Revelasyon 20:1-15

  • Satan i ganny anmare pour 1,000 an (1-3)

  • Bann lerwa ansanm avek Kris pour 1,000 an (4-6)

  • Satan i ganny large e apre i ganny detrir (7-10)

  • Bann mor i ganny zize devan en gran tronn blan (11-15)

20  Apre sa, mon ti vwar en lanz desann sorti dan lesyel avek lakle labim* ek en gran lasenn dan son lanmen.  I ti tyonbo sa dragon, sa premye serpan, ki li menm li Dyab e Satan e i ti anmar li pour 1,000 an.  I ti zet li dan labim, apre i ti ferm e sel labim pour ki i nepli kapab anbet bann nasyon ankor ziska ki sa 1,000 an in fini. Apre sa, i devret ganny large pour en pti pe letan.  Mon ti vwar bann tronn e bann ki ti pe asiz lo sa bann tronn ti ganny lotorite pour zize. Wi, mon ti vwar bann* ki ti’n ganny met amor* akoz zot ti rann temwannyaz lo Zezi, akoz zot ti koz lo Bondye e bann ki pa ti’n ador sa bebet sovaz oubyen son stati e ki pa ti’n ganny mark sa bebet lo zot fron e lo zot lanmen. Zot ti reganny lavi e zot ti dirize konman lerwa ansanm avek Kris pour 1,000 an.  (Lezot dimoun mor pa ti reganny lavi ziska ki sa 1,000 an ti’n fini.) Sa i sa premye rezireksyon.  Ere e sen bann ki ganny sa premye rezireksyon, dezyenm lanmor napa okenn pouvwar lo zot, me zot pou vin bann pret Bondye ek Zezi e zot pou diriz konman lerwa ansanm avek li pour sa 1,000 an.  Deswit apre ki sa 1,000 an pou’n fini, Satan pou ganny large dan son prizon.  I pou al anbet sa bann nasyon dan sa kat kwen later, setadir Gog ek Magog, pour rasanble zot pour al lager. Lakantite zot i parey disab o bor lanmer.  Zot ti al partou lo later e zot ti anserkle kan bann sen ek lavil ki Bondye i kontan. Me dife ti sorti dan lesyel e detri zot. 10  Dyab ki ti pe anbet zot ti ganny zete dan lak dife ek souf, kot sa bebet sovaz ek sa fo profet ti deza ete e zot pou ganny tourmante* lizour konman aswar pour touzour e touzour. 11  Mon ti vwar en gran tronn blan ek sa Enn ki ti asiz lo la. Lesyel ek later ti sove devan li e i ti nepli annan okenn plas pour zot. 12  Mon ti vwar bann mor, pti konman gran, pe debout devan tronn e bann roulo ti ganny ouver. Me en lot roulo ti ganny ouver, sa i roulo lavi. Bann mor ti ganny zize dapre bann keksoz ki ti’n ganny ekrir dan sa bann roulo e dapre sa ki zot in fer. 13  Lanmer ti rann bann mor ki ti dan li, lanmor ek Latonm* ti rann bann mor ki ti dan zot e sak dimoun ti ganny zize dapre sa ki i’n fer. 14  Lanmor ek Latonm* ti ganny zete dan lak dife. Sa lak dife i reprezant dezyenm lanmor. 15  Deplis, tou sa ki son non pa ti’n ganny ekrir dan liv lavi ti ganny zete dan lak dife.

Bann not

Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “bann nanm.” Vwar Leksplikasyon bann mo ek not dan Revelasyon 6:9.
Literalman, “met amor avek lars.”
Oubyen “anprizonnen.”
Literalman, “Lades.” Vwar Leksplikasyon bann mo.
Literalman, “Lades.” Vwar Leksplikasyon bann mo.