Zan 5:1-47

  • En zonm malad i ganny geri Betzata (1-18)

  • Zezi i ganny lotorite avek son Papa (19-24)

  • Bann mor pou tann lavwa Zezi (25-30)

  • Temwannyaz lo Zezi (31-47)

5  Apre sa, i ti annan en lafet Zwif e Zezi ti mont Zerizalenm.  Kot Baro Mouton Zerizalenm, i ti annan en basen ki an Ebre i apel Betzata kot i ti annan senk lale ek bann kolonn toultour.  La i ti annan en kantite dimoun malad, aveg, bwate e paralize ki ti ater pe alonze.  *——  Me i ti annan en zonm la ki ti’n malad pour 38 an.  Ler i ti vwar sa zonm pe alonze ater e i ti konnen ki i ti’n malad pour en kantite letan, Zezi ti dir li: “Eski ou ti a kontan ganny geri?”  Sa zonm malad ti dir li: “Msye, mon napa personn pour met mwan dan basen ler delo pe azite, me ler mon pe esey ale, en lot dimoun i pas avan mwan.”  Zezi ti dir li: “Leve! Pran ou nat* e marse.”  Sa zonm ti byen deswit, i ti pran son nat* e konmans marse. Sa zour ti en zour Saba. 10  Alor bann Zwif ti dir sa zonm ki ti’n ganny geri: “I en zour Saba e i kont lalwa pour ou anmenn sa nat.”* 11  Me i ti dir zot: “Sa enn ki’n geri mwan ki’n dir mwan, ‘Pran ou nat* e marse.’” 12  Zot ti demann li: “Lekel sa zonm ki’n dir ou, ‘Pran ou nat e marse’?” 13  Me sa zonm pa ti konnen lekel ki ti’n geri li, parski i ti annan bokou dimoun e Zezi ti’n kit sa landrwa. 14  Apre sa, Zezi ti vwar li dan tanp e i ti dir li: “Gete, ou’n byen. Pa fer pese ankor pour ki en keksoz pli pir pa ariv ou.” 15  Sa zonm ti ale e dir bann Zwif ki se Zezi ki ti’n geri li. 16  Se pour sa rezon ki bann Zwif ti pe persekit Zezi, parski i ti pe fer sa bann keksoz zour Saba. 17  Me i ti reponn zot: “Mon Papa in kontinyen travay ziska prezan e mwan osi mon pe kontinyen travay.” 18  Sanmenm rezon ki bann Zwif ti pli anvi touy li ankor, parski i pa ti pe zis kas lalwa Saba, me i ti pe osi apel Bondye son Papa, konmsi i egal avek Bondye. 19  Alor, Zezi ti dir zot: “Vreman mon dir zot laverite, Garson pa kapab fer nanryen ki i’n deside lo li menm, me i fer zis sa ki i vwar son Papa pe fer. Parski, tou sa ki sa Enn i fer, Garson osi i fer parey. 20  Parski Papa i kontan* son Garson e i montre li tou bann keksoz ki li menm i fer e i pou montre li bann keksoz pli gran ki sa, pour ki zot etonnen. 21  Parski zis parey Papa i resisit bann mor e donn zot lavi, pareyman, Garson osi i donn lavi sa ki i anvi. 22  Parski Papa pa ziz personn me i’n donn son Garson lotorite pour ziz tou keksoz 23  pour ki tou dimoun i kapab glorifye Garson parey zot glorifye Papa. Tou sa ki pa glorifye Garson pa glorifye Papa ki’n anvoy li. 24  Vreman mon dir zot laverite, sa ki tann mon parol e krwar sa Enn ki’n anvoy mwan, pou ganny lavi eternel e i pa pou ganny zize me i pou parey en dimoun mor ki’n reganny lavi. 25  “Vreman mon dir zot laverite, letan pe arive e i la konmela ler bann mor pou tann lavwa Garson Bondye e sa bann ki’n ekoute pou viv. 26  Parski zis parey Papa i annan pouvwar pour donn lavi,* i’n osi donn pouvwar son Garson pour donn lavi. 27  I’n donn li lotorite pour zize akoz i Garson zonm. 28  Pa bezwen etonnen akoz sa ki mon’n dir zot, parski letan pe vini kot tou bann ki dan latonm* pou tann son lavwa 29  e zot pou resisite, sa bann ki’n fer sa ki byen pou ganny lavi eternel me sa bann ki’n fer bann keksoz mal pou ganny kondannen.* 30  Mon pa kapab fer nanryen ki mon’n deside lo mwan menm. Mon ziz dapre sa ki Papa i dir mwan e mon zizman i zis akoz mon oule fer lavolonte sa enn ki’n anvoy mwan e non pa mon prop lavolonte. 31  “Si mwan menm ki rann temwannyaz lo mon prop lekor, dimoun pa pou krwar mon temwannyaz. 32  I annan en lot ki rann temwannyaz lo mwan e mon konnen ki son temwannyaz i vre. 33  Zot in anvoy bann zonm kot Zan e son temwannyaz lo mwan i vre. 34  Mon pa depan lo temwannyaz en zonm me mon dir zot sa bann keksoz pour ki zot kapab ganny sove. 35  Sa zonm ti parey en lalanp alimen ki pe klere e pour en pti moman letan zot ti anvi rezouir en kantite dan son lalimyer. 36  Me mon annan en temwannyaz ki pli gran ki temwannyaz Zan. Parski travay ki mon Papa in donn mwan pour fer, mon pe fer e se sanmenm ki rann temwannyaz ki se mon Papa ki’n anvoy mwan. 37  Mon Papa li menm in rann temwannyaz konsernan mwan. Zot pa’n vwar li, ni tann son lavwa dan okenn moman 38  e son parol pa dan zot leker akoz zot pa krwar sa enn ki i’n anvoye. 39  “Zot pe etidye Lekritir parski zot krwar ki atraver li zot pou ganny lavi eternel, me se li* menm ki rann temwannyaz lo mwan. 40  Pourtan zot pa oule vin kot mwan pour ganny lavi. 41  Mon pa oule ki dimoun i glorifye mwan, 42  me mon konn byen ki zot napa lanmour pour Bondye dan zot leker. 43  Mon’n vin o non mon Papa, me zot pa’n aksepte mwan. Si en lot dimoun ti vin lo li menm, zot ti pou aksepte li. 44  Zot kontan ganny glorifye par zonm me zot pa kontan ganny glorifye par sa sel Bondye, alor ki mannyer zot kapab krwar mwan? 45  Pa bezwen krwar ki mon pou akiz zot devan mon Papa. I annan enn ki akiz zot, se Moiz, sa enn ki zot in met zot lespwar ladan. 46  Anfet, si zot ti krwar Moiz, zot ti pou krwar mwan, parski i ti ekri konsernan mwan. 47  Me si zot pa krwar sa ki i’n ekri, ki mannyer zot kapab krwar sa ki mon dir?”

Bann not

Vwar not dan Matye 17:21.
Oubyen “lili.”
Oubyen “lili.”
Oubyen “lili.”
Oubyen “lili.”
Oubyen “annan lafeksyon pour.”
Literalman, “i annan lavi dan li.”
Literalman, “latonm memoryal.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Sa i kapab pe refer avek bann keksoz ki zot pou fer apre ki zot in ganny resisite.
Setadir, Lekritir.