Dapre Lik 4:1-44

  • Dyab i tant Zezi (1-13)

  • Zezi i konmans prese Galile (14, 15)

  • Zezi pa ganny aksepte Nazaret (16-30)

  • Dan sinagog Kapernaoum (31-37)

  • Belmer Simon ek lezot i ganny geri (38-41)

  • Lafoul i vin kot Zezi dan en landrwa izole (42-44)

4  Answit, ranpli avek lespri sen, Zezi ti kit Larivyer Zourden. Lespri sen ti gid li ler i ti dan dezer  pour 40 zour e laba Dyab ti tant li. Zezi ti lafen akoz i pa ti’n manz nanryen pandan tou sa letan.  Alor, Dyab ti dir li: “Si ou en garson Bondye, dir sa ros vin dipen.”  Me Zezi ti reponn li: “I’n ganny ekrir, ‘Zonm pa devret viv zis lo dipen tousel.’”  Alor, i ti anmenn li anler e montre li tou bann rwayonm lo later antye en sel kou.  Apre sa, Dyab ti dir li: “Mon pou donn ou laglwar ek lotorite lo tou sa bann rwayonm, parski i’n ganny donnen avek mwan e mwan mon donn li avek nenport ki ki mon oule.  Alor, si ou ador* mwan, tousala pou vin pour ou.”  Zezi ti reponn li: “I’n ganny ekrir, ‘Se Zeova* ou Bondye ki ou devret adore e zis li tousel ki ou devret servi.’”*  Apre sa, i ti anmenn li Zerizalenm anler lo miray* tanp e i ti dir li: “Si ou en garson Bondye, sot anba, 10  parski i’n ganny ekrir, ‘I pou donn lord son bann lanz pour protez ou’ 11  e ‘Zot pou tyonbo ou pour ki ou pa tap ou lipye avek en ros.’” 12  Zezi ti reponn li: “I’n ganny dir, ‘Ou pa devret teste Zeova* ou Bondye.’” 13  Alor Dyab, apre ki i ti’n fini tant li ti kit li ziska en pli bon lokazyon. 14  Aprezan, ranpli avek pwisans lespri sen, Zezi ti retourn Galile. Dimoun ti pe koz an byen lo li dan tou bann rezyon dan zalantour. 15  Deplis, i ti konmans ansennyen dan bann sinagog laba e tou dimoun ti onor li. 16  Apre sa, i ti al Nazaret kot i ti’n grandi. Zour Saba, parey son labitid i ti antre dan sinagog e i ti debout pour lir. 17  Alor, zot ti donn li roulo profet Izai, i ti ouver sa roulo e trouv sa landrwa kot i ti’n ganny ekrir: 18  “Lespri sen Zeova* i lo mwan, akoz i’n swazir mwan pour anons bon nouvel avek bann pov. I’n anvoy mwan pour anons bann lesklav zot liberasyon, pour fer bann aveg vwar kler e pour liber bann ki’n ganny martirize, 19  pour pres lo sa letan kot i posib ganny laprouvasyon Zeova.”* 20  Apre sa, i ti ferm sa roulo, redonn sa serviter e asize. Lizye tou dimoun dan sinagog ti lo li. 21  Apre i ti dir zot: “Ozordi, sa parol dan lekritir ki zot fek tande in ganny akonplir.” 22  Zot tou zot ti koz an byen lo li e zot ti enpresyonnen par son bann zoli parol. Zot ti pe dir: “Pa i en garson Zozef li?” 23  Alor, i ti dir zot: “San dout zot pou dir sa parol i aplik pour mwan, ‘Dokter, geri ou lekor. Nou’n tande ou’n fer bokou keksoz Kapernaoum, fer parey isi, dan ou prop lavil.’” 24  Alor i ti dir: “Laverite mon dir zot, napa en profet ki ganny aksepte dan son prop lavil. 25  Par egzanp: Mon asir zot ki i ti annan en kantite vev Izrael dan letan Eliya ler lapli pa ti tonbe pour trwa-z-an edmi e en gran lafanmin ti frap sa pei antye. 26  Pourtan, Eliya pa ti ganny anvoye kot okenn sa bann madanm Izrael, me zis kot en vev Zarefat dan pei Sidon. 27  Deplis, i ti annan en kantite lepre Izrael dan letan profet Elisa, pourtan, ni enn parmi zot pa ti ganny geri me selman Naamann sa Siryen.” 28  Alor, tou sa bann ki ti pe tann sa bann keksoz dan sinagog ti pran en gran lakoler, 29  zot ti leve e pous li an deor lavil e anmenn li ziska kot en ranpar lo sa montanny kot zot lavil ti’n ganny konstrir pour zet li anba par latet. 30  Me i ti pas drwat dan milye zot e kontiny son semen. 31  Apre sa, Zezi ti desann Kapernaoum, en lavil Galile. Zour Saba, i ti pe ansenny zot 32  e zot ti vreman etonnen par son fason ansennyen, parski i ti ansenny zot sa ki sorti kot Bondye.* 33  Aprezan, dan zot sinagog, i ti annan en zonm ki ti posede par en demon e i ti kriye: 34  “Ar! Ki ou’n vin fer isi ou, Zezi sa Nazareen? Ou’n vin isi pour detri nou? Mon konn tre byen lekel ou, ou sa Enn ki Sen sorti kot Bondye.” 35  Zezi ti koz avek li severman: “Reste trankil e sorti dan sa zonm.” Apre ki sa demon ti’n zet sa zonm ater devan zot, i ti sorti dan li san fer li okenn dimal. 36  Zot tou zot ti etonnen e zot ti dir antre zot: “Ki mannyer i kapab koz koumsa! Avek lotorite ek pwisans i donn lord bann demon e zot sorti!” 37  Alor sa nouvel lo li ti kontinyen fannen dan tou kwen sa rezyon. 38  Apre ki i ti’n kit sa sinagog, i ti antre kot Simon. Belmer Simon ti ganny en gro lafyev e zot ti demann Zezi pour ed li. 39  Alor i ti vin o bor li e donn lord sa lafyev pour kit li. Sa lafyev ti kit li e deswit i ti leve e konmans servi zot. 40  Me ler soley ti pe kouse, tou sa bann ki ti annan dimoun malad avek tou sort maladi ti anmenn zot kot li. I ti poz lanmen lo sakenn ant zot e geri zot. 41  I ti sas en kantite demon parmi bann dimoun e sa bann demon ti kriye: “Ou Garson Bondye.” I ti koz avek zot severman e i pa ti les zot koze parski zot ti konnen ki li menm li Kris. 42  Par kont, kan lizour ti fer, i ti al dan en landrwa izole. Me lafoul ti konmans rod li partou, zot ti vin kot i ti ete e zot ti esey anpes li ale. 43  Me i ti dir zot: “Mon bezwen anons bon nouvel Rwayonm Bondye dan lezot lavil osi parski se pour sa ki mon’n ganny anvoye.” 44  Alor, i ti al prese dan bann sinagog Zide.

Bann not

Sa verb Grek i en aksyon ki ganny fer zis en fwa.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “ofer en servis sakre.”
Oubyen “balistrad, landrwa pli o dan.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “ansenny parey en dimoun ki annan lotorite.”