Zan 1:1-51

  • Parol ti vin en imen (1-18)

  • Temwannyaz ki Zan ki batize ti donnen (19-28)

  • Zezi, Pti Mouton Bondye (29-34)

  • Bann premye disip Zezi (35-42)

  • Filip ek Natanael (43-51)

1  O konmansman, Parol* ti egziste, Parol ti avek Bondye e Parol ti en bondye.*  Depi o konmansman i ti avek Bondye.  Tou keksoz ti vin an egzistans atraver li e napa ni menm en keksoz ki’n vin an egzistans san li. Lavi in vin an egzistans  atraver li e son lavi ti vin lalimyer bann dimoun.  Sa lalimyer pe klere dan fernwanr, me fernwanr pa’n domin li.  I ti annan en zonm ki ti ganny anvoye par Bondye, i ti apel Zan.  Sa zonm ti vin konman en temwen pour ki i kapab rann temwannyaz konsernan sa lalimyer, pour ki tou sort kalite dimoun i kapab krwar atraver li.  I pa ti sa lalimyer, me i ti vin rann temwannyaz konsernan sa lalimyer.  Sa vre lalimyer ki kler tou sort kalite dimoun ti pros pour vin dan lemonn. 10  I ti dan lemonn e lemonn ti vin an egzistans atraver li, me lemonn pa ti konn li. 11  I ti vin dan son prop pei, me son prop pep pa ti aksepte li. 12  Par kont, i’n fer li posib pour tou bann ki’n aksepte li, vin zanfan Bondye parski zot in demontre lafwa dan son non. 13  Zot in vin zanfan Bondye pa akoz zot zanset, ni akoz lavolonte zot paran oubyen zonm, me akoz lavolonte Bondye. 14  Alor, Parol ti vin en imen e i ti reste parmi nou. Nou ti vwar son laglwar ki parey laglwar ki en papa i donn son sel garson.* I ti toultan annan laprouvasyon* Bondye e koz laverite. 15  (Zan ti rann temwannyaz konsernan li, wi, i ti kriye: “Li menm sa enn ki mon ti koz lo li, ‘Sa enn ki pe vin apre mwan in depas mwan, parski i ti egziste avan mwan.’”) 16  Nou tou nou ti kontinyelman ganny son labonte ekstraordiner* parski i ti telman annan en kantite labonte ekstraordiner dan li. 17  Parski Lalwa ti ganny donnen atraver Moiz, me labonte ekstraordiner ek laverite in vin atraver Zezi Kri. 18  Napa okenn imen ki’n deza vwar Bondye, me sa sel Garson ki en bondye ki akote* son Papa i sa enn ki’n fer nou konn Li. 19  Sa i sa temwannyaz ki Zan ti donnen ler bann Zwif ti anvoy bann pret ek Levit sorti Zerizalenm pour demann li: “Lekel ou?” 20  I pa ti ezite pour dir laverite: “Mon pa Kris.” 21  Zot ti demann li: “Be alor, eski ou menm Eliya?” I ti reponn: “Non.” “Eski ou sa Profet?” I ti reponn: “Non!” 22  Alor zot ti demann li: “Lekel ou? Dir nou pour ki nou kapab donn en larepons sa bann ki’n anvoy nou. Ki ou annan pour dir lo ou menm?” 23  I ti dir: “Zis parey profet Izai ti dir, Mwan menm sa dimoun ki pe kriye dan dezer, ‘Fer semen Zeova* drwat.’” 24  Bann Farizyen ki ti’n anvoy sa bann dimoun. 25  Alor zot ti demann li: “Alor, akoz ou pe batiz dimoun si ou pa ni Kris, ni Eliya, ni sa Profet?” 26  Zan ti reponn zot: “Mwan mon batiz dimoun dan delo me i annan en dimoun parmi zot ki zot pa konnen, 27  sa enn ki pe vin apre mwan, ki mon pa diny pour delarg lase son sandalet.” 28  Sa ti ariv Betani* lot kote Zourden kot Zan ti pe batiz dimoun. 29  Lannmen i ti vwar Zezi pe vin kot li e i ti dir: “Gete! la Pti Mouton Bondye ki tir pese lemonn! 30  Li menm sa enn ki mon ti koz lo la: ‘Sa enn ki pe vin apre mwan in depas mwan, parski i ti egziste avan mwan.’ 31  Mwan osi mon pa ti konn li, me rezon akoz mon pe batiz dimoun dan delo se pour ki Izrael i kapab konnen lekel li.” 32  Zan ti osi rann temwannyaz ler i ti dir: “Mon ti vwar lespri sen, parey en kolonm,* pe desann sorti dan lesyel e reste lo li. 33  Mwan osi mon pa ti konn li, me sa Enn ki’n anvoy mwan batiz dimoun dan delo ti dir mwan: ‘Sa enn ki ou vwar lespri sen desann e reste lo li, li menm ki batiz avek lespri sen.’ 34  Mwan mon’n vwar li e mon’n rann temwannyaz ki i Garson Bondye.” 35  Son lannmen ankor, Zan ti pe debout avek de son disip, 36  pandan ki i ti pe get Zezi pe pase, i ti dir: “Gete! la Pti Mouton Bondye!” 37  Ler sa de disip ti tann li dir sa, zot ti swiv Zezi. 38  Apre sa, Zezi ti vire e ler i ti vwar zot pe swiv li, i ti dir zot: “Ki zot pe rode?” Zot ti dir li: “Rabi (ki vedir, “Ansenyan”), kote ou pe reste?” 39  I ti dir zot: “Vini zot pou vwar.” Alor zot ti ale e vwar kote i ti pe reste. Zot ti reste avek li sa zour, i ti apepre kat-r-er* apremidi. 40  Andre, frer Simon Pyer ti enn parmi sa de ki ti tann sa ki Zan ti dir e swiv Zezi. 41  I ti premyerman al zwenn son frer Simon e dir li: “Nou’n trouv Mesi” (ki ganny tradwir “Kris”) 42  e i ti anmenn li kot Zezi. Ler Zezi ti vwar li, i ti dir: “Ou menm Simon, garson Zan, ou pou ganny apele Sefas” (ki ganny tradwir “Pyer”). 43  Lannmen i ti anvi kit sa landrwa pour al Galile. Apre sa, Zezi ti zwenn Filip e dir li: “Vin mon disip.” 44  Filip ti sorti Betsayda, lavil kot Andre ek Pyer ti sorti osi. 45  Filip ti zwenn Natanael e dir li: “Nou’n trouv sa enn ki Lalwa Moiz ek lansennyman bann Profet ti koz lo la, Zezi, garson Zozef, sorti Nazaret.” 46  Me Natanael ti dir li: “Eski i kapab annan okenn bon keksoz sorti Nazaret?” Filip ti dir li: “Vin gete.” 47  Zezi ti vwar Natanael pe vin ver li e i ti dir sa lo li: “Gete, la en vre Izraelit ki napa okenn lipokrizi dan li.” 48  Natanael ti dir li: “Ki mannyer ou konn mwan?” Zezi ti reponn li: “Avan ki Filip ti vin kriy ou, mon ti vwar ou anba pye fig.” 49  Natanael ti reponn: “Ansenyan, ou Garson Bondye, ou Lerwa Izrael.” 50  Zezi ti reponn li: “Eski ou krwar akoz mon’n dir ou ki mon ti vwar ou anba pye fig? Ou pou vwar bann pli gran keksoz ki sa.” 51  Apre sa, i ti dir li: “Vreman mon dir zot laverite, zot pou vwar lesyel ouver e bann lanz Bondye pe monte desann pour vin kot Garson zonm.”

Bann not

Parol i en tit pour Zezi ki ti portparol Bondye avan, pandan e apre son minister lo later.
Oubyen “ti parey Bondye.”
Oubyen “sa sel garson ki ti ganny kree par Bondye li menm.”
Oubyen “labonte ekstraordiner.”
Oubyen “labonte ki nou pa merite.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Setadir, en plas spesyal.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Setadir, Betani ki ti les Zourden, pa sa enn ki o bor Zerizalenm.
Oubyen “pizon.”
Literalman, “apepre 10 erdtan” apre soley leve.