Skip to content

Al lo konteni

Liv Zob

Sapit

Konteni

 • 1

  • Fidelite ek larises Zob (1-5)

  • Satan i kestyonn motivasyon Zob (6-12)

  • Zob i perdi son bann byen ek zanfan (13-19)

  • Zob pa blanm Bondye (20-22)

 • 2

  • Satan i kestyonn motivasyon Zob ankor (1-5)

  • Bondye i les Satan frap Zob avek en maladi (6-8)

  • Madanm Zob i dir: “Modi li e mor!” (9, 10)

  • Trwa zanmi Zob i arive (11-13)

 • 3

  • Zob i regrete ki i’n ne (1-26)

   • Zob i demande akoz i pe soufer (20, 21)

 • 4

  • Premye diskour Elifaz (1-21)

   • I boufonn fidelite Zob (7, 8)

   • I rakont sa ki en demon in dir li (12-17)

   • ‘Bondye napa konfyans dan son bann serviter’ (18)

 • 5

  • Elifaz i kontinyen son premye diskour (1-27)

   • ‘Bondye i atrap bann dimoun saz dan zot prop riz’ (13)

   • ‘Zob pa devret rezet disiplin Bondye’ (17)

 • 6

  • Larepons Zob (1-30)

   • I dir i annan rezon pour kriy osekour (2-6)

   • Son bann zanmi i bann tret (15-18)

   • “I pa fermal ler en dimoun i dir laverite!” (25)

 • 7

  • Zob i kontinyen reponn (1-21)

   • En imen i ganny forse pour travay tou dilon son lavi (1, 2)

   • “Akoz ou pe target mwan?” (20)

 • 8

  • Premye diskour Bildad (1-22)

   • I dir ki bann garson Zob in fer pese (4)

   • ‘Si ou ti pir, Bondye ti pou protez ou’ (6)

   • I dir ki Zob napa respe pour Bondye (13)

 • 9

  • Larepons Zob (1-35)

   • En imen pa kapab lager avek Bondye (2-4)

   • ‘Bondye i fer bann keksoz ki personn pa konpran’ (10)

   • En dimoun pa kapab argimant avek Bondye (32)

 • 10

  • Zob i kontinyen reponn (1-22)

   • ‘Akoz Bondye pe lager avek mwan?’ (2)

   • Bondye i ganny konpare avek Zob (4-12)

   • “Ki mon ganny soulazman” (20)

 • 11

  • Premye diskour Zofar (1-20)

   • Zofar i dir Zob ki i dir bann parol vid (2, 3)

   • I demann Zob pour aret fer sa ki mal (14)

 • 12

  • Larepons Zob (1-25)

   • “Mon pa pli enferyer ki zot” (3)

   • ‘Mon pe ganny boufonnen’ (4)

   • “Bondye i saz” (13)

   • Bondye i pli o ki bann ziz ek lerwa (17, 18)

 • 13

  • Zob i kontinyen reponn (1-28)

   • ‘Plito mon koz avek Bondye’ (3)

   • “Zot bann dokter ki pa itil” (4)

   • “Mon konnen ki mon annan rezon” (18)

   • Zob i demande akoz Bondye i konsider li konman son lennmi (24)

 • 14

  • Zob i kontinyen reponn (1-22)

   • Lavi en imen i kourt e ranpli avek problenm (1)

   • “I annan lespwar menm pour en pye dibwa” (7)

   • ‘Plito ou kasyet mwan dan Latonm!’ (13)

   • “Si en dimoun i mor, eski i kapab reviv?” (14)

   • Bondye pou vreman anvi vwar sa enn ki i’n fer (15)

 • 15

  • Dezyenm diskour Elifaz (1-35)

   • Elifaz i dir ki Zob napa respe pour Bondye (4)

   • I dir ki Zob i arogan (7-9)

   • “Bondye napa konfyans dan son bann lanz” (15)

   • “En move dimoun i soufer” (20-24)

 • 16

  • Zob i reponn (1-22)

   • “Olye konsol mwan, zot fer mwan pli soufer!” (2)

   • I dir ki Bondye in fer li vin son target (12)

 • 17

  • Zob i kontinyen reponn (1-16)

   • “Bann moker i antour mwan” (2)

   • “Bondye in fer mwan ganny meprize” (6)

   • “Latonm pou vin mon lakaz” (13)

 • 18

  • Dezyenm diskour Bildad (1-21)

   • I koz lo sa ki arive avek bann ki fer sa ki mal (5-20)

   • I donn lenpresyon ki Zob pa konn Bondye (21)

 • 19

  • Zob i reponn (1-29)

   • Zob i rezet lensilt son bann zanmi (1-6)

   • Zob i dir i’n ganny abandonnen (13-19)

   • “Mon sover i vivan” (25)

 • 20

  • Dezyenm diskour Zofar (1-29)

   • I santi ki Zob in ensilte li (2, 3)

   • I dir ki Zob i move (5)

   • I dir ki Zob i pran plezir dan pese (12, 13)

 • 21

  • Zob i reponn (1-34)

   • Akoz bann move dimoun i prospere? (7-13)

   • I denons son bann fo konsolater (27-34)

 • 22

  • Trwazyenm diskour Elifaz (1-30)

   • ‘Eski en dimoun i kapab itil pour Bondye?’ (2, 3)

   • Elifaz i dir ki Zob i voras e enzis (6-9)

   • ‘Retourn kot Bondye e ou pou prospere ankor’ (23)

 • 23

  • Zob i reponn (1-17)

   • Zob i anvi defann son lekor devan Bondye (1-7)

   • Zob i dir ki i pa vwar Bondye (8, 9)

   • “Mon’n toultan reste lo son semen” (11)

 • 24

  • Zob i kontinyen reponn (1-25)

   • ‘Akoz Bondye pa’n fikse en zour?’ (1)

   • I dir ki Zeova i les bann move keksoz arive (12)

   • Bann ki fer sa ki mal i kontan fernwanr (13-17)

 • 25

  • Trwazyenm diskour Bildad (1-6)

   • ‘Ki mannyer en dimoun i kapab inosan devan Bondye?’ (4)

   • I dir ki i pa fer sans pour en dimoun reste fidel (5, 6)

 • 26

  • Zob i reponn (1-14)

   • “Koumsanmenm ki ou’n ed sa enn ki fay!” (1-4)

   • ‘Bondye i met later anpandan lo nanryen’ (7)

   • “Zis detrwa keksoz ki i’n fer” (14)

 • 27

  • Zob i determinen pour reste fidel (1-23)

   • “Mon pou reste fidel!” (5)

   • Dimoun ki napa respe pour Bondye napa lespwar (8)

   • ‘Akoz zot dir bann parol ki pa fer sans?’ (12)

   • Bann move dimoun pou napa nanryen (13-23)

 • 28

  • Zob i montre diferans ant bann trezor lo later ek lasazes (1-28)

   • Zefor ki dimoun i fer pour ganny bann metal (1-11)

   • Lasazes i annan plis valer ki bann perl (18)

   • Annan en gran respe pour Bondye i vre lasazes (28)

 • 29

  • Zob i rapel sa letan ler i ti zwaye avan i pas dan leprev (1-25)

   • Dimoun ti annan respe pour li devan baro lavil (7-10)

   • Zob ti fer sa ki byen (11-17)

   • Tou dimoun ti ekout son konsey (21-23)

 • 30

  • Zob i dekri son sirkonstans ki’n sanze (1-31)

   • Bann bon nanryen i monk li (1-15)

   • I paret napa led sorti kot Bondye (20, 21)

   • “Mon lapo in nwanr” (30)

 • 31

  • Zob i defann son fidelite (1-40)

   • “Mon’n fer en promes” (1)

   • Zob i demann Bondye pour pez li dan en balans (6)

   • I pa’n zanmen komet adilter (9-12)

   • I pa kontan larzan (24, 25)

   • I pa ador zidol (26-28)

 • 32

  • Zenn Eliou i konmans koze (1-22)

   • I ankoler avek Zob ek son bann zanmi (2, 3)

   • Avek respe, i’n espere avan koze (6, 7)

   • Pa zis laz ki fer en dimoun vin saz (9)

   • Eliou i anvi koze (18-20)

 • 33

  • Eliou i koriz Zob akoz Zob i krwar i byen (1-33)

   • I annan en ranson pour li (24)

   • Reganny lafors ki i ti annan ler i ti zenn (25)

 • 34

  • Eliou i defann lazistis Bondye e sa ki i fer (1-37)

   • Zob i dir ki Bondye pa’n ziz li dan en fason zis (5)

   • Sa vre Bondye pa zanmen fer sa ki mal (10)

   • Zob pa konnen ki i dir (35)

 • 35

  • Eliou i montre bann fo rezonnman Zob (1-16)

   • Zob i dir ki i pli drwat ki Bondye (2)

   • Bondye i dan lesyel, pese pa afekte li (5, 6)

   • Zob i devret esper Bondye (14)

 • 36

  • Eliou i loue grander Bondye (1-33)

   • Dimoun obeisan i prospere, dimoun ki napa respe pour Bondye i ganny rezete (11-13)

   • ‘Lekel sa ansenyan ki parey Bondye?’ (22)

   • Zob i devret glorifye Bondye (24)

   • “Bondye i bokou pli gran ki sa ki nou kapab konpran” (26)

   • Bondye i kontrol lapli ek zekler (27-33)

 • 37

  • Lafors lanatir i montre pouvwar Bondye (1-24)

   • Bondye i kapab anpes zonm travay (7)

   • ‘Reflesi byen lo bann keksoz merveye ki Bondye in fer’ (14)

   • Bann imen pa kapab konpran sa Enn Tou Pwisan (23)

   • Personn pa devret krwar i saz (24)

 • 38

  • Zeova i montre ki mannyer imen i ptipti (1-41)

   • ‘Kot ou ti ete ler later ti ganny kree?’ (4-6)

   • Bann garson Bondye ti kriye dan lazwa (7)

   • Kestyon lo lafors natirel (8-32)

   • “Bann lalwa ki diriz lesyel” (33)

 • 39

  • Lafason ki zannimo in ganny kree i montre ki imen pa konn nanryen (1-30)

   • Bann kabri montanny ek serf (1-4)

   • Bourik maron (5-8)

   • Toro maron (9-12)

   • Lotris (13-18)

   • Seval (19-25)

   • Katiti ek leg (26-30)

 • 40

  • Zeova i demann plis kestyon (1-24)

   • Zob i aksepte ki i napa nanryen pour dir (3-5)

   • “Eski ou pou kestyonn mon lazistis?” (8)

   • Bondye i dekri lafors Beemot (15-24)

 • 41

  • Bondye i dekri lafors enkrwayab ki Levyatan i annan (1-34)

 • 42

  • Zob i reponn Zeova (1-6)

  • Bondye i kondann sa trwa zanmi Zob (7-9)

  • Zeova i beni Zob (10-17)

   • Bann garson ek fiy Zob (13-15)