Zan 6:1-71

  • Zezi i nouri 5,000 dimoun (1-15)

  • Zezi i mars lo delo (16-21)

  • Zezi, “dipen lavi” (22-59)

  • En kantite i soke akoz sa ki Zezi i dir zot (60-71)

6  Apre sa, Zezi ti travers Lanmer Galile ki osi apel Tiberyad.  En gran lafoul ti kontinyen swiv li, parski zot ti vwar bann mirak ki i ti pe fer pour geri bann malad.  Alor Zezi ti mont lo en montanny e asiz laba avek son bann disip.  Lapak, lafet bann Zwif ti pros.  Ler Zezi ti vwar en gran lafoul pe vin kot li, i ti dir Filip: “Kot nou pou aste dipen pour donn sa gran lafoul?”  Me i ti pe dir li sa pour teste li, parski i ti konnen ki i ti pe al fer.  Filip ti reponn: “Lavaler 200 denye* dipen pa pou ase pour tou dimoun ganny menm en pti morso.”  Andre, enn son disip, frer Simon Pyer ti dir li:  “I annan en pti garson la ki annan senk dipen lorz ek de pti pwason. Me sa pou ase pour tou sa dimoun?” 10  Zezi ti dir: “Fer tou dimoun asize.” Vi ki i ti annan en ta zerb dan sa landrwa, bann dimoun ti asize. I ti annan apepre 5,000 zonm. 11  Zezi ti pran dipen e apre ki i ti’n remersye Bondye i ti donn tou sa bann ki ti pe asize. I ti fer parey avek pwason e zot tou zot ti ganny kantite ki zot ti oule. 12  Ler zot ti’n manze vant plen, i ti dir son bann disip: “Anmas tou bann restan pour ki nanryen pa ganny gaspiye.” 13  Alor zot ti anmas tou e zot ti ranpli 12 pannyen avek bann morso ki ti’n reste dan sa senk dipen lorz apre ki zot ti’n fini manze. 14  Ler bann dimoun ti vwar sa mirak ki i ti’n fer, zot ti konmans dir: “Li menm sa Profet ki devret vin dan lemonn.” 15  Zezi ti konnen ki zot ti pros pour fer li vin lerwa pardfors, alor i ti al ankor lo montanny li tousel. 16  Lo tar apremidi, son bann disip ti desann bor lanmer, 17  anbark dan en kannot e travers lanmer pour al Kapernaoum. Me sa letan, fernwanr ti’n fer e Zezi pa ti ankor vin kot zot. 18  Deplis, lanmer ti pe konmans azite akoz en gro divan ti pe soufle. 19  Me ler zot ti’n naz zaviron pour apepre senk a sis kilomet,* zot ti vwar Zezi pe mars lo delo, pe vin kot kannot e zot ti konmans per. 20  Me i ti dir zot: “Mwan sa, pa bezwen per!” 21  Apre sa, zot ti les li anbarke e pa lontan apre kannot ti ariv lo sek, dan sa landrwa kot zot ti pe ale. 22  Lannmen, lafoul ki ti’n reste lo lot kote lanmer ti vwar ki i ti annan zis en pti kannot e ki Zezi pa ti’n anbark dan kannot avek son bann disip me ki zot ti’n al zot tousel. 23  Me bann kannot ki ti sorti Tiberyad ti ariv kot sa landrwa kot zot ti’n manz dipen apre ki Senyer ti’n remersye Bondye. 24  Alor, ler lafoul ti vwar ki ni Zezi, ni son bann disip pa ti la, zot ti anbark dan zot kannot e al Kapernaoum pour rod Zezi. 25  Ler zot ti vwar li lot kote lanmer, zot ti dir li: “Ansenyan, ki ler ou’n ariv la?” 26  Zezi ti reponn zot: “Vreman mon dir zot laverite, zot pe rod mwan, pa akoz zot in vwar bann mirak me akoz zot in manz dipen ziska zot in rasazye. 27  Pa travay pour manze ki gate, me travay pour manze ki pa gate e ki donn lavi eternel ki Garson zonm pou donn zot, parski Papa, Bondye li menm, in donn li son laprouvasyon.”* 28  Alor zot ti dir li: “Ki nou devret fer pour ganny laprouvasyon Bondye?” 29  Zezi ti reponn zot: “Pour ganny laprouvasyon Bondye, demontre lafwa dan sa enn ki i’n anvoye.” 30  Apre zot ti dir li: “Ki siny ou pou fer pour ki nou kapab vwar e krwar ou? Ki ou pou fer? 31  Nou zanset ti manz lamann* dan dezer, zis parey i’n ganny ekrir: ‘I ti donn zot dipen sorti dan lesyel.’” 32  Zezi ti dir zot: “Vreman mon dir zot laverite, Moiz pa ti donn zot sa vre dipen sorti dan lesyel, me mon Papa i donn zot sa vre dipen ki sorti dan lesyel. 33  Parski dipen Bondye i sa enn ki sorti dan lesyel pour donn lavi lemonn.” 34  Alor zot ti dir li: “Senyer, toultan donn nou sa dipen.” 35  Zezi ti dir zot: “Mwan menm sa dipen lavi. Sa ki vin kot mwan pa pou zanmen lafen ankor e sa ki demontre lafwa dan mwan pa pou zanmen swaf ankor. 36  Me parey mon’n dir zot, menm si zot in vwar mwan zot pa krwar. 37  Tou sa bann ki mon papa i donn mwan pou swiv mwan e mon pa pou zanmen pous sa enn ki swiv mwan, 38  parski mon’n desann sorti dan lesyel, pa pour fer mon prop lavolonte me pour fer lavolonte sa enn ki’n anvoy mwan. 39  La lavolonte sa enn ki’n anvoy mwan, se ki mon pa perdi ni menm enn dan tou sa ki i’n donn mwan, me ki mon devret resisit zot dernyen zour. 40  Parski sa i lavolonte mon Papa, ki sa ki aksepte Garson e demontre lafwa dan li pou ganny lavi eternel e mon pou resisit li dernyen zour.” 41  Apre sa, bann Zwif ti konmans konplent akoz i ti’n dir: “Mwan menm dipen sorti dan lesyel.” 42  Zot ti dir: “Eski sa pa Zezi garson Zozef, pa nou konn son papa ek son manman? Akoz la i pe dir, ‘Mon’n desann sorti dan lesyel’?” 43  Zezi ti reponn zot: “Aret konplent antre zot. 44  Personn pa kapab vin kot mwan si mon Papa ki’n anvoy mwan pa atir li ver mwan e mon pou resisit li dernyen zour. 45  La sa ki’n ganny ekrir dan liv bann Profet: ‘Zot tou zot pou ganny ansennyen par Zeova.’* Tou sa ki’n ekout e aprann avek Papa i vin kot mwan. 46  Pa ki okenn imen in vwar Papa, zis sa enn ki’n sorti kot Bondye ki’n vwar Papa. 47  Vreman mon dir zot laverite, sa ki krwar dan mwan pou ganny lavi eternel. 48  “Mwan menm dipen lavi. 49  Zot zanset ti manz lamann dan dezer, pourtan zot ti mor. 50  La sa vre dipen ki sorti dan lesyel, pour ki nenport ki ki manz sa dipen pa pou mor. 51  Mwan menm sa dipen ki donn lavi. Sa ki manz sa dipen pou viv pour touzour e anfet, sa dipen ki mon pou donnen pour ki lemonn i viv, se mon laser.” 52  Apre sa, bann Zwif ti konmans argimante antre zot: “Ki mannyer sa zonm i kapab donn nou son laser pour manze?” 53  Alor Zezi ti dir zot: “Vreman mon dir zot laverite, si zot pa manz laser Garson zonm e bwar son disan, zot pa pou ganny lavi.* 54  Sa ki manz mon laser e bwar mon disan i a ganny lavi eternel e mon pou resisit li dernyen zour, 55  parski mon laser i sa vre nouritir e mon disan sa vre labwason. 56  Sa ki manz mon laser e bwar mon disan i ini avek mwan e mwan mon ini avek li. 57  Zis parey mon Papa ki’n anvoy mwan i vivan e mon viv akoz mon Papa, dan menm fason, sa enn ki manz mwan pou viv akoz mwan. 58  La sa vre dipen ki sorti dan lesyel. I pa parey ler zot zanset ti manze e apre zot ti mor. Sa ki manz sa dipen pou viv pour touzour.” 59  I ti dir sa bann keksoz ler i ti pe ansennyen dan en sinagog* Kapernaoum. 60  Ler zot ti tann sa, en kantite son bann disip ti dir: “Sa lansennyman i sokan, lekel ki kapab ekout sa?” 61  Vi ki Zezi ti konnen ki son bann disip ti pe konplent konsernan sa, i ti dir zot: “Eski sa i sokan pour zot? 62  Me ki zot pou dir si zot vwar Garson zonm pe mont kot i ti ete avan? 63  Se lespri sen ki donn lavi, laser napa okenn litilite. Sa ki mon’n dir zot i an armoni avek lespri sen ek laverite. 64  Me i annan serten parmi zot ki pa krwar.” Parski Zezi ti konnen depi o konmansman lekel ki pa ti krwar dan li e sa enn ki ti pou trai li. 65  I ti dir: “Sanmenm rezon ki mon’n dir zot, personn pa kapab vin kot mwan san ki mon Papa i donn li permisyon.” 66  Akoz sa, en kantite son disip ti retourn kot bann keksoz ki zot ti’n kit deryer e aret swiv li. 67  Alor Zezi ti dir avek son 12 zapot: “Zot pa anvi ale zot osi?” 68  Simon Pyer ti reponn: “Senyer, kot lekel nou pou ale? Ou annan parol lavi eternel. 69  Nou’n krwar e konnen ki ou sa Enn ki Sen sorti kot Bondye.” 70  Zezi ti reponn zot: “Pa mon’n swazir douz zot, pourtan, enn parmi zot i fer kalonmni.”* 71  Anfet, i ti pe koz lo Zida, garson Simon Iskaryot, parski se li ki ti pe al trai li, menm si i ti enn parmi sa 12 zapot.

Bann not

Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “25 a 30 stadya.” En stadya i 185 met.
Oubyen “sele laprouvasyon.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “napa lavi dan zot.”
Oubyen “en lasanble piblik.”
Oubyen “i en dyab.”