Dezyenm let pour bann Korentyen 9:1-15

  • Motivasyon pour donnen (1-15)

    • Bondye i kontan en dimoun ki donn avek lazwa (7)

9  I pa vreman neseser ki mon ekri zot konsernan led* pour bann sen,  parski mon’n dir bann frer Masedonyen ki mon fyer akoz zot anvi ede e ki zot, bann frer Akai, zot in pare pour ede depi enn an. Zot devouman in ankouraz lamazorite bann frer laba.  Me mon pe anvoy bann frer kot zot pour ki nou lafyerte konsernan zot i pa anven e ki zot vreman pare pour ede zis parey mon ti dir i pou leka.  Si non, si bann Masedonyen i vin avek mwan e zot dekouver ki zot pa pare, nou ensi ki zot pou onte parski nou’n annan konfyans dan zot.  Alor, mon’n vwar li neseser pour ankouraz bann frer pour vin kot zot avan nou pour ki zot anmas sa kontribisyon zenere ki zot ti’n promet. Koumsa sa kontribisyon pou’n fini pare davans dapre zot zenerozite e non pa akoz zot in ganny forse.  Me konsernan sa, sa ki senm ptigin pou rekolte ptigin osi, me sa ki senm bokou pou rekolte bokou osi.  Fodre ki sakenn i donn dapre sa ki i’n deside dan son leker, pa kontreker* oubyen akoz i oblize, parski Bondye i kontan sa bann ki donn avek lazwa.  Deplis, Bondye i kapab demontre son labonte ekstraordiner anver zot pour ki zot toultan annan tou sa ki zot bezwen e pour ki zot annan tou keksoz annabondans pour fer sa ki byen.  (Zis parey i’n ganny ekrir: “I’n donn avek zenerozite, i’n donn bann pov. I demontre son ladrwatir pour touzour.” 10  Sa Enn ki donn en kantite lagrenn pour fermye senmen e dipen pour dimoun manze pou osi donn zot lagrenn e fer lagrenn vin bokou pour zot senmen e fer zot rekolte en kantite dan zot travay ladrwatir.) 11  Dan tou keksoz, zot pe ganny beni pour ki zot kapab donn avek zenerozite e sa i fer dimoun remersye Bondye gras a nou. 12  Parski sa minister pour ed lezot i pa zis pour ed bann sen ki dan bezwen, me osi pour ki bokou dimoun i remersye Bondye. 13  Sa led sekour* i laprev zot labonte e pour sa rezon bann frer i glorifye Bondye. Zot glorifye Bondye parski zot pe azir an armoni avek sa bon nouvel konsernan Kris ki zot in anonse an piblik e parski zot in demontre zenerozite anver sa bann frer ek lezot frer osi. 14  Bann frer i sipliy Bondye pour zot e zot annan lanmour* pour zot akoz sa labonte vreman ekstraordiner ki Bondye i demontre anver zot. 15  Annou remersye Bondye pour son kado* merveye.

Bann not

Oubyen “minister.”
Oubyen “ki ou a fer.”
Oubyen “minister led sekour.”
Oubyen “lafeksyon.”
Oubyen “kado gratwit.”