Dezyenm liv Kronik 20:1-37

  • Bann pei dan zalantour i menas Zida (1-4)

  • Zeosafat i priye pour ganny led (5-13)

  • Zeova i reponn (14-19)

  • Bondye i fer en mirak pour sov Zida (20-30)

  • Zeosafat i aret dirize (31-37)

20  Apre sa, bann Moabit ek bann Amonnit ansanm avek en group Amonnim* ti vin lager avek Zeosafat.  Alor zot ti dir Zeosafat: “En gran lafoul dimoun sorti dan rezyon lanmer,* ki sorti Edonm in vin atak ou. Zot laba Azazonn-Tamar, setadir Enn-Gedi.”  Alor Zeosafat ti per e i ti determinen pour rod Zeova. Alor i ti demann tou dimoun dan Zida pour zennen.*  Apre, pep Zida ti rasanble pour rod gidans Zeova. Zot ti vini sorti dan tou bann lavil Zida pour rod gidans Zeova.  Apre, Zeosafat ti debout parmi pep Zida ek Zerizalenm dan lakaz Zeova devan sa nouvo lakour.  I ti dir: “O Zeova Bondye nou bann zanset, pa ou menm ou ki Bondye dan lesyel? Pa ou menm ou ki kontrol tou bann rwayonm bann nasyon? Dan ou lanmen, i annan lafors ek pwisans e personn pa kapab debout kont ou.  Nou Bondye, pa ou ti pous bann zabitan sa pei devan ou pep Izrael e apre ou ti donn desandans Abraam ou zanmi sa pei konman en propriyete permanan?  Zot ti reste dan sa pei e zot ti konstri en landrwa sen pour ou non e dir,  ‘Si i ariv nou en maler, ki swa par lepe, en pinisyon, lepidemi oubyen lafanmin, nou pou debout devan sa lakaz e devan ou (parski ou non i dan sa lakaz) e demann ou pour ed nou dan nou problenm, ki ou tann nou e sov nou.’ 10  Aprezan, la zot la sa bann zonm Amonn, Moab ek bann ki sorti dan bann montanny Seir ki ou pa ti les pep Izrael lager avek zot ler zot ti sorti dan pei Lezip. Pep Izrael pa ti atak zot e detri zot. 11  Aprezan, la nou rekonpans. Zot pe vin tir nou dan ou landrwa ki ou’n donn nou konman en leritaz. 12  Nou Bondye, eski ou pa pou ziz zot? Parski nou fay devan sa gran lafoul ki pe vin atak nou. Nou pa konnen ki nou devret fer me nou pe get ou.” 13  Pandan sa letan, tou dimoun Zida ti pe debout devan Zeova ansanm avek zot madanm e avek zot zanfan* enkli bann ki pli pti. 14  Apre, Zeova ti donn Zaazyel son lespri sen, dan milye sa pep. Zaazyel ti garson Zekarya ki garson Benaya ki garson Zeiel ki garson Matanya en Levit parmi bann garson Asaf. 15  Zaazyel ti dir: “Pep Zida antye, bann zabitan Zerizalenm ek Lerwa Zeosafat, ekoute! La sa ki Zeova i dir zot, ‘Pa bezwen per oubyen panik akoz sa gran lafoul, parski sa lager pa pour zot me i pour Bondye. 16  Demen desann e al zwenn zot. Sa bann dimoun pou mont par semen Ziz e zot pou zwenn sa bann dimoun dan bout sa vale* ki devan dezer Zerouyel. 17  Zot pa pou bezwen lager. Debout, pran zot pozisyon e zot pou vwar sa ki Zeova pou fer pour sov* zot. Pep Zida ek Zerizalenm, pa bezwen per oubyen panik. Demen al zwenn zot e Zeova pou avek zot.’” 18  Deswit, Zeosafat ti azenou ater lafas anba e pep Zida antye ek bann zabitan Zerizalenm ti tonm azenou devan Zeova pour ador Zeova. 19  Apre, bann Levit ki ti bann desandans Koatit ek bann Korait ti leve pour loue Zeova Bondye Izrael byen for. 20  Zot ti leve lannmen granmaten e zot ti al dan dezer Tekoa. Ler zot ti pe ale, Zeosafat ti debout e dir: “Pep Zida ek bann zabitan Zerizalenm, ekout mwan! Annan lafwa dan Zeova zot Bondye pour zot kapab debout for.* Annan lafwa dan son bann profet e zot pou reisi.” 21  Apre ki i ti’n koz avek sa pep, i ti swazir bann zonm pour sant pour Zeova e pour loue li dan bann lenz sen anmezir ki zot ti ale par devan bann zonm ki ti annan zarm. Zot ti dir: “Remersye Zeova, parski son lanmour fidel i dire pour touzour.” 22  Ler zot ti konmans sante e loue Bondye avek lazwa, Zeova ti sirprann bann zonm Amonn, Moab ek bann ki sorti dan bann montanny Seir ki ti pe vin atak Zida e zot ti touy kanmarad. 23  Bann Amonnit ek bann Moabit ti atak bann zabitan ki sorti dan bann montanny Seir e detri zot. Ler zot ti fini touy bann zabitan Seir, zot ti touy kanmarad. 24  Me ler pep Zida ti al kot latour dan dezer e get dan direksyon kot sa lafoul ti ete, zot ti vwar bann lekor mor ater. Tou dimoun ti’n mor. 25  Alor Zeosafat ek son pep ti al pran bann keksoz sa bann dimoun mor. Zot ti ganny en kantite keksoz, lenz ek bann zoli lobze. Zot ti pran sa bann keksoz ziska ki zot ti nepli kapab anmennen. I ti pran zot trwa zour pour anmennen parski i ti annan en kantite keksoz. 26  Katriyenm zour zot ti rasanble ansanm dan Vale Beraka e zot ti loue* Zeova laba. Sanmenm sa zot ti apel sa landrwa Vale Beraka* ziska ozordi. 27  Apre sa, tou bann zonm Zida ek Zerizalenm ansanm avek Zeosafat ki ti pe diriz zot ti retourn Zerizalenm dan lazwa. Zot ti dan lazwa parski Zeova ti’n fer zot ganny laviktwar lo zot bann lennmi. 28  Anmezir zot ti pe antre Zerizalenm, zot ti pe zwe bann lenstriman lakord, larp ek tronpet e zot ti al kot lakaz Zeova. 29  Bondye ti fer tou bann rwayonm per ler zot ti tande ki Zeova ti’n lager avek bann lennmi Izrael. 30  Alor, rwayonm Zeosafat ti anpe e son Bondye ti kontinyen donn li repo dan tou kote. 31  Zeosafat ti kontinyen diriz Zida. I ti annan 35 an ler i ti vin lerwa e i ti diriz pour 25 an ler i ti Zerizalenm. Son manman ti apel Azouba fiy Sili. 32  Zeosafat ti fer menm parey avek son papa Asa. I ti swiv legzanp son papa e i ti fer sa ki byen dan lizye Zeova. 33  Me bann landrwa ladorasyon* pa ti ganny tire e bann dimoun pa ti ankor prepar zot leker pour rod Bondye zot bann zanset. 34  Larestan listwar Zeosafat, depi konmansman ziska finisyon, in ganny ekrir parmi bann keksoz ki Zeou garson Anani ti ekri, ki’n ganny mete dan Liv bann Lerwa Izrael. 35  Apre sa, Zeosafat lerwa Zida ti fer en lalyans avek Aazya lerwa Izrael ki ti fer bann move keksoz. 36  Alor, i ti travay ansanm avek li pour fer bann bato pour al Tarsis e zot ti konstri sa bann bato Ezyonn-Geber. 37  Me Eliezer garson Dodavaou ki sorti Maresa ti dir en profesi kont Zeosafat. I ti dir: “Vi ki ou’n fer en lalyans avek Aazya, Zeova pou detri bann travay ki ou’n fer.” Alor bann bato ti kraze e zot pa ti kapab al Tarsis.

Bann not

Oubyen posibleman, “bann Meounit.”
Aparaman, sa pe refer avek Lanmer Mor.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “bann garson.”
Oubyen “wadi.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “delivre.”
Oubyen “andire.”
Literalman, “beni.”
Sa non i vedir “Benediksyon.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.