Izai 7:1-25

  • Mesaz pour Lerwa Aaz (1-9)

    • Sear-Zasoub (3)

  • En siny konsernan Emanyel (10-17)

  • Konsekans ki zot gannyen ler zot pa fidel (18-25)

7  Dan letan ki Aaz garson Zotam garson Ouzya, ti lerwa Zida, Rezin lerwa Siri ek Peka garson Remalya lerwa Izrael, ti al lager avek Zerizalenm, me i* pa ti kapab pran sa lavil.  I ti annan dimoun ki ti al kot fanmir* David e dir zot: “Siri in rasanble son larme ansanm avek larme Efraim.” Apre, leker Aaz ek leker son pep ti tranble, parey bann pye dibwa dan lafore i sekwe ler i annan divan.  Apre Zeova ti dir Izai: “Silvouple, al zwenn Aaz. Al ansanm avek ou garson Sear-Zasoub* e al zwenn li dan bout sa gran rigol ki konekte avek basen delo anler, ki o bor sa gran semen ki pas kot laplenn bann zonm ki lav lenz.  Ou devret dir li, “Ou bezwen reste kalm. Pa bezwen per e pa bezwen dekouraze akoz sa de siko ki pros pour fini brile, akoz Rezin, Siri ek garson Remalya ki vreman ankoler.  Parski Siri ansanm avek Efraim ek garson Remalya in fer konplo kont ou e zot in dir:  “Annou al atak Zida e kraz li.* Annou pran* sa lavil pour nou e annou fer garson Tabeel vin son lerwa.”   “‘La sa ki Souvren Senyer Zeova i dir: “Sa pa pou marseE sa pa pou arive.   Parski Damas i sef* SiriE Rezin i sef Damas. Dan zis 65 an,Efraim pou ganny kraze konpletman e i pou nepli egziste konman en pep.   Samari i sef EfraimE garson Remalya i sef Samari. Si zot lafwa pa for,Zot pa pou kapab ganny byen etabli.”’” 10  Zeova ti kontinyen koz avek Aaz e i ti dir li: 11  “Demann Zeova ou Bondye en siny. Sa siny i kapab dan fon parey Latonm* oubyen o parey lesyel.” 12  Me Aaz ti dir: “Mon pa pou demann nanryen e mon pa pou teste Zeova.” 13  Apre Izai ti dir: “Fanmir David, ekoute silvouple. Eski pa zot in ase fer dimoun perdi pasyans? Eski zot devret fer Bondye perdi pasyans tou? 14  Alor, Zeova li menm pou donn zot en siny: Ekoute! Sa zenn madanm* pou tonm ansent e i pou ganny en garson. I pou apel li Emanyel.* 15  I pou manz diber ek dimyel avan ki i konnen ki mannyer pour rezet sa ki mal e swazir sa ki byen. 16  Parski avan ki sa garson i konnen ki mannyer pour rezet sa ki mal e swazir sa ki byen, pei sa de lerwa ki ou per pou ganny abandonnen konpletman. 17  Zeova pou fer ou, ou pep ek fanmir ou papa viv dan en letan difisil ki pa’n deza arive depi zour ki Efraim ti separe avek Zida, parski I pou fer lerwa Asiri vin atak ou. 18  “Sa zour, Zeova pou soufle e kriy bann mous ki sorti byen lwen dan bann pti larivyer Nil ki Lezip ek bann mous dimyel Asiri 19  e zot tou zot pou vini e apoz lo bann vale* ki apik, dan bann trou ros, lo tou bann touf pikan e dan tou bann landrwa kot zot al sers delo. 20  “Sa zour, Zeova pou servi en razwar dan rezyon Larivyer* ki i’n lwe e i pou fer lerwa Asiri raz latet ek lipye e i pou osi raz labarb. 21  “Sa zour, en zonm pou gard en zenn bef dan troupo ek de mouton vivan. 22  Vi ki i pou annan en kantite dile, i pou manz diber, parski tou larestan dimoun dan sa pei pou manz diber ek dimyel. 23  “Sa zour, partou kot i ti abitye annan 1,000 pye rezen ki vo 1,000 pyes larzan,* i pou annan zis bann touf pikan ek bann move zerb. 24  Bann zonm pou al laba avek lark* ek fles, parski i pou annan en kantite touf pikan ek bann move zerb partou dan sa pei. 25  Ou pa pou al o bor tou bann montanny kot zot ti abitye servi pyos pour netwaye, parski ou pou per bann touf pikan ek bann move zerb. Zot pou vin en landrwa kot bann toro ek bann mouton i ale pour al manze.”

Bann not

Oubyen posibleman, “zot.”
Literalman, “lakaz.”
Sa non i vedir “Zis sa ki reste ki pou retournen.”
Oubyen posibleman, “fer li vreman per.”
Oubyen “fer en trou dan bann miray.” Literalman, “ouver.”
Oubyen “latet.”
Ebre, Sheʹol, setadir, latonm tou bann dimoun ki’n mor an zeneral. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “Sa zenn fiy.”
Sa non i vedir “Bondye i avek nou.”
Oubyen “wadi.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Setadir, Larivyer Efrat.
Larzan, sa metal.
Vwar Leksplikasyon bann mo.