Revelasyon 17:1-18

  • Zizman “Gran Babilonn” (1-18)

    • Sa gran prostitye i asiz lo en bebet sovaz rouz (1-3)

    • Sa bebet sovaz ki ‘ti egziste, me i nepli egziste, me pourtan i pe al monte sorti dan labim’ (8)

    • Sa dis korn pou lager avek sa Pti Mouton (12-14)

    • Sa dis korn pou ay sa prostitye (16, 17)

17  Enn parmi sa set lanz ki ti annan sa set bol ti vin dir mwan: “Vini, mon pou montre ou zizman sa gran prostitye ki asiz lo bokou delo.  Bann lerwa lo later in komet imoralite seksyel* avek li e tou dimoun lo later in sou akoz diven son imoralite seksyel.”*  Gras a lespri sen, i ti anmenn mwan dan en dezer. Mon ti vwar en madanm pe asize lo en bebet sovaz rouz* ki ti annan bann non ki ensilte Bondye e sa bebet ti annan set latet ek dis korn.  Sa madanm ti’n abiye dan en lenz mov e rouz,* i ti annan bann bizou annor, pyer presye ek perl lo li. I ti annan en lakoup annor dan son lanmen ki ti ranpli avek bann keksoz degoutan ek bann keksoz enpir ki annan pour fer avek son imoralite seksyel.*  Lo son fron, i ti’n ganny ekrir en non ki en mister: “Gran Babilonn, manman bann prostitye ek tou bann keksoz degoutan lo later.”  Mon ti vwar ki sa madanm ti sou avek disan bann sen e avek disan bann temwen Zezi. Alor ler mon ti vwar li mon ti vreman etonnen.  Sa lanz ti dir mwan: “Akoz ou etonnen? Mon pou eksplik ou sinifikasyon sa mister konsernan sa madanm ek sa bebet sovaz ki i pe asiz lo la, ki annan set latet ek dis korn:  Sa bebet sovaz ki ou ti vwar ti egziste, me i nepli egziste, me pourtan i pe al monte sorti dan labim* e apre i pou ganny detrir. Tou dimoun lo later ki zot non pa’n ganny ekrir dan roulo lavi depi o konmansman lemonn* pou etonnen ler zot vwar sa bebet sovaz ki ti egziste, me ki nepli egziste e pourtan i pou egziste.  “Se la kot en dimoun i bezwen annan lentelizans ek lasazes: Sa set latet i reprezant set montanny e sa madanm pe asiz anler lo la. 10  I annan set lerwa: Senk zot in tonbe, enn i la me sa lot pa ankor vini, me ler i vini i devret reste pour en ptigin letan. 11  Sa bebet sovaz ki ti egziste me ki nepli egziste, li menm i en wityenm lerwa ki sorti dan sa set lerwa e i pou ganny detrir. 12  “Sa dis korn ki ou ti vwar i reprezant dis lerwa ki pa ankor ganny en rwayonm me zot ganny pouvwar pour dirize konman lerwa pour enn erdtan ansanm avek sa bebet sovaz. 13  Zot tou zot annan en menm nide, alor zot donn zot pouvwar ek lotorite sa bebet sovaz. 14  Zot pou lager avek sa Pti Mouton, me akoz i Senyer bann senyer e Lerwa bann lerwa, sa Pti Mouton pou ranport laviktwar lo zot. Osi, tou bann ki’n ganny apele e swazir e ki fidel avek li pou osi ranport laviktwar.” 15  Sa lanz ti dir mwan: “Sa kantite delo ki ou ti vwar kot sa prostitye pe asize i reprezant bann pep, lafoul, nasyon ek langaz.* 16  Sa dis korn ki ou ti vwar e sa bebet sovaz pou ay sa prostitye. Zot pou depouy li e met li touni, zot pou manz son laser e zot pou konpletman bril li dan dife. 17  Parski Bondye in met dan zot leker son nide pour ki zot fer son lavolonte, wi pour ki zot realiz zot prop nide e pour fer sa, zot donn zot rwayonm avek sa bebet sovaz, ziska ki parol Bondye in ganny akonplir. 18  Sa madanm ki ou ti vwar i reprezant sa gran lavil ki domin bann lerwa lo later.”

Bann not

Vwar Leksplikasyon bann mo.
Grek, por·neiʹa. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “gro rouz.”
Oubyen “gro rouz.”
Grek, por·neiʹa. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Vwar Leksplikasyon bann mo.
Sa pe refer avek bann zanfan Adan ek Ev.
Oubyen “lalang.”