Zid 1:1-25

  • Salitasyon (1, 2)

  • Zizman bann fo ansenyan i asire (3-16)

    • Dispit ant Mikael ek Dyab (9)

    • Profesi Enok (14, 15)

  • Reste dan lanmour Bondye (17-23)

  • Laglwar i pour Bondye (24, 25)

 Mwan Zid, en lesklav Zezi Kri, me frer Zak, mon pe ekri bann ki’n ganny apele, ki Bondye nou Papa i kontan e ki’n ganny proteze pour Zezi Kri:  Ki Bondye i donn zot plis lape, konpasyon* ek lanmour.  Mon bann frer ek ser ki mon kontan, menm si mon ti vreman anvi ekri zot konsernan konman Bondye pou sov nou, mon ti vwar li neseser pour ekri zot pour ankouraz zot pour kontinyen lite en kantite pour sa lafwa ki bann sen ti gannyen enn fwa pour tou.  Mon rezon se ki serten zonm in antre parmi zot an kasyet. Sa bann move zonm i servi labonte ekstraordiner* Bondye konman en leskiz pour fer zot bann vis* e zot pa fidel avek nou sel met ek Senyer Zezi Kri. Depi lontan, Lekritir ti’n fini predir ki zot ti pou ganny sa zizman.  Menm si zot konn byen tousala, mon anvi rapel zot ki apre ki Zeova* ti sov en pep Lezip, i ti detri bann ki pa ti demontre lafwa.  Osi, bann lanz ki ti kit pozisyon ki zot ti annan e abandonn zot landrwa reste dan lesyel, Bondye in anmar zot avek lasenn eternel dan en gran fernwanr ziska gran zour zizman.  Pareyman, Sodonm ek Gomor ek lezot lavil dan zalantour ti osi kontinyen pratik imoralite seksyel* grav e zot ti satisfer zot bann move dezir kont natir. Zot ti ganny pini dan dife eternel e alor zot en lavertisman pour nou.  Malgre sa bann lavertisman, sa bann zonm pe toultan mazin fer sa ki mal, zot pe fer zot prop lekor ek lezot vin enpir. Zot pe mank respe pour lotorite e pe ensilte bann ki Bondye in donn loner.  Me menm kan sef lanz, Mikael, pa ti tonm dakor avek Dyab e i ti pe diskit avek li lo size lekor Moiz, i pa ti oze ziz e ensilte li, me i ti dir li: “Ki Zeova* i reprimann ou!” 10  Sa bann zonm pe koz an mal lo tou bann keksoz spirityel ki zot pa vreman konpran. Me tou sa ki zot konpran, se bann keksoz ki zannimo ki pa rezonnen e ki azir dapre lensten i konpran. Sanmenm sa ki fer zot vin deplizanpli move. 11  Domaz pour zot, parski zot in swiv menm semen ki Kaen e zot in taye pour fer menm fot ki Balaam pour en rekonpans e zot in ganny detrir akoz zot in koz kont bann zonm ki annan lotorite, parey Kora ti fer! 12  Sa bann zonm i vin bann festen ki zot fer pour demontre lanmour anver kanmarad, me anmezir ki zot fete avek zot, zot parey ros ki’n kasyet anba delo. Zot parey bann berze ki pa onte pour mazin zis zot vant. Zot parey nyaz ki pa anmenn lapli ki divan i pouse partou kote. Zot parey pye fri ki pa raport fri dan son sezon, parski zot in konpletman mor* e zot in ganny derasinen. 13  Zot parey bann gro laroul ki zet lo lans bann keksoz sal ki devret fer zot onte. Zot parey bann zetwal ki napa direksyon e zot pou dan en fernwanr terib pour touzour. 14  Wi, Enok, setyenm desandans Adan, ti osi profetize konsernan zot kan i ti dir: “Gete! Zeova* in vin avek plizyer dizenn milye* lanz sen 15  pour egzekit zizman lo tou dimoun e pour kondann tou bann ki napa respe pour Bondye akoz tou move aksyon ki zot ti fer e pour tou keksoz sokan ki sa bann move dimoun ti dir kont li.” 16  Sa bann zonm i kontan mirmire e plennyen konsernan ki mannyer zot lavi i ete. Zot pe swiv zot prop dezir, dir en bann parol pour vant zot lekor e flat lezot pour zot prop lavantaz. 17  Me zot ki mon kontan, rapel parol ki bann zapot nou Senyer Zezi Kri ti’n dir* oparavan, 18  parey zot ti abitye dir zot: “Dan bann dernyen zour, i pou annan bann moker ki pou swiv zot prop dezir pour fer bann move keksoz.” 19  Zot menm zot sa bann zonm ki kree divizyon dan kongregasyon, ki azir parey zannimo e ki pa spirityel.* 20  Me zot ki mon kontan, batir zot lafwa tre sen e priye an armoni avek lespri sen, 21  pour ki zot reste dan lanmour Bondye, anmezir zot espere ki nou Senyer Zezi Kri i demontre konpasyon* pour ki zot a ganny lavi eternel. 22  An plis ki sa, kontinyen demontre konpasyon* anver sa bann ki annan dout, 23  sov zot par tir zot dan dife. Kontinyen demontre konpasyon* anver lezot me veye ki zot ay menm sa lenz ki’n ganny sali par zot move aksyon.* 24  Aprezan ki sa enn ki kapab protez zot pour ki zot pa tonbe, sa enn ki kapab fer zot reste san defo avek en gran lazwa devan son laglwar, 25  sa enn ki sa sel Bondye nou Sover atraver Zezi Kri nou Senyer, ki sa enn i ganny laglwar, grander, pwisans ek lotorite depi leternite, la konmela e pour leternite. Amenn.

Bann not

Oubyen “mizerikord.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “move aksyon ki ganny fer san okenn laont.” Grek, a·selʹgei·a. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “zot in mor de fwa.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “miryad.”
Oubyen “predir.”
Oubyen “ki napa lespri sen.”
Oubyen “mizerikord.”
Oubyen “mizerikord.”
Oubyen “mizerikord.”
Literalman, “lekor enparfe.”