Izai 65:1-25

  • Zeova i ziz bann dimoun ki ador zidol (1-16)

    • Bondye Lasans ek bondye Desten (11)

    • “Mon bann serviter pou manze” (13)

  • En nouvo lesyel ek en nouvo later (17-25)

    • Zot pou konstri bann lakaz e zot pou annan bann plantasyon rezen (21)

    • Zot pa pou rente pour nanryen (23)

65  “Mon ti les bann dimoun ki pa ti rod mwan, konn mwan. Mon ti les bann dimoun ki pa ti rod mwan, trouv mwan. Mon ti dir en nasyon ki pa ti pe loue* mon non, ‘La mon la, la mon la!’   Tou dilon lazournen, mon’n ouver mon lebra avek en pep ki antete,Avek bann dimoun ki mars dan en move semen,Ki fer sa ki zot nide i dir zot fer.   En pep ki kontinyen ofans mwan devan mon figir,Ki pe ofer bann sakrifis dan bann zarden e ki pe fer monte lafimen zot bann sakrifis lo bann blok.*   Zot asiz parmi bann latonmE zot pas lannwit dan bann landrwa kasyet.* Zot manz lavyann kosonE dan zot bann resipyan i annan lasos bann manze ki’n ganny fer avek bann keksoz ki sal.*   Zot dir, ‘Reste ou tousel, pa bezwen vin kot mwan,Parski mon pli sen ki ou.’* Sa bann keksoz i fer lafimen sorti dan mon nennen, en dife ki pe brile lazournen antye.   Gete! I’n ganny ekri devan mwan. Mon pa pou reste trankil,Me mon pou fer zot peye,Mon pou fer zot peye pour tou sa ki zot in fer,*   Pour bann fot ki zot in fer e osi pour bann fot ki zot bann zanset in fer.” La sa ki Zeova in dir. “Vi ki zot ti fer monte lafimen zot sakrifis lo bann montannyE zot ti mank respe pour mwan lo bann pti montanny,Pour konmanse, mon pou kalkil tou zot saler.”*   La sa ki Zeova i dir: “Zis parey ler zot vwar en grap rezen ki zot kapab servi pour fer nouvo divenE en dimoun i dir, ‘Pa bezwen detri li parski i annan ki ankor bon ladan,’* Mon pou fer sanmenm sa pour mon bann serviter. Mon pa pou detri zot tou.   Mon pou fer Zakob ganny en desandansE mon pou fer sa enn ki pou erit mon bann montanny sorti dan desandans Zida. Bann dimoun ki mon’n swazir pou pran sa peiE mon bann serviter pou reste laba. 10  Saronn pou vin en laplenn zerb pour bann moutonE Vale Akor pou vin en landrwa repo pour bann bef,Pour mon pep ki rod mwan. 11  Me zot osi zot ansanm avek sa bann dimoun ki pe abandonn Zeova,Bann dimoun ki pe oubliy mon montanny sen,Bann dimoun ki pe prepar en latab pour bondye LasansE bann dimoun ki pe ranpli bann lakoup avek diven ki’n melanze pour bondye Desten. 12  Alor, mon pou fer zot ganny touye avek lepeE zot tou zot pou azenou pour ganny touye,Parski mon ti kriy zot, me zot pa ti reponn,Mon ti koze, me zot pa ti ekoute. Zot ti kontinyen fer sa ki mal dan mon lizyeE zot ti swazir pour fer sa ki mon pa kontan.” 13  Alor la sa ki Souvren Senyer Zeova i dir: “Gete! Mon bann serviter pou manze, me zot, zot pou lafen. Gete! Mon bann serviter pou bwar, me zot, zot pou swaf. Gete! Mon bann serviter pou dan lazwa, me zot, zot pou onte. 14  Mon bann serviter pou kriye dan lazwa parski zot leker pou dan lazwa,Me zot, zot pou kriye parski zot leker pou fermalE zot pou plennyen parski zot pou dekouraze. 15  Ler zot pou’n fini ale, bann dimoun ki mon’n swazir pou servi zot non konman en malediksyonE Souvren Senyer Zeova pou touy zot touMe i pou apel son bann serviter en lot non, 16  Koumsa nenport dimoun ki rod en benediksyon lo later,Sa Bondye laverite* pou beni liE nenport dimoun ki fer en serman lo later,Pou fer serman o non sa Bondye laverite.* Parski bann maler* ki’n arive dan lepase pou ganny oubliye. Zot pou ganny kasyet devan mwan. 17  Parski gete! Mon pe kree en nouvo lesyel ek en nouvo later. Personn pa pou rapel bann keksoz ki’n arive dan lepaseE sa bann keksoz pa pou dan zot leker. 18  Alor, zot devret selebre e zwaye pour touzour akoz sa ki mon pe kree. Parski gete! Mon pe kree Zerizalenm pour li vin sa lavil ki fer lezot kontanE mon pe fer son pep vin sa pep ki fer lezot selebre. 19  Mon pou kontan akoz Zerizalenm e mon pou selebre akoz mon pep. Personn pa pou tann ankor bann dimoun ki pe plere oubyen ki dan maler laba.” 20  “I pou nepli annan en pti baba laba ki pou viv zis pour detrwa zourE i pou nepli annan en zonm aze ki pa pou viv lontan. Parski en dimoun ki mor ler i annan 100 an pou ganny konsidere konman en pti garsonE en dimoun ki fer pese pou ganny modi menm si i annan 100 an.* 21  Zot pou konstri bann lakaz e zot pou reste ladan. Zot pou annan bann plantasyon rezen e zot pou manz zot bann fri. 22  Zot pa pou konstri bann lakaz pour en lot dimoun reste ladanE zot pa pou plante pour lezot dimoun manze. Parski mon pep pou viv menm kantite letan* ki en pye dibwa i vivE bann dimoun ki mon’n swazir pou byen kontan bann keksoz ki zot fer. 23  Zot pa pou rente* pour nanryen*E zot pa pou ganny bann zanfan ki pou soufer,Parski zot ek zot zanfanI sa desandans ki Zeova in beni. 24  Mon pou reponn zot menm avan ki zot kriye. Mon pou tann zot menm si zot ankor pe koze. 25  Lelou ek pti mouton pou manz ansanm,Lyon pou manz lapay zis parey toroE serpan pou manz lapousyer. Zot pa pou fer okenn ditor ni detri nanryen partou lo mon montanny sen.” La sa ki Zeova in dir.

Bann not

Literalman, “kriy lo.”
Oubyen “brik.” Sa pe refer avek bann blok ki ganny fer avek lapay ek later.
Oubyen posibleman, “bann payot kot zot ti veye.”
Oubyen “enpir.”
Oubyen posibleman, “Parski mon pou fer ou vin sen parey mwan.”
Literalman, “lo zot lestoman.”
Literalman, “lo zot lestoman.”
Literalman, “i annan en benediksyon ladan.”
Oubyen “ki fidel.” Literalman, “Amenn.”
Oubyen “ki fidel.” Literalman, “Amenn.”
Oubyen “bann problenm.”
Oubyen posibleman, “E en dimoun ki pa arive viv ziska 100 an pou ganny konsidere konman en dimoun ki’n ganny modi.”
Literalman, “zour.”
Oubyen “travay dir.”
Oubyen “anven.”