Premye liv Kronik 16:1-43

  • Lars i ganny mete dan en latant (1-6)

  • David i konpoz en sanson pour remersye Zeova (7-36)

    • “Zeova in vin Lerwa!” (31)

  • Bann travay ki zot fer devan Lars (37-43)

16  Alor, zot ti anmenn Lars* sa vre Bondye e met li dan sa latant ki David ti’n fer pour li. Zot ti ofer bann lofrann brile* ek bann sakrifis lape* devan sa vre Bondye.  Ler David ti’n fini ofer bann lofrann brile ek sakrifis lape, i ti beni pep Izrael o non Zeova.  I ti osi donn tou bann Izraelit, sak zonm ek madanm en dipen ron, en gato dat ek en gato rezen.  Apre, i ti swazir serten Levit pour zot servi devan Lars Zeova, pour onor* Zeova Bondye Izrael, pour remersye e loue li.  Asaf ti sef e Zekarya ti vin dezyenm apre li. Zeiel, Semiramot, Zeyel, Matitya, Eliab, Benaya, Obed-Edonm ek Zeiel ti zwe bann lenstriman lakord ek larp. Asaf ti zwe senbal  e pret Benaya ek pret Zaazyel ti soufle tronpet devan lars lalyans sa vre Bondye regilyerman.  Sa zour, pour premye fwa, David ti konpoz en sanson pour remersye Zeova e i ti fer Asaf ek son bann frer sant sa sanson ki dir:  “Remersye Zeova, loue* son non. Fer bann pep konn sa ki i’n fer!  Sant pour li, sant bann louanz* pour li,Reflesir* lo tou son bann keksoz merveye ki i’n fer. 10  Loue son non sen avek lafyerte. Ki leker bann dimoun ki rod Zeova i rezoui. 11  Rod Zeova ek son lafors. Toultan rod son led.* 12  Rapel bann keksoz merveye ki i’n fer,Son bann mirak ek zizman ki i’n fer, 13  Zot bann desandans Izrael son serviter,Zot bann garson Zakob, sa bann ki i’n swazir. 14  I Zeova nou Bondye. Son bann zizman i pour later antye. 15  Rapel son lalyans pour touzour,Sa promes ki i’n fer* pour touzour,* 16  Sa lalyans ki i ti fer avek Abraam,Sa serman ki i ti fer avek Izaak, 17  Ki i ti etabli konman en lalwa avek Zakob E konman en lalyans permanan avek Izrael, 18  Ler i ti dir, ‘Mon pou donn ou pei KanaanKonman zot leritaz.’ 19  Sa ti ler zot ti ankor en ptigin,Wi, en ptigin e zot ti bann etranze dan sa pei. 20  Zot ti sorti dan en nasyon pour al dan en lot,Sorti dan en rwayonm pour al kot en lot pep. 21  I pa ti les okenn zonm maltret zot,Me i ti reprimann bann lerwa akoz zot, 22  Par dir, ‘Pa bezwen tous sa bann ki mon’n swazirE pa bezwen fer nanryen mal avek mon bann profet.’ 23  Tou dimoun lo later, sant pour Zeova! Anons son delivrans toulezour! 24  Fer bann nasyon konn son laglwar,Fer tou pep konn son bann keksoz merveye ki i’n fer. 25  Parski Zeova i gran e i merite ganny loue. I pli enpresyonan ki tou lezot bondye. 26  Tou bondye bann pep i bann bondye ki napa valer,Me Zeova i sa enn ki’n fer lesyel. 27  Laglwar ek labote* i devan li. Dan son landrwa reste i annan lafors ek lazwa. 28  Donn Zeova sa ki i merite, tou fanmir lo later,Donn Zeova sa ki i merite pour son laglwar ek son lafors. 29  Donn Zeova laglwar ki son non i merite. Anmenn en kado e vin devan li. Azenou devan* Zeova dan ou lenz ki sen.* 30  Tranble devan li, tou dimoun lo later! Later in ganny byen etabli. Nanryen pa kapab bouz* li dan son plas. 31  Ki lesyel i rezoui e ki later i dan lazwa. Dir bann nasyon: ‘Zeova in vin Lerwa!’ 32  Ki lanmer ek tou sa ki ladan i fer tapaz. Ki bann lakanpanny ek tou sa ki ladan i rezoui. 33  An menm tan, ki bann pye dibwa dan lafore i kriye avek lazwa devan Zeova,Parski i pe vin* ziz later. 34  Remersye Zeova, parski i bonE son lanmour fidel i dire pour touzour. 35  Dir, ‘O Bondye nou sover, sov nou,Rasanble nou e delivre nou parmi bann nasyon,Pour ki nou loue ou non senE loue ou dan lazwa. 36  Ki Zeova, Bondye Izrael i ganny louePour touzour.’”* Apre, tou dimoun ti dir, “Amenn!”* Zot ti loue Zeova. 37  Apre, David ti kit Asaf ek son bann frer devan lars lalyans Zeova, pour zot kontinyen fer zot bann travay ki zot ti annan pour fer toulezour devan Lars. 38  I ti osi kit Obed-Edonm ek 68 son bann frer. Obed-Edonm, garson Zedoutoun ek Osa ti bann gardyen baro. 39  I ti osi kit pret Zadok ek bann lezot pret devan tabernak* Zeova lo montanny Gibeonn 40  pour zot ofer lofrann brile regilyerman avek Zeova lo lotel pour bann lofrann brile, bomaten ek aswar. Zot ti bezwen fer tou sa ki ti’n ganny ekrir dan Lalwa Zeova ki i ti donn lord Izrael pour fer. 41  Avek zot, i ti annan Emann, Zedoutoun ek larestan bann zonm ki ti ganny swazir par zot non pour remersye Zeova, parski “son lanmour fidel i dire pour touzour”. 42  Emann ek Zedoutoun ti soufle tronpet, zwe senbal ek bann lenstriman ki ganny servi pour loue* sa vre Bondye. Bann garson Zedoutoun ti kot baro. 43  Apre sa, tou dimoun ti al kot zot e David ti al beni bann dimoun dan son lakaz.

Bann not

Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “mazin.”
Literalman, “kriy lo.”
Oubyen “zwe lanmizik.”
Oubyen posibleman, “Koz.”
Oubyen “rod son figir.”
Oubyen “mil zenerasyon.”
Literalman, “Sa parol ki i ti donn lord.”
Oubyen “dinyite.”
Oubyen “Ador.”
Oubyen posibleman, “akoz i vreman sen.”
Oubyen “sekwe.”
Oubyen “i’n vin.”
Oubyen “Pour leternite.”
Oubyen “Ki sa i arive!”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “lenstriman pour sanson.”