Sa ki bann zapot ti fer 7:1-60

  • Diskour Etyenn devan Sannedren (1-53)

    • Lepok bann Patrias (2-16)

    • Moiz sef pep Izrael. Bann Izraelit i ador zidol (17-43)

    • Bondye pa viv dan tanp ki’n ganny fer par zonm (44-50)

  • Etyenn i ganny saboule avek ros (54-60)

7  Me granpret ti dir: “Eski sa bann keksoz i vre?”  Etyenn ti reponn: “Frer, ansyen, ekoute. Bondye laglwar ti aparet avek nou zanset Abraam ler i ti Mezopotami, avan ki i ti al reste Arann  e Bondye ti dir li: ‘Kit ou pei ek ou fanmir e al dan sa pei ki mon pou montre ou.’  Apre sa, i ti kit pei bann Kaldeen e al reste Arann. Laba, apre lanmor son papa, Bondye ti fer li sanz landrwa reste pour al dan sa pei kot zot pe reste konmela.  Pourtan, i pa ti donn li okenn leritaz dan sa pei, non, pa ni menm en bout later grander son lipye. Me i ti promet ki i ti pou donn li ek son desandans sa pei konman zot propriyete, menm si sa letan i pa ti ankor ganny zanfan.  Deplis, Bondye ti dir li ki son desandans ti pou vin bann etranze dan en pei ki pa pour zot, ki sa pep ti pou fer zot vin lesklav e fer zot pas martir* pour 400 an.  Bondye ti dir: ‘Mon pou ziz sa nasyon ki ti fer zot lesklav. Apre sa, zot pou sorti dan sa pei e zot pou ador mwan* dan sa landrwa.’  “I ti osi fer en lalyans sirkonsizyon avek li, i ti vin papa Izaak e sirkonsi li wityenm zour. Izaak ti vin papa* Zakob e Zakob ti vin papa sa 12 sef fanmir.*  Sa bann sef fanmir ti zalou Zozef, zot ti vann li e i ti ganny anmennen Lezip. Me Bondye ti avek li 10  e i ti delivre li dan tou son difikilte. I ti donn li lasazes e fer Faraon lerwa Lezip kontan li. Faraon ti apwent li pour diriz Lezip ek son lakour antye. 11  Me en lafanmin, wi en gran ladetres ti frap Lezip antye ek Kanaan e nou bann zanset pa ti kapab trouv nanryen pour manze. 12  Me Zakob ti tande ki i ti annan manze* Lezip, alor pour premye fwa i ti anvoy nou bann zanset laba. 13  Dezyenm fwa ki zot ti ale, Zozef ti fer son bann frer rekonnet li e alor Faraon ti konn fanmir Zozef. 14  Alor Zozef ti fer son papa Zakob ek tou son fanmir vin kot li, i ti annan 75 dimoun* an tou. 15  Zakob ti desann Lezip, i ti mor laba e nou bann zanset osi. 16  Zot ti ganny anmennen e antere Sekenm dan latonm ki Abraam ti’n aste laba avek bann garson Amor pour en serten kantite pyes larzan. 17  “Ler Bondye ti pros pour akonpli promes ki i ti’n fer avek Abraam, nou pep ti’n ogmante e vin bokou Lezip. 18  Sa letan, i ti annan en lot lerwa ki pa ti’n konn Zozef ki ti pe diriz Lezip. 19  Sa lerwa ti maltret nou pep, fors nou zanset pour abandonn zot pti baba e les zot mor. 20  Sanmenm sa letan ki Moiz ti ne e i ti vreman en zoli pti baba.* Pour trwa mwan, son paran ti pran swen avek li kot lakaz son papa. 21  Me ler son paran ti ganny forse pour abandonn li, fiy Faraon ti anmas li e elve li konman son prop garson. 22  Moiz ti ganny sa pli bon ledikasyon Lezip.* Anfet, i ti koz vreman byen e fer bann gran keksoz. 23  “Ler i ti ganny 40 an, i ti deside al get son bann frer, pep Izrael. 24  Ler i ti vwar enn parmi zot pe ganny maltrete, i ti defann sa enn ki ti pe ganny abize e revanze par touy sa Ezipsyen. 25  I ti krwar ki son bann frer ti pou konpran ki Bondye ti pe servi li pour delivre zot, me zot pa ti konpran. 26  Lannmen i ti vwar de zot pe lager, i ti oule fer zot fer lape, alor i ti dir zot: ‘Zot bann frer. Akoz zot maltret kanmarad?’ 27  Me sa enn ki ti pe maltret son kanmarad ti pous li e dir: ‘Lekel ki’n apwent ou sef ek ziz lo nou? 28  Pa dir mwan ou anvi touy mwan parey ou’n touy sa Ezipsyen yer?’ 29  Ler i ti tann sa, Moiz ti sove e al viv konman en etranze dan pei Madyann kot i ti vin papa de garson. 30  “Apre ki 40 an ti’n pase, dan dezer o bor Montanny Sinai, en lanz ti aparet avek li dan dife en brousay ki ti pe brile. 31  Kan Moiz ti vwar sa, i ti etonnen. Ler i ti al pli pre pour gete, i ti tann lavwa Zeova:* 32  ‘Mwan menm Bondye ou bann zanset, Bondye Abraam, Izaak ek Zakob.’ Moiz ti konmans tranble e i ti per pour kontinyen gete. 33  Zeova* ti dir li: ‘Tir ou sandalet dan ou lipye parski sa landrwa kot ou ete i sen. 34  Mon’n vwar ki mon pep pe pas martir Lezip. Mon’n tann zot pe plennyen e mon’n desann pour delivre zot. Aprezan, ekoute, mon pou anvoy ou Lezip.’ 35  Sa menm Moiz ki zot pa ti aksepte e ki zot ti dir: ‘Lekel ki’n apwent ou sef ek ziz lo nou?’ li menm sa enn ki Bondye, atraver sa lanz ki ti aparet avek li dan sa brousay, ti anvoye konman zot sef e sa enn ki ti delivre zot. 36  Sa zonm ti fer zot sorti Lezip, i ti fer en kantite keksoz merveye ek mirak Lezip, kot Lanmer Rouz e dan dezer pour 40 an. 37  “Li menm li sa Moiz ki ti dir pep Izrael: ‘Bondye pou anvoy zot en profet parey mwan ki pou sorti parmi zot.’ 38  Li menm ki ti avek pep Izrael dan dezer. I ti avek nou bann zanset e sa lanz ti koz avek li lo Montanny Sinai. I ti ganny bann mesaz vivan sorti kot Bondye pour donn nou. 39  Nou zanset ti refize obei li, zot ti rezet li e dan zot leker zot ti anvi retourn Lezip. 40  Zot ti dir Aaron: ‘Fer bann bondye pour nou ki pou mars devan nou. Parski nou pa konnen ki’n arive avek sa Moiz ki’n tir nou Lezip.’ 41  Alor sa letan zot ti fer en pti bef, ofer en sakrifis pour sa zidol e konmans selebre akoz sa ki zot ti’n fer avek zot lanmen. 42  Alor Bondye ti vir ledo avek zot e les zot ador* soley, lalin ek zetwal, zis parey i’n ganny ekrir dan liv bann Profet: ‘Pep Izrael, pa avek mwan ki zot ti ofer lofrann ek sakrifis pour sa 40 an ki zot ti dan dezer, non? 43  Me zot ti anmenn avek zot latant bondye Molok ek zetwal bondye Refann, sa bann zidol ki zot ti fer pour adore. Sanmenm mon pou deport zot pli lwen ki Babilonn.’ 44  “Nou zanset ti annan latant ladorasyon* dan dezer parey Bondye ti demann Moiz pour fer dapre model ki Bondye ti montre li. 45  Pli tar, nou zanset ansanm avek Zozye ti ganny sa latant e zot ti anmenn li dan en pei kot Bondye ti pous bann nasyon ki ti la. Sa latant ti reste la ziska dan letan David. 46  Bondye ti kontan David e David ti demande pour fer en lakaz pour Bondye Zakob. 47  Me se Salomon ki ti konstri en lakaz pour li. 48  Me Bondye Tre O pa reste dan lakaz ki’n ganny fer par zonm, parey en profet i dir: 49  ‘Zeova* i dir, Lesyel i mon tronn e later i mon marspye. Ki kalite lakaz ou kapab konstri pour mwan? Ouswa kote mon pou reste? 50  Pa mwan ki’n fer tou keksoz?’ 51  “Zonm antete, zot in ferm zot leker ek zot zorey.* Zot touzour reziste lespri sen, parey zot zanset ti fer zot osi zot fer. 52  Lekel sa profet ki zot zanset pa ti persekite? Wi, zot bann zanset ti touy sa bann ki ti anons davans ki sa Enn drwat ti pe vini e aprezan zot menm zot ki’n trai e touy li. 53  Zot in ganny Lalwa atraver bann lanz, me zot pa’n obei li.” 54  Ler zot ti tann sa bann keksoz, zot ti sitan ankoler* ki zot ti anvi fer li dimal. 55  Me Etyenn, ranpli avek lespri sen, ti get dan lesyel e i ti vwar laglwar Bondye e Zezi lo kote drwat Bondye. 56  I ti dir: “Gete! Mon vwar lesyel ouver e Garson zonm lo kote drwat Bondye.” 57  Alor zot ti kriye avek tou zot lafors, bous zot zorey e zot tou zot ti sot lo li. 58  Apre ki zot ti’n zet li an deor lavil, zot ti konmans saboul li. Bann temwen ti met zot lenz kot lipye en zenn onm ki ti apel Sol. 59  Pandan ki zot ti pe saboul li avek ros, Etyenn ti demande: “Senyer Zezi, pran mon lavi.”* 60  Apre, i ti tonm azenou e kriye: “Zeova,* pa kondann zot pour sa pese.” Apre ki i ti’n dir sa, i ti mor.*

Bann not

Oubyen “maltret zot.”
Oubyen “ofer mwan en servis sakre.”
Oubyen posibleman, “ti fer parey avek.”
Oubyen “patriars.”
Oubyen “legren.”
Literalman, “nanm.”
Oubyen “zoli dan lizye Bondye.”
Literalman, “tou lasazes bann Ezipsyen.”
Oubyen “ofer en servis sakre.”
Oubyen “latant temwannyaz, tabernak.”
Oubyen “zot leker ek zot zorey pa’n sirkonsi.”
Oubyen “blese.”
Oubyen “lespri.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “tonm dormi dan lanmor.”