Revelasyon 2:1-29

  • Mesaz pour Efez (1-7), pour Smirn (8-11), pour Perganm (12-17), pour Tyatir (18-29)

2  “Ekri lanz kongregasyon Efez: La sa ki annan sa set zetwal dan son lanmen drwat e ki mars parmi sa set sandelye annor i dir:  ‘Mon konn sa ki ou fer, ou travay dir e ou landirans, ki ou pa kapab aksepte bann move dimoun parmi ou. Ou’n teste sa bann ki dir zot zapot, menm si i pa vre e ou’n dekouver ki zot bann manter.  Ou osi pe demontre landirans, ou’n persevere akoz mon non e ou pa’n perdi kouraz.  Toudmenm, mon annan en keksoz kont ou, se ki ou’n perdi sa lanmour ki ou ti annan o konmansman.  “‘Alor, mazin kot ou ti ete avan ou tonbe, repantir e fer bann keksoz ki ou ti fer o konmansman. Si ou pa fer sa, mon pou vin kot ou e mon pou retir ou sandelye dan son plas, amwen ki ou repantir.  Kantmenm sa, i annan en keksoz ki bon avek ou: ou ay bann keksoz ki bann ki dan sekt Nikola i fer, parey mwan osi.  Ki sa enn ki annan zorey i ekout sa ki lespri sen i dir bann kongregasyon: Mon pou permet sa enn ki ranport laviktwar manz fri dan pye lavi ki dan paradi Bondye.’  “Ekri lanz kongregasyon Smirn: La bann keksoz ki sa enn ki ‘Premye e Dernyen,’ ki ti’n mor e ki’n reganny lavi i dir:  ‘Mon konnen ki leprev ou pas ladan e ki ou pov. Me toudmenm, ou ris. Mon konn bann ki dir ki zot Zwif e ki koz an mal lo ou, me zot pa vreman Zwif, zot pour Satan.* 10  Pa bezwen per sa ki pe al fer ou soufer. Gete! Dyab pou kontinyen zet serten parmi zot dan prizon pour ki zot ganny teste konpletman e zot pou pas dan bann leprev pour dis zour. Reste fidel ziska lanmor e mon pou donn ou kouronn lavi. 11  Ki sa enn ki annan zorey i ekout sa ki lespri sen i dir bann kongregasyon: Sa enn ki ranport laviktwar pa pou zanmen sibir dezyenm lanmor.’ 12  “Ekri lanz kongregasyon Perganm: La sa ki annan en gran lepe byen koupe ki koup de kote i dir: 13  ‘Mon konnen kote ou pe reste, setadir kot tronn Satan i ete, me pourtan ou kontinyen reste fidel avek mon non e ou pa’n abandonn ou lafwa dan mwan, menm dan letan Antipas, mon temwen fidel ki ti ganny touye o bor ou, kot Satan pe reste. 14  “‘Kantmenm sa, mon annan detrwa keksoz kont ou. Parmi ou, i annan bann ki pe swiv lansennyman Balaam ki ti ansenny Balak pour fer bann garson Izrael tonm dan pese, pour ki zot manz bann keksoz ki’n ganny sakrifye avek zidol e pour komet imoralite seksyel.* 15  Dan menm fason, i osi annan sa bann ki swiv lansennyman sekt Nikola kot ou. 16  Alor, repantir. Si ou pa fer sa, mon pou vin kot ou vitman e mon pou lager avek zot avek sa gran lepe ki sorti dan mon labous. 17  “‘Ki sa enn ki annan zorey i ekout sa ki lespri sen i dir bann kongregasyon: Sa enn ki ranport laviktwar, mon pou donn li en pe lamann ki’n ganny kasyet e mon pou donn li en pti ros blan. Lo sa pti ros, i annan en nouvo non ki’n ganny ekrir ki personn pa konnen eksepte sa enn ki’n ganny li.’ 18  “Ekri lanz kongregasyon Tyatir: La sa ki Garson Bondye i dir, sa enn ki son lizye i parey laflanm dife e ki son lipye i parey en bon kalite kwiv: 19  ‘Mon konn sa ki ou fer, ou lanmour, lafwa, ou minister ek landirans e ki tou dernyenman, ou’n fer plis ki o konmansman. 20  “‘Me selman, mon annan en keksoz kont ou. Ou toler Zezabel, sa madanm ki dir ki i en profet, ki ansenny e anbet mon bann lesklav pour komet imoralite seksyel* e pour manz bann keksoz ki’n ganny sakrifye avek zidol. 21  Mon’n donn li letan pour repantir, me i pa pare pour repantir pour son imoralite seksyel.* 22  La! Mon pros pour fer li malad e i pou reste lo lili. Mon pou fer sa bann ki komet adilter avek li pas dan en gran leprev, amwen ki zot repantir pour bann move aksyon ki zot in komet akoz li. 23  Mon pou touy son bann zanfan avek en fleo mortel, pour ki tou bann kongregasyon i konnen ki mon sa enn ki egzamin o profon bann panse* ek leker. Mon pou donn sakenn sa ki zot merite dapre sa ki zot in fer. 24  “‘Me mon dir larestan zot ki Tyatir, tou sa bann ki pa swiv sa lansennyman, sa bann ki pa’n aprann bann swadizan “keksoz profon konsernan Satan”: Mon pa pou met okenn fardo an plis lo zot. 25  Selman, tenir ferm sa ki zot annan ziska ki mon vini. 26  Sa enn ki ranport laviktwar e ki fer sa ki mon’n demande ziska lafen, mon pou donn li lotorite pour diriz bann nasyon, 27  parey mwan mon’n gannyen avek mon Papa. Parey en berze, i pou diriz bann dimoun avek en baton feray e zot pou ganny detrir parey bann resipyan larzil ki’n ganny kase an morso. 28  Mon pou donn li zetwal granmaten. 29  Ki sa enn ki annan zorey i ekout sa ki lespri sen i dir bann kongregasyon.’

Bann not

Literalman, “zot en sinagog Satan.”
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Grek, por·neiʹa. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “santiman pli profon.” Literalman, “ronnyon.”