Revelasyon 7:1-17

  • Kat lanz pe tenir byen for sa kat divan destriksyon (1-3)

  • Sa 144,000 i ganny sele (4-8)

  • En gran lafoul dan rob blan (9-17)

7  Apre sa, mon ti vwar kat lanz pe debout dan sa kat kwen later. Zot ti pe tenir byen for sa kat divan later pour ki divan pa soufle lo later, lo lanmer e lo okenn pye dibwa.  Mon ti vwar en lot lanz pe monte sorti kot soley i leve.* I ti annan sele* sa Bondye vivan avek li. I ti dir byen for avek sa kat lanz ki ti’n ganny lotorite pour fer ditor later ek lanmer:  “Pa fer ditor ni later, ni lanmer, ni bann pye dibwa ziska ki nou’n fini sel bann lesklav nou Bondye lo zot fron.”  Mon ti tann lakantite sa bann ki ti’n ganny sele, 144,000, sorti dan tou tribi bann garson Izrael:  Sorti dan tribi Zida 12,000 in ganny sele,dan tribi Ribenn, 12,000,dan tribi Gad, 12,000,  dan tribi Aser, 12,000,dan tribi Naftali, 12,000,dan tribi Manase, 12,000,  dan tribi Simeon, 12,000,dan tribi Levi, 12,000,dan tribi Izakar, 12,000,  dan tribi Zeboulonn, 12,000,dan tribi Zozef, 12,000,dan tribi Benzamen, 12,000 in ganny sele.  Apre sa, gete, mon ti vwar en gran lafoul ki personn pa ti kapab konte ki sorti dan tou nasyon, tribi, pep ek langaz* pe debout devan tronn e devan Pti Mouton. Zot ti dan bann rob blan e zot ti annan bann brans pye palm dan zot lanmen. 10  Zot ti pe kontinyen kriye: “Nou’n ganny sove gras a nou Bondye, sa Enn ki lo tronn e gras a sa Pti Mouton.” 11  Tou bann lanz ti pe debout otour tronn e otour bann ansyen ek sa kat seriben* e zot ti tonm azenou devan tronn e ador Bondye. 12  Zot ti dir: “Amenn! Ki nou Bondye i ganny louanz, laglwar, lasazes, remersiman, loner, pwisans ek lafors pour touzour e touzour. Amenn.” 13  Alor, enn sa bann ansyen ti demann mwan: “Sa bann ki dan rob blan, lekel zot e kote zot sorti?” 14  Deswit mon ti dir li: “Mon senyer, ou ki konnen.” I ti dir mwan: “Sa i bann dimoun ki’n pas atraver sa gran ladetres e zot in lav zot rob e fer zot rob vin blan dan disan Pti Mouton. 15  Se pour sa rezon ki zot la devan tronn Bondye e lizour konman aswar, zot pe servi li* dan son tanp e sa Enn ki lo tronn pou kouver zot avek son latant. 16  Zot pou nepli lafen ni swaf, soley pou nepli tap lo zot e gro lasaler pou nepli bril zot, 17  parski sa Pti Mouton ki dan milye o bor tronn, pou vey lo zot parey en berze, i pou gid zot ver bann sours delo lavi e Bondye pou eswiy tou larm dan zot lizye.”

Bann not

Oubyen “les.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “lalang.”
Oubyen “kreatir vivan.”
Oubyen “ofer li en servis sakre.”