Izai 11:1-16

  • En pti brans Zese pou diriz dan en fason ki drwat (1-10)

    • Lelou pou reste avek pti mouton (6)

    • Konnesans lo Zeova pou ranpli later (9)

  • Larestan son pep pou retournen (11-16)

11  En pti brans pou pouse lo siko ZeseE en bourzon ki sorti dan son bann rasin pou raport fri.   I pou ganny lespri sen Zeova,I pou saz e i pou entelizan,I pou donn bann bon konsey e i pou for,I pou annan konnesans e i pou annan en gran respe pour Zeova.   I pou kontan pour annan en gran respe pour Zeova. I pa pou ziz zis dapre sa ki i vwar,I pa pou koriz zis dapre sa ki i tande.   I pou ziz bann dimoun ki pa enportan avek lazistis*E i pou koriz dan en fason ki drwat pour bann dimoun ki annan limilite lo later benefisye. I pou tap later avek sa baton ki sorti dan son labousE i pou touy bann move dimoun avek sa souf ki sorti dan son labous.   Ladrwatir pou vin en sang dan son lerenE fidelite pou vin en sang lo son laans.   Lelou pou reste avek pti mouton pour en pe letan,Leopar pou alonze avek pti kabri,Pti bef, lyon ek zannimo angrese pou ansanm zot tou.* En pti garson pou diriz zot.   Bef ek lours pou manz ansanmE zot piti pou alonze ansanm. Lyon pou manz lapay parey toro.   En zanfan ki ankor pe tete pou zwe kot en kobra i resteE en zanfan ki’n sevre* pou met son lanmen lo trou kot en serpan anpwazonnen i reste.   Zot pa pou fer okenn keksoz malE zot pa pou detri nanryen partou lo mon montanny sen,Parski konnesans lo Zeova pou vreman ranpli laterZis parey delo i kouver fon lanmer. 10  Sa zour, en dimoun* sorti dan fanmir Zese pou debout parey en lansenny* pour bann pep. Bann nasyon pou al rod gidans kot li*E son landrwa repo pou ganny glorifye. 11  Sa zour, Zeova pou anvoy son lanmen ankor, pour en dezyenm fwa, pour repran larestan son pep ki ankor Asiri, Lezip, Patros, Kous, Elam, Sinar,* Amat e lo bann zil. 12  I pou met en lansenny* pour bann nasyon e i pou rasanble bann dimoun Izrael ki’n disperse. I pou rasanble bann dimoun Zida ki’n disperse dan sa kat kwen later. 13  Efraim pou aret zalouE bann dimoun ki ay Zida pou ganny detrir. Efraim pa pou zalou ZidaE Zida pa pou ay Efraim. 14  Zot pou desann vit lo bann montanny* bann Filisten dan was. Zot pou pran bann keksoz bann dimoun ki dan Les. Zot pou anvoy zot lanmen kont* Edonm ek MoabE bann Amonnit pou vin zot bann serviter. 15  Zeova pou separ* sa labe* ki dan lanmer LezipE i pou lev son lanmen lo Larivyer.* I pou soufle en divan so lo son* set larivyerE i pou fer bann dimoun traverse dan zot sandalet. 16  I pou annan en gran semen ki pou sorti Asiri pour larestan son pep ki reste,Zis parey i ti annan pour Izrael zour i ti sorti Lezip.

Bann not

Oubyen “ladrwatir.”
Oubyen posibleman, “Pti bef ek lyon pou manz ansanm.”
Sa i ler en zanfan i aret tete e konmans manz manze solid.
Literalman, “rasin.”
Oubyen “en poto sinyal.”
Oubyen “Bann nasyon pou rod li.”
Setadir, Babilonn.
Oubyen “en poto sinyal.”
Literalman, “zepol.”
Oubyen “ganny plis pouvwar lo.”
Oubyen posibleman, “fer sek.”
Literalman, “lalang.”
Setadir, Larivyer Efrat.
Oubyen posibleman, “e fer li vin.”