Revelasyon 13:1-18

  • Sa bebet sovaz ki annan set latet i monte sorti dan lanmer (1-10)

  • Sa bebet sovaz ki annan de korn i monte sorti dan later (11-13)

  • Stati sa bebet ki annan set latet (14, 15)

  • Mark ek sif sa bebet sovaz (16-18)

13  Sa dragon ti la lo disab o bor lanmer. Mon ti vwar en bebet sovaz monte sorti dan lanmer, i ti annan dis korn ek set latet. Lo son bann korn i ti annan dis kouronn, me lo son bann latet, i ti annan bann non ki ensilte Bondye.  Sa bebet sovaz ki mon ti vwar ti parey en leopar, me son lapat ti parey lapat lours e son lagel ti parey lagel en lyon. Sa dragon ti donn sa bebet son pouvwar, son tronn ek en gran lotorite.  Mon ti vwar ki enn son latet ti’n ganny en blesir grav, me son blesir ti’n geri e later antye ti swiv e admir sa bebet sovaz.  Zot ti ador sa dragon akoz i ti’n donn lotorite sa bebet sovaz. Zot ti ador sa bebet sovaz par dir: “Lekel ki parey sa bebet sovaz e lekel ki kapab lager avek li?”  Dragon ti donn sa bebet sovaz en lagel pour koz kont Bondye e pour dir bann gran gran keksoz e i ti ganny lotorite pour azir pour 42 mwan.  I ti konmans koz an mal lo Bondye, lo son non, lo son landrwa reste e menm koz an mal lo bann ki reste dan lesyel.  Sa bebet sovaz ti ganny permisyon pour lager avek bann sen e pour ranport laviktwar lo zot. I ti ganny pouvwar lo tou tribi, pep, langaz* ek nasyon.  Tou bann ki lo later pou ador li. Depi o konmansman lemonn,* non ni enn parmi zot pa’n ganny ekrir dan roulo lavi sa Pti Mouton ki ti ganny touye.  Sa enn ki annan zorey, ekoute. 10  Si en dimoun i sipoze al dan prizon, i pou al dan prizon. Si en dimoun pou touy avek lepe,* i devret ganny touye avek lepe. Se la kot bann sen i bezwen demontre landirans ek lafwa. 11  Apre mon ti vwar en lot bebet sovaz monte sorti dan later, i ti annan de korn ki ti parey korn en pti mouton me i ti konmans koz parey en dragon. 12  I ti servi tou pouvwar sa premye bebet sovaz devan li. I ti fer later ek tou bann ki reste lo later ador sa premye bebet sovaz ki son blesir grav ti’n geri. 13  I ti fer bann mirak, i ti menm fer dife sorti dan lesyel desann lo later devan tou dimoun. 14  I anbet bann ki reste lo later akoz bann mirak ki i ti ganny permisyon pour fer devan sa bebet sovaz. I ti osi dir bann ki reste lo later pour fer en stati sa bebet sovaz ki ti’n ganny en blesir grav me ki ankor vivan. 15  I ti ganny permisyon pour donn lavi* stati sa bebet sovaz pour ki i koze e donn lord pour ki tou bann ki refize ador stati sa bebet sovaz i ganny touye. 16  I fors tou dimoun, pti konman gran, ris konman pov, bann ki lib ek bann lesklav pour ki zot ganny marke lo zot lanmen drwat oubyen lo zot fron 17  e pour ki personn pa kapab aste oubyen vann si i napa sa mark, setadir non sa bebet sovaz oubyen sa sif ki koresponn avek son non. 18  En dimoun i devret saz pour li konpran sa: Ki sa enn ki annan bon zizman i kalkil sif sa bebet sovaz, parski i en sif imen* e son sif i 666.

Bann not

Oubyen “lalang.”
Sa pe refer avek bann zanfan Adan ek Ev.
Oubyen posibleman, “i sipoze ganny touye par lepe.”
Oubyen “souf lavi.”
Oubyen “sif en zonm.”