Skip to content

Al lo konteni

Sa ki bann zapot ti fer

Sapit

Konteni

 • 1

  • Mesaz pour Teofil (1-5)

  • Rann temwannyaz ziska dan bann landrwa pli elwannyen lo later (6-8)

  • Zezi i mont dan lesyel (9-11)

  • Bann disip i zwenn ansanm (12-14)

  • Matyas i ganny swazir pour ranplas Zida (15-26)

 • 2

  • Bann disip i ganny lespri sen zour Lapannkot (1-13)

  • Diskour Pyer (14-36)

  • Lafoul i azir annakor avek diskour Pyer (37-41)

   • 3,000 dimoun i ganny batize (41)

  • Bann Kretyen i zwenn ansanm (42-47)

 • 3

  • Pyer i geri en mandyan ki paralize (1-10)

  • Diskour Pyer kot bann kolonn Salomon (11-26)

   • “Tou keksoz pou ganny retablir” (21)

   • En profet parey Moiz (22)

 • 4

  • Pyer ek Zan i ganny arete (1-4)

   • Bann disip in ariv 5,000 zonm aprezan (4)

  • Zizman devan Sannedren (5-22)

   • ‘Nou pa kapab aret koze’ (20)

  • Lapriyer pour ganny lardyes (23-31)

  • Bann disip i partaz sa ki zot annan (32-37)

 • 5

  • Ananyas ek Safira (1-11)

  • Bann zapot i fer en kantite mirak (12-16)

  • Ganny met dan prizon e large (17-21a)

  • Ganny anmennen devan Sannedren ankor (21b-32)

   • ‘Obei Bondye plito ki zonm’ (29)

  • Konsey Gamalyel (33-40)

  • Prese kaz an kaz (41, 42)

 • 6

  • Set zonm i ganny swazir pour servi (1-7)

  • Etyenn i ganny akize pour koz kont Bondye (8-15)

 • 7

  • Diskour Etyenn devan Sannedren (1-53)

   • Lepok bann Patrias (2-16)

   • Moiz sef pep Izrael. Bann Izraelit i ador zidol (17-43)

   • Bondye pa viv dan tanp ki’n ganny fer par zonm (44-50)

  • Etyenn i ganny saboule avek ros (54-60)

 • 8

  • Sol i persekit bann disip (1-3)

  • Bon rezilta ki Filip ti gannyen dan predikasyon Samari (4-13)

  • Pyer ek Zan i ganny anvoye Samari (14-17)

  • Simon i esey aste lespri sen (18-25)

  • En o zofisye Etyopyen (26-40)

 • 9

  • Sol lo semen pour al Damas (1-9)

  • Ananyas i ganny anvoye pour ed Sol (10-19a)

  • Sol i koz lo Zezi Damas (19b-25)

  • Sol i vizit Zerizalenm (26-31)

  • Pyer i geri Ene (32-35)

  • Dorkas en madanm zenere i ganny resisite (36-43)

 • 10

  • Vizyon Korney (1-8)

  • Vizyon Pyer lo bann zannimo ki’n ganny pirifye (9-16)

  • Pyer i vizit Korney (17-33)

  • Pyer i anons bon nouvel avek dimoun lezot nasyon (34-43)

   • “Bondye pa fer lapreferans” (34, 35)

  • Dimoun lezot nasyon i ganny lespri sen e ganny batize (44-48)

 • 11

  • Pyer i rakont bann zapot (1-18)

  • Barnabas ek Sol ti Antyos, Siri (19-26)

   • Bann disip i ganny apele Kretyen pour premye fwa (26)

  • Agabis i predir lafanmin (27-30)

 • 12

  • Zak i ganny touye. Pyer i ganny met dan prizon (1-5)

  • Pyer i sorti dan prizon dan en fason mirakile (6-19)

  • En lanz i touy Erod (20-25)

 • 13

  • Barnabas ek Sol i ganny anvoye konman misyonner (1-3)

  • Predikasyon Sip (4-12)

  • Diskour Pol ler i ti Antyos, Pisidi (13-41)

  • Lord pour pres avek dimoun lezot nasyon (42-52)

 • 14

  • Ogmantasyon ek lopozisyon Ikonyonm (1-7)

  • Ganny konsidere konman bann bondye Lis (8-18)

  • Pol i sirviv apre ki i’n ganny saboule avek ros (19, 20)

  • Ankouraz bann kongregasyon (21-23)

  • Retourn Antyos, Siri (24-28)

 • 15

  • Diskisyon konsernan sirkonsizyon Antyos (1, 2)

  • Problenm konsernan sirkonsizyon i ganny diskite (3-5)

  • Bann ansyen ek zapot i zwenn ansanm (6-21)

  • Let sorti kot konsey direkter (22-29)

  • Bann kongregasyon i ganny ankouraze atraver let (30-35)

  • Pol ek Barnabas i separe (36-41)

 • 16

  • Pol i swazir Timote (1-5)

  • Vizyon sa zonm Masedwann (6-10)

  • Lidi i konverti dan lavil Filip (11-15)

  • Pol ek Silas i ganny met dan prizon (16-24)

  • Gard prizon ek bann dan son lakour i ganny batize (25-34)

  • Pol i demande pour pa ganny tire dan prizon an kasyet (35-40)

 • 17

  • Pol ek Silas Tesalonik (1-9)

  • Pol ek Silas Bere (10-15)

  • Pol Atenn (16-22a)

  • Diskour Pol Lareopaz (22b-34)

 • 18

  • Minister Pol Korent (1-17)

  • Pol i retourn Antyos, Siri (18-22)

  • Pol i al Galasi ek Frizi (23)

  • Apolos i ganny led (24-28)

 • 19

  • Pol Efez. Serten i reganny batize (1-7)

  • Pol i donn diferan diskour (8-10)

  • Malgre bann pratik demonyak, zot ti reisi (11-20)

  • Rayot Efez (21-41)

 • 20

  • Pol Masedwann ek Lagres (1-6)

  • Etikis i ganny resisite Troas (7-12)

  • Sorti Troas pour al Mile (13-16)

  • Pol i zwenn bann ansyen Efez (17-38)

   • Ansenny kaz an kaz (20)

   • “Plis lazwa pour donnen” (35)

 • 21

  • Lo semen pour al Zerizalenm (1-14)

  • Ariv Zerizalenm (15-19)

  • Pol i ekout konsey bann ansyen (20-26)

  • Rayot dan tanp. Pol i ganny arete (27-36)

  • Pol i ganny permisyon pour koz avek lafoul (37-40)

 • 22

  • Pol i defann son lekor devan lafoul (1-21)

  • Pol i servi son sitwayennte Romen (22-29)

  • Sannedren i ganny rasanble (30)

 • 23

  • Pol i koz devan Sannedren (1-10)

  • Pol i ganny lafors gras a Senyer (11)

  • Konplo pour touy Pol (12-22)

  • Pol i ganny anvoye Sezare (23-35)

 • 24

  • Bann lakizasyon kont Pol (1-9)

  • Pol i defann son lekor devan Feliks (10-21)

  • Pol i bezwen esper de-z-an pour ganny zize (22-27)

 • 25

  • Pol i ganny zize devan Festis (1-12)

   • “Mon fer apel avek Sezar!” (11)

  • Festis i konsilte avek Lerwa Agripa (13-22)

  • Pol devan Agripa (23-27)

 • 26

  • Pol i defann son lekor devan Agripa (1-11)

  • Pol i dekrir lafason ki i ti konverti (12-23)

  • Reaksyon Festis ek Agripa (24-32)

 • 27

  • Pol i al Ronm par bato (1-12)

  • En tanpet i tap bato (13-38)

  • Nofraz (39-44)

 • 28

  • Ater lo zil Malt (1-6)

  • Papa Piblis i ganny geri (7-10)

  • Anrout pour Ronm (11-16)

  • Pol i koz avek bann Zwif Ronm (17-29)

  • Pandan de-z-an Pol i pres avek lardyes (30, 31)