo zot zepol.”
Literalman, “en leker ki annan limilite.”
Literalman, “i fasil pour anmenn mon zoug.”