Dezyenm let pour Timote 2:1-26

  • Ansenny sa mesaz bann zonm kalifye (1-7)

  • Andir soufrans akoz bon nouvel (8-13)

  • Servi byen parol laverite (14-19)

  • Sov lwen avek dezir bann zenn (20-22)

  • Konman pour reazir anver bann opozan (23-26)

2  Alor, ou mon garson, kontinyen demann Bondye pour donn ou lafors gras a sa labonte ekstraordiner ki Kris Zezi i demontre.  Bann keksoz ki mon’n ansenny ou e ki’n ganny konfirmen par plizyer temwen, ansenny* sa bann keksoz avek bann zonm fidel pour ki zot osi zot ava byen kalifye pour ansenny lezot.  Konman en bon solda Kris Zezi, ou osi ou devret pare pour soufer ler ou pe fer fas avek leprev.  Napa en solda ki pou anbaras* li avek okenn biznes* dan lavi sivil, akoz i anvi ganny laprouvasyon sa enn ki’n angaz li konman en solda.  Menm dan bann zwe, nenport atlet ki partisipe pa ganny sa pri* si i pa’n swiv lareg sa konpetisyon.  I normal ki en fermye ki’n travay dir i premye pour manz fri son plantasyon.  Toultan reflesir lo sa ki mon pe dir ou, Senyer pou ed ou konpran* tou keksoz.  Rapel byen ki Zezi Kri ti ganny resisite e ki i ti desandans David dapre sa bon nouvel ki mon anonse.  Se akoz sa bon nouvel ki mon pe soufer e ki mon’n ganny met dan prizon konman en kriminel. Toudmenm, parol Bondye pa’n ganny anmare. 10  Pour sa rezon, mon kontinyen andire dan tou keksoz pour ki sa bann ki’n ganny swazir par Bondye i ava osi ganny delivrans ek laglwar eternel gras a Kris Zezi. 11  Sa parol i vre: Sirman si nou mor avek li, nou pou osi viv avek li, 12  si nou kontinyen andire, nou pou dirize konman bann lerwa avek li, si nou dir nou pa konn li, li osi i pou dir ki i pa konn nou. 13  Si nou pa fidel, li i pou reste fidel parski i pa kapab kontredir son lekor. 14  Kontinyen rapel zot sa bann keksoz, devan Bondye e demann* zot pour aret argimante lo bann mo, en keksoz ki konpletman initil akoz i fer ditor* sa bann ki pe ekoute. 15  Fer tou ou posib pour montre ki ou ganny laprouvasyon Bondye, ki ou en zouvriye ki napa nanryen pour onte e ki servi byen parol laverite. 16  Me pa ekout bann parol ki pa fer sans ki kontrer avek sa ki sen, parski sa pou antrenn dimoun deplizanpli ver sa ki move 17  e zot parol pou propaze parey lakangrenn. Parmi sa bann dimoun, i annan Imene ek Filet. 18  Sa bann zonm in kit laverite e zot dir ki rezireksyon in fini arive e zot pe afebli lafwa serten. 19  Malgre sa, Bondye in poz en fondasyon solid ki reste ferm. Sa bann parol in ganny grave lo la, “Zeova* i konn sa bann ki pour li” e “Tou dimoun ki kriy non Zeova* i devret aret fer sa ki mal.” 20  Dan en gran lakaz, napa zis bann resipyan ki’n ganny fer avek lor ek larzan, me i annan osi ki’n ganny fer avek dibwa ek later. Serten i ganny servi pour fer bann keksoz enportan* me lezot i ganny servi pour fer keksoz ordiner.* 21  Alor si en dimoun i reste lwen avek sa bann ki ganny servi pour fer keksoz ordiner, i pou ganny servi pour fer bann keksoz onorab, i pou ganny sanktifye, i pou itil pour son met e i pou pare pour fer tou bon travay. 22  Alor sov lwen avek dezir bann zenn, me fer zefor pour devlop ladrwatir, lafwa, lanmour, lape, avek sa bann ki kriy Senyer avek en leker pir. 23  Deplis, pa partisip dan bann deba bet ki pa fer sans, parski ou konnen ki sa i fer dimoun lager. 24  Parski en lesklav Senyer pa devret lager, me i devret zantiy* anver tou dimoun, kalifye pour ansennyen, annan kontrol ler i ganny maltrete. 25  Avek ladouser, i devret ansenny sa bann ki pa dakor avek sa ki i ansennyen. Petet Bondye i a permet zot repantir* pour ki zot kapab ganny en konnesans egzakt lo laverite, 26  alor zot a kapab rezonn byen e sap dan pyez Dyab vi ki zot pou realize ki zot in ganny atrape vivan par Dyab pour fer son lavolonte.

Bann not

Oubyen “konfye.”
Literalman, “anpay.”
Oubyen posibleman, “avek bann keksoz dan lavi toulezour.”
Oubyen “kouronn.”
Oubyen “pou donn ou disernman dan.”
Literalman, “rann temwannyaz afon avek.”
Oubyen “i kontredir, detri.”
Oubyen “onorab.”
Oubyen “pa onorab.”
Oubyen “vey byen mannyer i koze.”
Oubyen “sanz zot lespri.”