Premye liv Samyel 18:1-30

  • David ek Zonatan i vin de bon zanmi (1-4)

  • Sail i zalou bann laviktwar ki David i gannyen (5-9)

  • Sail i esey touy David (10-19)

  • David i marye avek Mikal fiy Sail (20-30)

18  Dek ki David ti’n fini koz avek Sail, Zonatan ek David ti atase avek kanmarad e zot ti vin de bon zanmi. Zonatan ti konmans kontan David parey i ti kontan son prop lekor.  Depi sa zour, Sail ti fer David reste avek li e i pa ti les li retourn kot lakour son papa.  Me Zonatan ti kontan David parey i ti kontan son prop lekor e zot ti fer en lalyans.  Zonatan ti tir sa manto* san lanmans ki i ti mete e donn David, ansanm avek son lekipman batay, son lepe, son lark* ek son sang.  David ti konmans al lager dan bann kanpanny militer e i ti reisi* partou kot Sail ti anvoy li. Alor Sail ti met li ansarz bann zonm ki ti al lager e tou bann Izraelit ek bann serviter Sail ti apresye sa.  Ler David ek lezot ti retournen sorti touy bann Filisten, bann madanm dan tou lavil Izrael ti sorti pour al zwenn Lerwa Sail. Zot ti dan en gran lazwa e zot ti sante, danse, zwe tanbourin* ek lenstriman trwa lakord.*  Bann madanm ki ti pe selebre ti sant sa sanson: “Sail in touy plizyer milye lennmiE David li, plizyer dizenn milye lennmi.”  Sa ti fer Sail vreman ankoler e i pa ti kontan sa sanson ditou. I ti dir: “Zot dir David in touy plizyer dizenn milye lennmi, me mwan zot dir mon’n touy zis plizyer milye. I reste zis pour fer li vin lerwa!”  Depi sa zour, Sail ti konmans vey David parski i ti mefye li. 10  Son lannmen, ler David ti pe zwe lanmizik lo larp parey labitid, Bondye ti les lespri Sail fatig li.* Sail ti konmans fer bann keksoz drol* dan lakaz. I ti annan en lans dan son lanmen 11  e i ti balans sa lans lo David. I ti dir dan li menm: ‘Mon pou klout David lo miray!’ Me de fwa, David ti nobou sove. 12  Apre sa, Sail ti per David parski Zeova ti avek li me i ti nepli avek Sail. 13  Alor Sail ti fer David ale e apwent li konman sef mil solda. Ler i ti annan lager, David ti diriz larme.* 14  David ti kontinyen reisi* dan tou sa ki i ti fer e Zeova ti avek li. 15  Ler Sail ti vwar ki David ti pe ganny bokou laviktwar, i ti konmans per li. 16  Me Izrael ek Zida antye ti kontan David parski i ti diriz zot ler zot ti al bann kanpanny militer. 17  Pli tar, Sail ti dir David: “La mon pli gran fiy Merab. Mon pou donn ou li konman ou madanm. Par kont, ou devret kontinyen demontre kouraz dan mon servis e partisip dan bann lager Zeova.” Parski Sail ti dir dan li menm: ‘Mon pa pou bezwen touy David. Bann Filisten ki pou fer sa.’ 18  David ti reponn Sail: “Ki mwan mon ete e ki fanmir mon papa i ete an Izrael, pour mwan kapab vin zann lerwa?” 19  Par kont, ler i ti’n ariv ler pour Sail donn son fiy Merab avek David, Merab ti’n fini ganny donnen konman madanm Adriyel ki ti sorti Meola.* 20  Aprezan, Mikal ki ti lot fiy Sail ti anmoure avek David e en dimoun ti al dir Sail. I ti kontan pour konn sa. 21  Alor Sail ti dir: “Sa pou en bon lokazyon pou met David dan en pyez. Mon pou donn David mon fiy konman son madanm e koumsa, petet bann Filisten pou touy li.” Alor pour en dezyenm fwa, Sail ti dir David: “Ou devret fer en lalyans maryaz avek mwan* ozordi.” 22  Sail ti osi donn son bann serviter sa lord: “Koz avek David an sekre e dir, ‘Gete! Lerwa i apresye ou servis e tou son bann serviter i kontan ou. Alor fer en lalyans maryaz avek lerwa.’” 23  Ler bann serviter Sail ti dir David sa bann keksoz, David ti reponn: “Eski zot krwar ki i fasil pour mwan fer en lalyans maryaz avek lerwa kan mwan mon en zonm pov ki napa okenn lenportans?” 24  Apre, sa bann serviter ti al dir Sail: “La sa ki David ti dir.” 25  Alor Sail ti dir: “La sa ki ou devret dir David, ‘Lerwa pa anvi ou donn li larzan pour marye avek son fiy, me i oule ki ou revanz lo son bann lennmi e anmenn 100 prepis* bann Filisten pour li.’” Sail ti dir sa parski i ti pe fer plan pour David ganny touye par bann Filisten. 26  Alor bann serviter Sail ti al dir David sa ki Sail ti’n dir e David ti kontan pour fer en lalyans maryaz avek lerwa. Avan sa letan ki lerwa ti’n fikse ti pase, 27  David ek son bann zonm ti al touy 200 zonm Filisten e David ti anmenn sa 200 prepis* kot lerwa pour li fer en lalyans maryaz avek lerwa. Alor Sail ti donn David son fiy Mikal konman son madanm. 28  Sail ti realize ki Zeova ti avek David e ki son fiy Mikal ti kontan li. 29  Sa ti fer Sail pli per David ankor e Sail ti konsider David konman son lennmi pour larestan son lavi. 30  Bann prens Filisten ti fer bann kanpanny militer pour lager kont Izrael, me sak fwa ki sa ti arive, David ti ganny plis laviktwar* ki tou bann serviter Sail e bokou dimoun ti respekte non David.

Bann not

Manto ti ganny mete par lao lenz en dimoun.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “azir avek lasazes.”
En lenstriman lanmizik ki parey en tanbour.
Lute an Angle.
Literalman, “en move lespri sorti kot Bondye ti fatig li.”
Oubyen “azir parey en profet.”
Literalman, “i ti sorti e antre devan lepep.”
Oubyen “azir avek lasazes.”
Aparaman, sa pe refer avek Abel-Meola.
Oubyen “Ou devret vin mon zann.”
Sa i sa lapo ki lo bout devan parti prive en zonm.
Sa i sa lapo ki lo bout devan parti prive en zonm.
Oubyen “azir avek plis lasazes.”