Deterononm 6:1-25

  • Kontan Zeova avek tou ou leker (1-9)

    • “Ekoute Izrael” (4)

    • Paran i devret ansenny zot zanfan (6, 7)

  • Pa oubliy Zeova (10-15)

  • Zot pa devret teste Zeova (16-19)

  • Dir sa zenerasyon (20-25)

6  Alor sa i bann komannman, lareg ek lalwa ki Zeova zot Bondye in donnen pour ansenny zot, pour ki zot obei sa bann lalwa ler zot travers Larivyer Zourden pour pran sa pei konman zot propriyete.  Koumsa zot, zot zanfan ek zot pti zanfan pou annan en gran respe pour Zeova zot Bondye e tou dilon zot lavi, zot pou obei tou son bann lalwa ek komannman ki mon pe donn zot, pour ki zot viv lontan.  Izrael, zot devret ekoute e fer sir ki zot obei sa bann lalwa pour ki tou i al byen pour zot e ki zot vin en kantite dan sa pei kot dile ek dimyel i koule, zis parey Zeova, Bondye zot zanset in promet zot.  “Ekoute Izrael: Zeova nou Bondye i en sel Zeova.  Ou devret kontan Zeova ou Bondye avek tou ou leker, avek tou ou nanm* e avek tou ou lafors.*  Sa bann komannman ki mon pe donn ou ozordi, i devret dan ou leker  e ou devret ansenny zot avek* ou zanfan, koz lo la ler ou asize dan ou lakaz, ler ou marse lo semen, ler ou alonze e ler ou leve.  Anmar zot lo ou lanmen konman en rapel e zot devret vin konman en bando lo ou fron.*  Ekri zot lo lankadreman laport ou lakaz e lo ou bann baro.* 10  “Ler Zeova zot Bondye i anmenn zot dan sa pei ki i ti fer serman avek zot zanset Abraam, Izaak ek Zakob pour donn zot, sa pei avek bann gran e zoli lavil ki zot pa’n konstri, 11  bann lakaz ranpli avek tou sort kalite bon keksoz ki zot pa’n travay pour gannyen, bann basen delo ki zot pa’n fouye, bann plantasyon rezen ek pye zoliv ki zot pa’n plante e ler zot pou’n manze vant plen, 12  fer atansyon ki zot pa oubliy Zeova, sa enn ki’n fer zot sorti Lezip dan sa pei kot zot ti lesklav.* 13  Zot devret annan en gran respe* pour Zeova zot Bondye e li ki zot devret adore. Zot devret fer serman lo son non. 14  Zot pa devret ador lezot bondye, okenn lezot bondye ki bann pep otour zot i adore, 15  akoz Zeova zot Bondye ki parmi zot i en Bondye ki ekspekte en devosyon zis pour li tousel. Si non, Zeova zot Bondye pou vreman ankoler avek zot e i pou detri zot konpletman lo later. 16  “Zot pa devret teste Zeova zot Bondye parey zot ti teste li Masa. 17  Zot devret fer sir ki zot obei tou bann komannman Zeova zot Bondye e osi son bann rapel ek lareg ki i’n demann zot pour obei. 18  Zot devret fer sa ki drwat e bon devan Zeova, pour ki tou i al byen pour zot e ki zot antre e pran sa bon pei ki Zeova in fer serman pour donn zot zanset 19  par pous tou zot bann lennmi devan zot, zis parey Zeova in promet. 20  “A lavenir, ler ou zanfan i demann ou, ‘Akoz Zeova nou Bondye ti donn zot sa bann rapel, lareg ek lalwa?’ 21  ou pou dir ou zanfan, ‘Nou ti vin lesklav Faraon Lezip, me Zeova ti fer nou sorti Lezip avek son lanmen for. 22  Alor, nou ti vwar avek nou prop lizye ler Zeova ti kontinyen fer bann gran siny ek mirak ki ti fer en kantite dega Lezip, lo Faraon ek tou son fanmir. 23  I ti fer nou sorti laba e i ti anmenn nou isi pour donn nou sa pei ki i ti’n fer serman pour donn nou zanset. 24  Apre sa, Zeova ti demann nou pour obei tou sa bann lareg e pour annan en gran respe pour Zeova nou Bondye pour ki tou i al byen pour nou e ki nou reste vivan parey ozordi. 25  Nou pou ganny konsidere konman drwat si nou fer sir ki nou obei Zeova nou Bondye e swiv tou sa bann komannman ki i’n donn nou.’

Bann not

Oubyen “lavi.” Nanm i refer avek lavi en dimoun, enkli son lekor, leker, lespri ek tou son abilite. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “resours.”
Oubyen “repet zot avek, fer zot antre dan, enkilke zot dan.”
Literalman, “ant zot lizye.”
Oubyen “baro lavil.”
Literalman, “dan sa lakaz lesklav.”
Literalman, “lafreyer.’