Deterononm 22:1-30

  • Annan respe pour zannimo ou prosen (1-4)

  • Pa devret met lenz dimoun lot sèks (5)

  • Tret bann zannimo byen (6, 7)

  • Balistrad lo twa lakaz (8)

  • Bann keksoz ki pa devret ganny melanze (9-11)

  • Bann ponpon lo lenz (12)

  • Lalwa lo vyol (13-30)

22  “Si ou vwar toro oubyen mouton ou frer ki’n perdi, ou pa devret inyor li. Sirman ou devret anmenn li kot ou frer.  Me si ou frer pa reste o bor ou oubyen ou pa konn li, ou devret anmenn sa zannimo kot ou lakaz e ou pou gard li kot ou ziska ler ou frer i vin rod li. Alor, ou devret rann li son zannimo.  Sanmenm sa ki ou devret fer avek son bourik, son lenz oubyen nenport keksoz ki ou frer i perdi me ki ou’n trouve. Ou pa devret inyor sa keksoz.  “Si ou vwar bourik ou frer oubyen son toro ki’n tonm lo semen, ou pa devret inyor li. Sirman ou devret ed ou frer pour lev sa zannimo.  “En madanm pa devret met lenz en msye lo li e en msye osi pa devret met lenz en madanm. Parski en dimoun ki fer sa i degoutan pour Zeova ou Bondye.  “Si ou trouv en nik zwazo lo semen ki annan bann pti zwazo oubyen dizef ladan, ki swa dan en pye dibwa oubyen ater e ki sa manman zwazo pe sof bann pti zwazo oubyen dizef, ou pa devret pran sa manman ansanm avek son piti.  Fer sir ki ou fer zot manman ale me ou kapab pran son bann piti. Fer sa pour ki tou i al byen pour ou e ki ou viv lontan.  “Si ou konstri en nouvo lakaz, ou devret fer en pti miray toultour ou twa lakaz pour ki si en dimoun i tonbe, ou ek ou fanmir pa pou koupab pour lanmor sa dimoun.*  “Ou pa devret senm de kalite lagrenn dan ou plantasyon rezen. Si non, ler sa bann lagrenn ek sa pye rezen i raporte, tousala pou ganny sezi e anmennen kot tabernak. 10  “Ou pa devret fer en toro ek en bourik labour later ansanm. 11  “Ou pa devret met en lenz ki’n ganny fer avek lalenn ek linenn ki’n melanz ansanm. 12  “Ou devret fer bann pti ponpon e met zot lo kat kwen sa lenz ki ou mete. 13  “Si en zonm i marye avek en madanm e annan relasyon seksyel avek li me apre sa i ay* li, 14  akiz li pour move kondwit e gat son repitasyon par dir: ‘Mon’n marye avek sa madanm me ler mon ti annan relasyon seksyel avek li, mon pa ti vwar nanryen ki montre ki i ti en vyerz,’ 15  papa ek manman sa fiy i devret anmenn laprev pour montre ki sa fiy ti en vyerz kot bann ansyen kot baro lavil. 16  Papa sa fiy i devret dir bann ansyen, ‘Mon’n donn sa msye mon fiy konman son madanm, me i ay* li 17  e i pe akiz li pour move kondwit par dir: “Mon’n dekouver ki ou fiy pa en vyerz.” Alor, la laprev ki montre ki mon fiy ti en vyerz.’ Apre zot pou tal sa latwal devan bann ansyen sa lavil. 18  Bann ansyen dan sa lavil pou pran sa zonm e disiplin li. 19  Zot pou fer li pey papa sa fiy en lamann 100 sekel* annarzan, akoz sa zonm in sali repitasyon en vyerz Izrael e i pou kontinyen reste konman son madanm. I pou napa drwa divors sa madanm tan ki i ankor vivan. 20  “Me si sa lakizasyon i vre e napa okenn laprev ki montre ki sa fiy ti en vyerz, 21  zot devret anmenn sa fiy deor devan larantre lakaz son papa e bann dimoun dan son lavil pou saboul li avek ros, akoz i’n komet imoralite seksyel* dan lakaz son papa, en keksoz ki fer onte dan pei Izrael. Alor, ou devret tir sa ki move parmi zot. 22  “Si en zonm i ganny atrape pe dormi avek madanm en lot zonm, tou le de i devret mor ansanm, sa msye ki’n dormi avek sa madanm e osi sa madanm. Alor, ou devret tir sa ki move Izrael. 23  “Si en fiy vyerz i fiyanse avek en zonm e en lot zonm i zwenn li dan lavil e dormi avek li, 24  ou devret anmenn zot tou le de kot baro sa lavil e saboul zot avek ros. Sa fiy akoz i pa’n kriye dan lavil e sa zonm akoz i’n imilye madanm son prosen. Alor, ou devret tir sa ki move parmi zot. 25  “Par kont, si en zonm i zwenn en fiy ki’n fiyanse dan en plantasyon e sa zonm i fors li pour dormi avek li, sa zonm ki’n dormi avek li i devret ganny met amor li tousel. 26  Ou pa devret fer nanryen sa fiy. Sa fiy pa’n fer en pese ki merit lanmor. Sa i parey avek ler en dimoun i atak son prosen e touy li. 27  Parski sa zonm in zwenn li dan plantasyon e sa fiy ki’n fiyanse in kriye, me i ti napa personn pour sov li. 28  “Si en zonm i zwenn en fiy vyerz ki pa ankor fiyanse e i tyonbo li e dormi avek li e zot ganny atrape, 29  sa zonm ki’n dormi avek li i devret donn papa sa fiy 50 sekel annarzan e sa fiy pou vin son madanm. Parski i’n imilye li, i pou napa drwa divors sa madanm tan ki i ankor vivan. 30  “En zonm pa devret marye avek madanm son papa, pour ki i pa anmenn laont lo son papa.*

Bann not

Oubyen “vers disan.”
Oubyen “rezet.”
Oubyen “rezet.”
En sekel ti pez 11.4 granm. Vwar Lezot lenformasyon B14.
Oubyen “prostitisyon.”
Literalman, “lev lenz son papa.”