Zan 8:12-59

 • Zezi kot Lafet bann Latant (1-13)

 • Zezi i ansennyen kot lafet (14-24)

 • Diferan lopinyon lo Kris (25-52)

 • Papa i rann temwannyaz lo Zezi (12-30)

  • Zezi, “lalimyer lemonn” (12)

 • Zanfan Abraam (31-41)

  • “Laverite pou fer zot lib” (32)

 • Zanfan Dyab (42-47)

 • Zezi ek Abraam (48-59)

8  12  Zezi ti koz ankor avek zot: “Mwan menm lalimyer lemonn. Sa ki swiv mwan pa pou zanmen mars dan fernwanr, me i pou ganny lalimyer ki donn lavi.” 13  Alor bann Farizyen ti dir li: “Ou rann temwannyaz lo ou prop lekor, alor nou pa kapab krwar sa ki ou dir.” 14  Zezi ti reponn zot: “Menm si mon rann temwannyaz lo mon prop lekor, sa ki mon dir i vre parski mon konnen kote mon sorti e kote mon pe ale. Me zot, zot pa konnen kote mon sorti e kote mon pe ale. 15  Zot ziz dapre laparans,* mwan mon pa ziz personn. 16  Me si mon zize, mon zizman i zis parski mon pa ziz mwan tousel, me mon Papa ki’n anvoy mwan i avek mwan. 17  Deplis, dan zot prop Lalwa in ganny ekrir: ‘Temwannyaz de dimoun i vre.’ 18  Mwan mon rann temwannyaz lo mon prop lekor e mon Papa ki’n anvoy mwan osi i rann temwannyaz lo mwan.” 19  Apre sa, zot ti dir li: “Kote ou Papa i ete?” Zezi ti reponn: “Zot pa konn ni mwan ni mon Papa. Si zot ti konn mwan, zot ti pou konn mon Papa osi.” 20  I ti dir sa parol kot bwat kontribisyon ti ete, ler i ti pe ansennyen dan tanp. Me personn pa ti tyonbo li parski son ler pa ti ankor arive. 21  Alor i ti dir zot ankor: “Mon pe ale, zot pou rod mwan, me zot zot pou mor dan zot pese. Kot mon pe ale, zot pa kapab vini.” 22  Bann Zwif ti dir: “I pa pou touy son lekor, non? Parski i dir ‘Kot mon pe ale, zot pa kapab vini.’” 23  I ti dir zot: “Zot zot sorti isi lo later, mwan mon sorti anler dan lesyel. Zot sorti dan sa lemonn, mwan mon pa sorti dan sa lemonn. 24  Sanmenm mon’n dir zot: Zot pou mor dan zot pese. Parski si zot pa krwar ki mwan mon sa enn ki ti sipoze vini, zot pou mor dan zot pese.” 25  Alor zot ti dir li: “Lekel ou?” Zezi ti reponn: “Tou fason akfer mon pe koz avek zot? 26  Mon annan en kantite pour dir konsernan zot e mon annan bokou keksoz pour mwan zize. Anfet, sa Enn ki’n anvoy mwan i koz laverite e bann keksoz ki mon’n tande avek li, sanmenm ki mon pe dir dimoun dan lemonn.” 27  Zot pa ti konpran ki i ti pe koz avek zot lo son Papa. 28  Apre sa, Zezi ti dir: “Apre ki zot pou’n met Garson zonm anpandan lo poto, zot pou konnen ki mwan mon sa enn ki ti sipoze vini e ki mon pa fer nanryen ki mon’n deside mwan menm. Me zis parey mon Papa in ansenny mwan, mon dir sanmenm. 29  Sa Enn ki’n anvoy mwan i avek mwan, i pa’n les mwan tousel parski mon touzour fer sa ki fer li plezir.” 30  Ler i ti dir sa bann keksoz, en kantite ti konmans annan lafwa dan li. 31  Apre sa, Zezi ti dir bann Zwif ki ti’n konmans krwar dan li: “Si zot obei mon parol, zot vreman mon bann disip, 32  zot pou konn laverite e laverite pou fer zot lib.” 33  Zot ti reponn li: “Nou bann desandans Abraam e zanmen nou’n lesklav personn. Akoz ou pe dir, ‘Zot pou lib’?” 34  Zezi ti reponn zot: “Vreman mon dir zot laverite, tou sa ki fer pese i lesklav pese. 35  Deplis, en lesklav pa reste dan lakour pour touzour, me garson ki reste dan lakour pour touzour. 36  Alor, si Garson i liber zot, zot pou vreman lib. 37  Mon konnen zot desandans Abraam. Me zot pe rod touy mwan parski zot pa aksepte mon parol. 38  Mon koz lo bann keksoz ki mon’n vwar ler mon ti avek mon Papa, me zot zot fer sa ki zot in tande avek zot papa.” 39  Zot ti reponn li: “Abraam i nou papa.” Zezi ti dir zot: “Si zot ti zanfan Abraam, zot ti pou azir parey Abraam. 40  Me la zot pe rod touy mwan akoz mon’n dir zot laverite ki mon’n aprann avek Bondye, Abraam pa ti fer sa li. 41  Zot pe azir parey zot papa.” Zot ti dir li: “Nou pa bann zanfan ilezitim,* nou annan en sel Papa, Bondye.” 42  Zezi ti dir zot: “Si Bondye ti zot Papa, zot ti pou kontan mwan parski mon sorti kot Bondye e mon la. Mon pa’n vin lo mwan menm, me Bondye ki’n anvoy mwan. 43  Akoz zot pa konpran sa ki mon pe dir? Parski zot pa oule aksepte mon parol. 44  Zot sorti kot zot papa Dyab e zot anvi fer lavolonte zot papa. I ti vin en mertriye ler i ti konmans koz manti. I ti kit laverite parski laverite pa dan li. I koz manti parey son labitid, parski i en manter e i papa mansonz. 45  Parski mwan mon dir zot laverite, sanmenm zot pa krwar mwan. 46  Lekel parmi zot ki kapab prouve ki mon’n fer pese? Si mon dir laverite, akoz zot pa krwar mwan? 47  Sa enn ki sorti kot Bondye i ekout parol Bondye. Sanmenm rezon zot pa ekoute, akoz zot pa sorti kot Bondye.” 48  Bann Zwif ti reponn li: “Eski pa nou annan rezon ler nou dir, ‘Ou en Samariten e ou posede par demon’?” 49  Zezi ti reponn: “Mon pa posede par demon, me mon onor mon Papa e zot zot dezonor mwan. 50  Mon pa pe rod laglwar pour mwan menm, me i annan Enn ki pe rod li pour mwan e li menm ki zize. 51  Vreman mon dir zot laverite, si en dimoun i obei mon parol, i pa pou zanmen mor.” 52  Bann Zwif ti dir li: “La nou asire ki ou posede par en demon. Abraam in mor, bann profet osi, me ou ou dir, ‘Si en dimoun i obei mon parol, i pa pou zanmen mor.’ 53  Ou pa pli gran ki nou papa Abraam ki’n mor, non? Bann profet osi in mor. Ki ou krwar ou ete?” 54  Zezi ti reponn: “Si mon glorifye mon lekor, mon laglwar pa nanryen. Mon Papa ki glorifye mwan, sa enn ki zot dir i zot Bondye. 55  Pourtan zot pa konn li, me mwan mon konn li. Si mon dir mon pa konn li, mon pou vin parey zot, mon pou en manter. Me mon konn li e mon pe obei son parol. 56  Zot papa Abraam ti telman anvi vwar sa letan kot mon ti pou vini e i ti rezoui ler i ti pe reflesir lo la.”* 57  Apre sa, bann Zwif ti dir li: “Ou pa ni menm annan 50 an e ou pe dir ou’n vwar Abraam?” 58  Zezi ti dir zot: “Vreman mon dir zot laverite, mon ti deza la avan Abraam ti vin an egzistans.” 59  Alor, zot ti anmas ros pour saboul li, me Zezi ti kasyet e i ti kit tanp.

Bann not

Literalman, “laser.”
Literalman, “ne dan imoralite.” Grek por·neiʹa. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “ler i ti vwar li.”