Premye let pour Timote 1:1-20

  • Salitasyon (1, 2)

  • Lavertisman kont bann fo ansenyan (3-11)

  • Labonte ekstraordiner i ganny demontre anver Pol (12-16)

  • Lerwa leternite (17)

  • “Konbat dan sa bon lager” (18-20)

1  Delapar Pol en zapot Kris Zezi, par lord Bondye nou Sover ek Kris Zezi ki nou lespwar,  pour Timote,* mon vre garson dan lafwa: Ki Bondye nou Papa ek nou Senyer Zezi Kri i donn ou lape, konpasyon* ek labonte ekstraordiner.*  Zis parey mon ti ankouraz ou pour reste Efez ler mon ti pros pour al Masedwann, aprezan osi, mon demann ou pour donn lord serten sa bann dimoun pour pa ansenny en lot krwayans,  ni pour enteres zot avek bann fo zistwar ek resers lo bann zanset. Pour fini kont, sa bann keksoz i initil, i zis fer dimoun dir bann keksoz ki zot pa kapab prouve dan plas koz lo keksoz ki sorti kot Bondye ki batir lafwa.  Vreman, rezon ki mon donn sa lenstriksyon* se pour ki nou annan en leker pir, en konsyans kler ek en lafwa senser ki pou motiv nou pour kontan lezot.  Par rezet sa bann keksoz, serten in konmans pran par dan bann konversasyon ki pa fer sans.  Zot anvi vin bann ansenyan lalwa, me zot pa konpran ni bann keksoz ki zot pe koz lo la, ni bann keksoz ki zot pe ensiste lo la.  Nou konnen ki Lalwa i bon si en dimoun i konpran ki mannyer pour aplik li,  akoz i konnen ki lalwa pa’n ganny fer pour dimoun drwat me pour sa bann ki pa swiv lalwa ek bann rebel, bann ki move e ki annan en move lavi, ki enfidel e ki mank respe pour sa ki sen, bann ki touy papa ek manman, bann mertriye, 10  dimoun ki komet imoralite seksyel,* bann zonm ki omoseksyel,* bann kidnaper, bann manter, bann ki pa gard zot promes* e ki fer lezot keksoz ki kont sa bon lansennyman* 11  ki an armoni avek sa bon nouvel glorye ki sa Bondye ere in konfye mwan. 12  Mon rekonesan anver Kris Zezi nou Senyer ki’n donn mwan lafors pour akonpli son minister akoz i’n konsider mwan fidel, 13  menm si avan mon ti koz an mal lo Bondye, persekit lezot e mon ti arogan. Pourtan Bondye ti pran pitye* pour mwan akoz mon pa ti konnen ki mon ti pe fer e mon ti napa lafwa. 14  Me Senyer in demontre en kantite labonte ekstraordiner anver mwan e mon’n ganny lafwa ek lanmour gras a Kris Zezi. 15  Sa parol i vre e i merit ganny aksepte: Kris Zezi ti vin dan lemonn pour sov bann ki annan en move lavi e parmi zot, mwan ki pli pir. 16  Kantmenm sa, i ti pran pitye* pour mwan konman sa enn pli pir pour ki Kris Zezi i kapab demontre tou son pasyans e fer mwan vin en legzanp pour sa bann ki ti pou annan lafwa dan li pour ganny lavi eternel. 17  Ki nou Lerwa leternite, ki imortel* e envizib, sa sel Bondye, i ganny loner ek laglwar pour touzour e touzour. Amenn. 18  Timote mon garson, sa lenstriksyon* ki mon donn ou, i an armoni avek bann profesi lo ou, pour ki ou kapab kontinyen konbat dan sa bon lager 19  e an menm tan kontinyen annan lafwa ek en konsyans kler. Serten pa’n ekout zot konsyans e zot lafwa in pran fon parey en bato ki’n fer nofraz. 20  Imene ek Aleksann i form parti sa bann. Mon’n livre zot avek Satan pour ki zot kapab ganny disiplinen e aprann pour aret koz an mal lo Bondye.

Bann not

Sa non i vedir “Enn ki onor Bondye.”
Oubyen “mizerikord.”
Oubyen “manda, lord.”
Oubyen “zonm ki fer sèks avek zonm.” Literalman, “zonm ki dormi avek zonm.”
Oubyen “bann ki fer en fo serman.”
Oubyen “lansennyman ki anmenn byenfe.”
Oubyen “demontre mizerikord.”
Oubyen “demontre mizerikord.”
Literalman, “pa kapab ganny koronpi.”
Oubyen “manda, lord.”