Let pour bann Filipyen 2:1-30

  • Limilite Kretyen (1-4)

  • Limilite ek loner Kris (5-11)

  • Travay dir pour zot ganny sove (12-18)

    • Briye parey lalimyer (15)

  • Timote ek Epafrodit i ganny anvoye (19-30)

2  Vi ki zot ankouraz kanmarad akoz zot ini dan Kris, vi ki zot rekonfort kanmarad akoz lanmour, vi ki zot konsernen pour kanmarad, vi ki zot annan lafeksyon ek konpasyon pour kanmarad  alor, ranpli mon leker avek lazwa par annan en menm fason panse e en menm lanmour, konpletman ini avek en sel panse antet.  Pa fer nanryen avek en leta lespri dispit oubyen egois, me avek limilite konsider lezot pli siperyer ki zot.  Deplis, pa rod zis zot prop lentere, me lentere lezot osi.  Kontinyen annan sa menm fason panse ek latitid ki Kris Zezi ti osi annan,  ki menm si i ti annan menm natir ki Bondye, i pa ti zanmen ni menm mazinen pour esey vin egal avek Bondye.  Non, me i ti pare pour kit tou sa ki i ti annan, annan menm natir ki en lesklav e vin en imen.  An plis ki sa, ler i ti vin konman en zonm, i ti imilye son lekor e montre li obeisan menm ziska lanmor, wi, lanmor lo poto martir.*  Se pour sa rezon osi ki Bondye in donn li en pozisyon pli siperyer e i’n kontan pour donn li en non ki pli enportan ki tou lezot non, 10  pour ki o non Zezi tou dimoun i tonm azenou, bann ki dan lesyel, lo later e anba later . . . 11  e ki tou dimoun* i devret piblikman rekonnet ki Zezi Kri i Senyer pour laglwar Bondye nou Papa. 12  Alor, zot ki mon kontan, zot in toultan obei ler mon ti avek zot. Aprezan ki mon pa la, kontinyen obei plis ankor e kontinyen travay dir avek gran respe ek lafreyer pour zot ganny sove. 13  Parski Bondye pe azir dan en fason ki fer li plezir, i fortifye zot e donn zot sa dezir ek lafors pour azir. 14  Kontinyen fer tou keksoz san konplent e argimante, 15  pour ki zot ava inosan e san okenn repros, konman bann zanfan Bondye ki san defo parmi en zenerasyon ki move e koronpi e ki zot parey bann lalimyer ki pe briye dan sa lemonn, 16  anmezir ki zot pe tyonbo for parol lavi. Pour ki mon ava annan rezon pour rezoui zour Kris, akoz mon pa’n tay anven ouswa travay dir anven. 17  Mon kontan e mon zwaye ansanm avek zot tou, menm si mon parey en lofrann diven ki pe ganny vide lo sa sakrifis ek servis sen* ki zot pe ofer akoz zot lafwa. 18  Dan menm fason, zot osi zot devret kontan e zwaye ansanm avek mwan. 19  Si i lavolonte Senyer Zezi, mon swete anvoy Timote kot zot byento, pour ki mon kapab ganny ankouraze ler mon ganny zot nouvel. 20  Parski mon napa personn ankor ki annan en bon latitid parey Timote ki vreman enterese avek zot byennet. 21  Parski tou lezot pe rod zot prop lentere, me pa sa ki pour Zezi Kri. 22  Me zot konn byen ki parey en zanfan avek son papa, i’n servi parey en lesklav avek mwan pour propaz sa bon nouvel. 23  Alor, i sa enn ki mon pe swete anvoy kot zot desito ki mon vwar ki mannyer keksoz i deroule pour mwan. 24  Anfet, mon annan konfyans, ki si i lavolonte Senyer, mwan osi mon pou vini byento. 25  Me pour lemoman, i neseser pour anvoy mon frer Epafrodit kot zot, en solda Kris ki travay ansanm avek nou e osi en mesaze ki zot ti anvoye pour servi mwan, 26  vi ki i vreman anvi vwar zot tou e i dan depresyon akoz zot in tande ki i ti’n tonm malad. 27  I vre, i ti’n tonm malad e i ti pros pour mor, me Bondye in pran pitye pour li, anfet, pa zis pour li me osi pour mwan, pour ki mon pa pli tris ki mon deza ete. 28  Alor, mon pe anvoy li o pli vit posib pour ki zot ava vreman kontan ler zot vwar li e pour ki mwan osi mon pa sitan enkyet. 29  Alor, byen resevwar li parey zot abitye fer avek bann disip Senyer avek en kantite lazwa e kontinyen montre lapresyasyon pour bann zonm koumsa, 30  parski i ti pros pour mor akoz travay Kris,* i’n riske son lavi* pour servi mwan vi ki zot pa ti la pour pran swen avek mwan.

Bann not

Oubyen “tou lalang.”
Oubyen “servis piblik.”
Oubyen posibleman, “travay Senyer.”
Literalman, “nanm.”