Dezyenm let pour Timote 3:1-17

  • Letan vreman difisil dan bann dernyen zour (1-7)

  • Swiv fidelman legzanp Pol (8-13)

  • “Kontinyen swiv bann keksoz ki ou’n aprann” (14-17)

    • Tou Lekritir i enspire par Bondye (16)

3  Me gard sa antet, bann dernyen zour pou en letan vreman difisil.  Parski dimoun pou egois,* kontan larzan, vantar, arogan, zot pou koz an mal lo Bondye, zot pou dezobeisan anver zot paran, zot pa pou rekonesan e zot pa pou fidel.  Zot pou napa lanmour* pour kanmarad, zot pa pou tonm dakor avek kanmarad, zot pou malparl lezot, zot pou napa en kontrol lo zot lekor, zot pou kriyel, zot pa pou kontan sa ki byen,  zot pou tret, antete, orgeye,* kontan plezir plito ki kontan Bondye.  Zot pou fer krwar ki zot annan devosyon pour Bondye me sa pou napa okenn lefe dan zot lavi.* Reste lwen avek sa bann dimoun.  Parmi zot, i pou annan bann zonm ki pou al kot lakaz dimoun dan en fason rize pour anbet bann madanm feb ki deza annan en ta pese lo zot, ki ganny antrennen par tou sort dezir,  ki touzour pe aprann me ki pa zanmen kapab ganny en konnesans egzakt lo laverite.  Dan menm fason ki Zannes ek Zanbres ti opoz Moiz, sa bann dimoun pou osi kontinyen opoz laverite. Sa bann dimoun koumsa i move e zot napa laprouvasyon Bondye akoz zot pa pe viv dapre lafwa.  Kantmenm sa, zot pa pou kapab fer plis ki sa, parski i pou evidan pour tou dimoun ki zot fou,* parey i ti leka pour sa de zonm. 10  Me ou, ou’n swiv byen mon lansennyman, mon fason viv, mon lobzektif, mon lafwa, mon pasyans, mon lanmour, mon landirans 11  e ou konn byen bann persekisyon ek soufrans ki mon ti pas atraver parey ler mon ti Antyos, Ikonyonm ek Lis. Mon ti andir sa bann persekisyon e Senyer ti sov mwan dan tousala. 12  Anfet, tou bann ki oule vin disip Kris Zezi e demontre devosyon pour Bondye dan zot lavi pou osi ganny persekite. 13  Me bann move dimoun ek bann anbeter pou vin deplizanpli pli move, zot pou anbet lezot e zot menm zot pou ganny anbete. 14  Me ou par kont, kontinyen swiv bann keksoz ki ou’n aprann e ki ou’n ganny persyade pour krwar parski ou konnen avek lekel ou’n aprann sa bann keksoz 15  e ki depi ptipti ou’n konn lekritir sen, ki kapab fer ou vin saz pour ki ou ganny sove gras a lafwa dan Kris Zezi. 16  Tou Lekritir* i enspire* par Bondye e itil pour ansennyen, pour reprimande, pour remet keksoz drwat,* pour disiplinen dapre ladrwatir Bondye,* 17  pour ki en serviter Bondye i byen konpetan e byen ekipe pour fer bann bon keksoz.

Bann not

Oubyen “zis kontan zot prop lekor.”
Oubyen “lafeksyon.”
Oubyen “anfle avek lorgey.”
Literalman, “rezet son vre pwisans.”
Oubyen “bet.”
Setadir, Parol Bondye an ekri, Labib.
Setadir, i’n ganny ekrir anba lenfliyans lespri sen Bondye.
Oubyen “korize.”
Literalman, “dan ladrwatir.”